Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van de Redactie | 01-12-2006 | Article Rating | (1) reacties

Online Educa: Jay Cross over informeel leren

Ons leven raakt in een stroomversnelling, vindt Jay Cross, goeroe op het terrein van het informele leren. In zijn onlangs verschenen boek Informal Learning, Rediscovering the natural pathway that inspire innovation and performance schrijft hij: "It’s a safe bet that you don’t have as much time as you used to. Things used to be simple. People had plenty of time. Suddenly everything is complex, life is out of control, nobody has time, and most workers hate their jobs". En alsof hij die gehaastheid van het leven wil onderstrepen, mag de redactie van e-learning.nl hem tijdens de Online Educa 2006 een half uur spreken. Niet langer, want dan begint zijn volgende afspraak, en niet nadat we hem hebben beloofd een goed glas wijn te bestellen.

Cross blijkt een vriendelijk en bijzonder mens, maar ook een mens vol tegenstrijdigheden. Cross is de evangelist van het informele leren. Als oprichter van de Internet Time Group probeert hij al jaren tussen onze oren te krijgen dat leren van nature informeel is. Hij spreekt over informeel leren als "the natural way of learning". De boodschap van Cross is dan ook: laten we ophouden met het ‘onnatuurlijke’ formele leren. Vanuit die gedachte deugt het reguliere onderwijs niet. Dat onderwijs is formeel, gemodelleerd naar de eisen van de industriële revolutie en niet toegesneden op de behoeften van de kennismaatschappij. Boude beweringen, overigens gevolgd door de relativerende opmerking dat hij niet meer echt bijhoudt wat er het afgelopen decennium in het onderwijs is veranderd. Het lijkt er op dat zijn kennis over het onderwijs is verouderd, vanaf het moment dat zijn zoon het onderwijs heeft verlaten. Daarmee illustreert hij onbedoeld de beperkingen van het informele leren. Want informeel leren is leren als bijproduct van leven en werken (zo hebben we onze moedertaal op een informele manier leren spreken). Maar wat gebeurt er als we aan bepaalde zaken niet (meer) worden blootgesteld? Dan verdwijnt ook het bijproduct dat informeel leren wordt genoemd. Cross lijkt het zicht verloren te hebben op de ontwikkelingen in het onderwijs. Dat hoeft geen probleem te zijn, want er zijn gelukkig formele manieren van leren, bijvoorbeeld door het bestuderen van (onderzoeks)rapporten. Maar op de vraag of hij het rapport van Colley kent - een rapport over de mate van formaliteit van het leren – antwoordt Cross: "Life is too short to read long papers". Vreemd is het ook om te zien hoe iemand zich afzet tegen formeel leren in het algemeen en het onderwijs in het bijzonder, die zelf is afgestudeerd aan de prestigieuze Princeton University en aan Harvard Business School. Gemakkelijk praten met zo’n stevige basis aan formele opleidingen?

Enfin, doet niets af aan het feit dat Cross een punt heeft in het benadrukken van het belang van het informele leren. Meer en minder serieus onderzoek laat zien dat we zo’n 80% van onze kennis en vaardigheden opdoen in informele settings. En Cross heeft een punt als hij zegt dat we te vaak – als een Pavlov-reactie – besluiten tot het organiseren van formele leeractiviteiten, daar waar het faciliteren van het informele leren wellicht veel effectiever zou zijn geweest. Misschien is het voor het propaganderen van zo’n, voor velen contra-intuïtieve benadering, ook wel nodig dat er iemand aan het front staat die chargeert. En verder zij het Cross vergeven dat hij wat ongenuanceerd is, omdat hij een aardig mens is, vol anekdotes en verhalen om zijn wat ongenuanceerde, maar wel belangrijke boodschap te illustreren en kracht bij te zetten. Een half uur praten met Cross bleek dan ook voornamelijk een half uur aanhoren van anekdotes. En datzelfde gold voor zijn keynote speech, een dag later. Met als hoogtepunt een video van de achtervolgingsscène uit de film Bullitt. Moraal van het verhaal? De VW als metafoor van het informele leren? En ja, om dat te snappen, heb je toch echt Jay Cross nodig…..


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Matei
Van Matei | 11-05-2011
TYVM you've soevld all my problems
Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.