Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van de Redactie | 24-03-2003 | Article Rating | (0) reacties

CGE&Y ontwikkelt educatieve sites NijghVersluys met Tridion

NijghVersluys, educatief uitgever voor voortgezet-, beroeps- en volwassenenonderwijs, heeft in het verlengde van haar bestaande onderwijsmethoden educatieve sites – zogenaamde Methodesites – ontwikkeld. Deze Methodesites zijn elektronische leermiddelen die verbonden zijn aan de traditionele lesmethoden. Via het internet worden extra lesmateriaal, opdrachten, toetsen en links aangeboden. De Methodesites bieden docenten en studenten een toegevoegde waarde naast de bestaande leermiddelen. Cap Gemini Ernst & Young heeft de opdracht gekregen deze Methodesites te realiseren en gebruikt daarvoor als basis het content-managementsysteem van Tridion.

NijghVersluys speelt hiermee in op het gegeven dat het internet een steeds belangrijker hulpmiddel wordt om het individuele leerproces te ondersteunen. De portal www.kennisnet.nl is één van de toegangen tot de betreffende Methodesites. Het gebruik van Methodesites zorgt voor de verdere ontwikkeling en bevordering van ICT en e-learning binnen het onderwijs. Bovendien kunnen door de Methodesites de leermethodes beter up-to-date worden gehouden en kan er tussen leerlingen, docenten en uitgever interactief informatie worden uitgewisseld.

“Eén van de belangrijkste eisen voor NijghVersluys is, dat een nieuwe Methodesite snel, binnen één dag, is op te zetten. Het content-managementsysteem van Tridion is zodanig geconfigureerd, dat een flexibel en stabiel beheer van alle Methodesites mogelijk is. Dit leidt tot een zeer toegankelijke en eenvoudige omgeving voor het beheren van content voor auteurs, ook als zij technisch onervaren zijn. Het is schaalbaar en kan meegroeien met de behoeften van NijghVersluys in de toekomst”, aldus John Septer, technisch consultant van Cap Gemini Ernst & Young. “In samenspraak met de voor de invulling van de afzonderlijke methoden verantwoordelijke uitgevers is een gedetailleerde en eenduidige formule opgezet voor alle Methodesites. Op basis hiervan is de structuur van de daadwerkelijke websites vastgelegd in de software van Tridion. Dankzij de duidelijke autorisatiestructuur en de blueprinting-functionaliteit zijn de beheerkosten afgenomen en kunnen in de toekomst eenvoudig nieuwe Methodesites opgezet worden.”

De pilotfase bestaat uit de realisatie van vier verschillende Methodesites en is gefaseerd aangepakt. In elke fase is sprake geweest van inbreng van inhoudelijk deskundigen uit de educatieve uitgeverij, niet alleen bij het ontwerp van de verschillende delen van de site, maar ook bij de integratietesten van de site.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.