Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van de Redactie | 04-05-2007 | Article Rating | (0) reacties

Congres: Online examineren, de gevaren en de kansen

Datum

Het congres zal plaatsvinden op maandagmiddag 11 juni 2007, Media Plaza te Utrecht.
De prijs van het congres bedraagt maximaal € 350,-. U ontvangt een factuur na afloop, mochten de kosten per deelnemer lager uitvallen dan betaalt u ook een lager bedrag.
Ontvangst 13.15 uur. Aanvang 13.30 uur.
Einde, uiterlijk om 18.00 uur.

Doelgroep

Iedereen die in de besluitvorming te maken heeft met het afnemen van examens. Zowel beslissers uit het bedrijfsleven als van het voortgezet onderwijs.

Doel

Doelstelling is dat de deelnemers kennis delen en ontwikkelen op het gebied van examinering via het internet. Dat gebeurt dankzij de ervaren sprekers, het ontstaat ook doordat de deelnemers vakgenoten zijn.
Het congres wordt kostendekkend georganiseerd.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven via http://www.andriessen.nl/securitycongres/aanmelden.htm 

Sprekers

Op deze middag kunnen bijdragen worden verwacht van:
 • Comsec (Comsec is o.a. betrokken bij de Internet Beveiliging van Banken en Verzekeraars)
  • Henk van der Heijden (Managing Director): "Risico’s en Oplossingen met betrekking tot het veilig Examineren via het Internet"
  • Boaz Shunami (Manager Application Security). Boaz is een expert op het gebied van Ethical Hacking en is betrokken geweest bij tientallen projecten rondom het verbeteren van beveiliging in Internet Applicaties. Boaz geeft live een hacking demo en zal tips geven over het inrichten van een veilige internet examineer-omgeving.
 • Pearson VUE, Steve Nordberg, oprichter, webbased presentatie over de visie van Pearson VUE op off-line examinering.
 • CEVO, Nynke de Boer, manager computerexamens CEVO (Centrale Examens Voortgezet Onderwijs)
 • Andriessen en Partners, Bart Andriessen, oprichter. Uit de praktijk: welke maatregelen kunnen worden genomen?
 • Team: High Tech Crime. Bijzondere opsporingsdienst van de Nationale Recherche (KLPD). Wat als er misdrijven plaatsvinden rondom digitale examinering. Hoe kun je preventief te werk gaan? Spreker is Jaap van Oss met 10 jaar ervaring op het terrein van digitaal rechercheren.

Het voorzitterschap zal in handen zijn van Joost Steins Bisschop (Jungle Rating, columnist Het Financieele Dagblad).

Omschrijving

Indien men examens op grotere schaal afneemt zijn er veel vraagstukken van zowel logistieke als didactische aard die moeten worden beantwoord. Dat het internet een grote rol zal spelen lijkt onontkoombaar. Tijdens het congres zal speciaal aandacht worden besteed aan het beveiligen van processen die via internet kunnen verlopen

 • Het gezamenlijk ontwerpen van een examen.
 • Schaalgrootte en piekbelasting.
  Wat is het, en hoe gaan we er mee om?
 • Het afnemen van het examen (o.a. identificatie, derdenhulp)
 • Het afnemen van examens met ‘vrije’ invoer (wiskunde, grafisch ontwerp)
 • Het gebruik van meerdere media (bijvoorbeeld bij kunstvakken)
 • De logistiek bij synchrone examens (meerdere deelnemers, meerdere plaatsen, gelijktijdig). Ook hier: schaalgrootte en piekbelasting
 • De logistiek bij a-synchrone examens (meerdere deelnemers, meerdere plaatsen, niet gelijktijdig)
 • Correctie van examens
 • Het proces van online afname – welke schakels zijn er en hoe sterk/zwak zijn ze? Hoe kun je zwaktes opvangen?

Tijdens het congres zal een aantal cases worden behandeld. Hoe werkt het? Hoe zien de nieuwe processen van het digitaal examineren eruit, wat zijn de gevaren, hoe zijn ze vroegtijdig te herkennen hoe en wat is er aan te doen?

Vorm

Het congres zal een intiem karakter hebben. Het aantal deelnemers zal worden beperkt tot 50. De deelnemers kunnen de dag als toehoorder volgen, maar nadrukkelijk zal ook de mogelijkheid worden geboden om in gaan op individuele vragen of situaties.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 07-05-2022

Hoe de pandemie ons leren veranderde

De corona pandemie heeft een grote invloed op onze manier van leren. Helma van den Berg deelt haar mening.