Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van de Redactie | 18-08-2003 | Article Rating | (0) reacties

NETg maakt e-Learning toegankelijk voor mensen met handicap

NETg, wereldwijd de grootste producent van leeroplossingen voor ondernemingen en onderdeel van Thomson Corporation (NYSE: TOC, TSX: TOC), heeft vandaag de beschikbaarheid aangekondigd van de
integratie van aanpassingstechnologie in haar e-Learning portfolio. Door de introductie van deze technologie voldoet het bekroonde e-Learning cursusaanbod van NETg aan de technische eisen zoals vastgelegd in de Amerikaanse Rehabilitation Act van 1998 en wordt de toegankelijkheid van het cursusmateriaal aanzienlijk verbeterd. NETg streeft met deze assisterende technologie tevens de richtlijnen van het Europese Parlement na voor de kennisontwikkeling van mensen met een fysieke beperking. De nieuwe technologie verwijdert barrières in de informatietechnologie en maakt het voor gehandicapten mogelijk om op een volwaardige manier deel te nemen aan cursussen en aan het verdere leven in het huidige computertijdperk.

Alhoewel er op Europees niveau nog geen wetgeving is op dit gebied, heeft het Europese Parlement wel doelstellingen en richtlijnen opgesteld. Zo is een doel van de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs, media en sport om de toegang tot informatie over banen en opleidingsmogelijkheden binnen de EU te verbeteren. Voorts benadrukt de Commissie de noodzaak om bijzondere aandacht te schenken aan achterstandsgroepen zoals immigranten, gehandicapten en personen met leermoeilijkheden, in het kader van de inspanningen ter verbetering van het te bereiken opleidingsniveau. Bovendien steunt de Commissie de uitwerking van definities voor ICT- en e-business-vaardigheden die op hun beurt de mobiliteit mede zullen bevorderen.

"NETg staat altijd vooraan als het gaat om innovaties en houdt daarom goed rekening met de toegankelijkheid van haar producten", aldus Joe Dougherty, CEO van NETg. "En door de nieuwe wetgeving op dit gebied stelt NETg alles in het werk om de toegankelijkheid nog verder uit te breiden. NETg wil het niet zomaar laten bij de technische interpretatie van de wet. Wij willen producten ontwikkelen waar mensen met een handicap echt iets aan hebben."

Om de cursussen volledig toegankelijk te maken heeft NETg gekozen voor de diensten van TecAccess. Dit bedrijf ontwikkelt en test software en is daarnaast een trainings- en consultingbureau gespecialiseerd in IT toegankelijkheid en de specifieke wetgeving op dit gebied. TecAccess werd gevraagd om advies te geven over de manier waarop de toegankelijkheid van de NETg-producten optimaal kan worden gemaakt en om bepaalde innovaties te testen gedurende het volledige ontwikkelproces. Meer dan 75 procent van de medewerkers van TecAccess is zelf gehandicapt. Hierdoor zijn ze zelf zeer goed in staat om een bepaalde technologie te beoordelen vanuit het standpunt van de doelgroep. De samenwerking heeft geleid tot een vergaande testprocedure die ervoor zorgt dat het e-Learning materiaal van NETg niet alleen voldoet aan de technische aspecten van de Amerikaanse wet, maar ook dat de cursist op een volwaardige manier kan leren.

"De unieke aanpak van NETg om aanpassingstechnologie in haar cursussen te integreren is een hele verbetering voor de cursist en staat garant voor een betere toegankelijkheid voor iedereen", aldus Debra Ruh, CEO van TecAccess. "Door toegankelijkheid in te bouwen in zowel de huidige als toekomstige cursustechnologie wordt - dankzij de inspanningen van NETg - de lat op het hoogste niveau gelegd en wordt naleving van de wet sterk gepromoot."


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 07-05-2022

Hoe de pandemie ons leren veranderde

De corona pandemie heeft een grote invloed op onze manier van leren. Helma van den Berg deelt haar mening.