Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van de Redactie | 25-03-2003 | Article Rating | (1) reacties

Onderzoek: gemengd leren leidt tot verhoging van prestaties

NETg, wereldwijd de grootste producent van leeroplossingen voor ondernemingen en onderdeel van de Thomson Corporation (NYSE: TOC, TSX: TOC), heeft vandaag de resultaten bekend gemaakt uit de
tweede fase van een onderzoeksreeks, getiteld 'Thomson Job Impact Study, The Next Generation of Corporate Learning'. De studie toont aan dat blended learning (gemengd leren), bestaande uit een combinatie van verschillende leermethoden zoals e-Learning, simulaties, on-line instructies en klassikale lesprogramma's, leidt tot een significante productiviteitsverhoging bij medewerkers. Deze bevindingen volgen op eerdere onderzoeksresultaten waaruit bleek dat blended learning een veel doeltreffendere vorm van educatie is dan een niet-gemengd educatieprogramma.

De Thomson Job Impact Study is een unieke manier om de effectiviteit te meten van blended learning ten opzichte van niet-gemengde leerprogramma's. Hieraan is recent een zeer belangrijk aspect toegevoegd, namelijk het exact kunnen vaststellen welke kritieke componenten absoluut noodzakelijk zijn
voor een succesvol blended learning programma. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met een groep gerenommeerde
organisaties uit het bedrijfsleven en de onderwijssector, zoals
Lockheed-Martin, NCR, de staatsuniversiteit van Utah, de universiteit van Limerick (Ierland), het Anoka-Ramsey Community College (Minnesota), het Executive Service Corps uit Chicago en KnowledgePool.

De eerste fase van het onderzoek - vorig jaar gepubliceerd - moest bepalen of er significante verschillen vastgesteld konden worden in de
nauwkeurigheid en benodigde tijd om praktijkgerichte taken uit te voeren na het volgen van een blended learning programma, een e-Learning programma of na geen enkele training. Uit de eerder gepubliceerde resultaten bleek dat een gestructureerd curriculum van blended learning resulteert in een stijging van de uitvoeringsnauwkeurigheid met 30 procent en een 41 procent
stijging van de uitvoeringssnelheid ten opzichte van niet-gemengde
varianten.

De tweede fase van het onderzoek was gericht op het vinden van essentiële componenten waaruit een goed blended learning programma moet bestaan. Er werden vijf groepen cursisten bestudeerd. Daarbij werd e-Learning vergeleken met drie verschillende typen blended learning programma's: training met docent, een zuiver op tekst gebaseerd cursusprogramma en oefeningen op basis van scenario's. De groep die een cursus volgde onder leiding van een docent (de Instructor-Led Training (ILT) Blend groep), kreeg een blended learning
programma met scenario-oefeningen (Scenario-Based Exercises of SBE's) in klassikale context. De Text Blend groep kreeg SBE's met gebruik van tekstobjecten. De SBE Blend groep (Scenario-Based Exercise) kreeg SBE's met gebruik van NETg Learning Objects (NLO's). De e-Learning groep volgde een standaard e-Learning cursus. Voor een goede vergelijking van de resultaten werd een controlegroep samengesteld, die geen enkele training volgde. Alle groepen voerden een eindtest en drie praktijkgerichte taken uit.

Net als in de eerste fase van het onderzoek geven ook de nieuwe resultaten aan dat een duidelijk omlijnd gemengd programma de totale praktijkprestaties verhoogt ten opzichte van enkel e-Learning en dat zowel een blended learning programma als een niet-gemengd programma effectiever is dan helemaal geen training. Ten opzichte van de groep die geen enkele training kreeg, behaalde e-Learning groep een stijging van 99 procent in de nauwkeurigheid bij uitvoering van de praktijkgerichte taken. Voor de ILT Blend groep was dat 163 procent, voor de Text Blend groep 153 procent en de SBE Blend groep 159
procent. Vergeleken met de e-Learning groep waren de groepen met een gemengd programma 27 tot 32 procent nauwkeuriger in de uitvoering van hun taken. Bovendien voerden zij de taken 41 tot 51 procent sneller uit.

De analyse van de resultaten wijst verder uit dat een goed gedefinieerd blended learning programma resulteert in een grotere productiviteit van de werknemers. De Thomson Job Impact Study is gericht op het vinden van het optimale blended learning model. Daarnaast verschaft het inzicht in welke componenten essentieel voor succes lijken en welke componenten uitwisselbaar zouden kunnen zijn. De drie groepen met een gemengd programma presteerden vrijwel gelijk, waaruit te concluderen valt dat de componenten die de drie
groepen gemeen hebben, de essentiële componenten zijn van een succesvol blended learning model. De drie basiskenmerken zijn: het gebruik van oefeningen op basis van scenario's als basis voor leersoftware, werkelijke ervaring met behulp van de software en authentieke assessments ontworpen als equivalent voor praktijkgerichte taken.

Andere instructiecomponenten van blended learning hebben soortgelijke
niveaus van doeltreffendheid laten zien en lijken daardoor inwisselbaar.
Hierdoor heeft de gebruiker de flexibiliteit om de gewenste tools te
selecteren op basis van beschikbaarheid, budget of andere (zakelijke)
behoeften. Deze inwisselbare componenten zijn integratie van
live-instructies, introductie van tekstobjecten of elektronische
leerobjecten in praktijkgerichte scenario's en continue toegang tot
begeleiders tijdens de opleiding.

"Cursussen samenstellen en diensten op dit gebied aanbieden die aan de eisen en wensen van de individuele cursist tegemoetkomen, zijn de belangrijkste doelstellingen van NETg", aldus Joe Dougherty, president van NETg. "Het onderzoek bevestigt dat blended learning programma's doeltreffend werken. Uiteindelijk willen wij niet alleen cursussen op basis van e-Learning aanbieden, wij willen de cursist ook steunen met diverse tools en oplossingen die ervoor zorgen dat de training een meetbare verbetering van de prestaties oplevert, in lijn met de strategische doelen van het bedrijf."


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Quin van Dam
Van Quin van Dam | 15-02-2009
beste lezer, kunt u een opbouw van de cursus geven: beginnen met klassikaal of eerst een opdracht en dan pas klasikaal. Hoe is de verhouding tussen de verschillende elementen? vriendelijke groet, Quin van Dam
Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.