Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van de Redactie | 15-02-2002 | Article Rating | (0) reacties

Nidap E-learning Rapport 2002

Onlangs bracht onderzoeksbureau Nidap uit Amsterdam haar E-learning rapport op de markt. De gids is het resultaat van onderzoek naar de markt voor E-learning in Nederland en Nederlandstalig België. Hiervoor zijn in Nederland maarliefst 700 bedrijven ondervraagd en in België 200. In het rapport worden onder andere de totale investeringen voor zowel Nederland als België in kaart gebracht en wordt aandacht besteed aan het huidige en toekomstige gebruik van E-learning en andere leervormen. Ook wordt een overzicht gegeven van het aantal E-learningcursisten en hun functieniveau en welke opleidingen het meest geschikt worden geacht voor E-learning. Verder wordt aandacht besteed aan de toeleveranciers van E-learningdiensten en het gebruik van bereik van verschillende media.

Sinds drie jaar onderzoekt Nidap de ontwikkelingen op het gebied van E-learning als onderdeel van het jaarlijkse Bedrijfsopleidingen & Trainingsonderzoek. Dit jaar heeft Nidap echter voor het eerst, naast het grote Bedrijfsopleidingen & Trainingsonderzoeksrapport, een uniek E-learning rapport uitgebracht speciaal voor professionele E-learning aanbieders in Nederland en Nederlandstalig België. Nidap analyseert de door haar verzamelde gegevens op basis van het aantal medewerkers in een bedrijf en de branche waarin de organisatie werkzaam is.

Toename gebruik E-learning ten koste van traditionele leervormen
Het gebruik van E-learning als leervorm zal in zowel Nederland als Nederlandstalig België in 2003 toenemen met maarliefst 18%, ten koste van de meer traditionele leervormen als klassikaal en individuele begeleiding en coaching. Deze groei moet echter gerelativeerd worden omdat het aantal cursisten dat met behulp van deze leervorm wordt opgeleid nog erg klein is. Slechts bij een klein aantal bedrijven zal E-learning ook echt de belangrijkste leervorm worden.

E-learning bij bedrijfsopleidingen zal pas werkelijke een vlucht nemen als het een toegevoegde waarde heeft als aanvulling op traditionele leervormen. De verwachting is dat dit bij een vijfde van het bedrijfsleven het geval zal zijn. Bij de grootste organisaties zal dat meer dan 30% zijn, concludeert Nidap uit haar onderzoek.

De resultaten laten zien dat in Nederland in grote organisaties, met meer dan 1000 medewerkers, veruit het meest gebruik gemaakt wordt van E-learning. Er is sprake van een min of meer positieve samenhang tussen de omvang van de organisatie en het gebruik van E-learning. In de organisaties met de hoogste aantallen werknemers groeit het gebruik van E-learning ook het hardst tussen 2002 en 2003.

In Nederland zijn het met name de branches financiële dienstverlening en transport waarin veel gebruik gemaakt wordt van E-learning, maar de koploper in het volgen van bedrijfsopleidingen met behulp van E-learning is, zoals te verwachten, de ICT-sector. In België zijn het vooral de ICT-sector en de zakelijke dienstverlening.

Toekomst E-learning
Het gebruik van Computer Based Training als leervorm groeit volgens Nidap nauwelijks meer. Het is goed mogelijk dat E-learning in de toekomst de cursisten die nu vallen onder CBT zal overnemen. Dat zou betekenen dat E-learning, zonder verdere groei, na klassikaal en individuele begeleiding in Nederland de derde belangrijkste leervorm wordt met circa 10% van het aantal cursisten. Deze markt kan in 2004-2005 zelfs verder uitgroeien naar 20-25% van het totale aantal cursisten, wat op een totale markt van circa 5 miljard [anno 2002] substantieel is.

In grote organisaties, met meer dan 1000 medewerkers, meet Nidap het hoogste percentage cursisten dat bedrijfsopleidingen volgt via E-learning, zowel in Nederland als in België.

In Nederland zijn het vooral de transportsector en de financiële dienstverlening [naast uiteraard de ICT-sector] met hoge aandelen cursisten dat bedrijfsopleidingen volgt via E-learning, terwijl in België naast de ICT de zakelijke dienstverlening de hoogste percentages E-cursisten kennen.

Vaktechnische en kennisgerichte opleidingen
Naast de voor de hand liggende IT-opleidingen, vindt maarliefst 72% van de Nederlandse respondenten kennisgerichte opleidingen geschikt voor E-learning [België: 68%]. Vervolgens noemt 42% [België: 42%] vaktechnische opleidingen als geschikt voor leren met behulp van E-learning. Wat dat betreft voorziet Nidap een groeimarkt als het gaat om kennisgerichte opleidingen.

Budgetten voor E-learning
Gemiddeld wordt door Nederlandse ondernemingen en instellingen 12% van het budget in 2002 uitgegeven aan E-learning. In België is dat 11%. In Nederland geven de ICT-sector en de overheid verhoudingsgewijs het meest uit aan deze leervorm, terwijl de zorgsector hier verbazingwekkend ver achterblijft. In België zijn de ICT en de zakelijke dienstverlening wederom de koplopers.

Voor 2002 verwacht Nidap dat 14% van de externe opleidingen in Nederland zal worden uitgevoerd met behulp van E-learning en 10% in België. Over het algemeen wordt in de meeste bedrijven echter vooralsnog niets aan E-learning gedaan. Ruim een derde van de bedrijven bevindt zich in de oriëntatiefase, oftewel is informatie aan het inwinnen over leren met behulp van E-learning. In Nederland maakt slechts 8% van alle bedrijven daadwerkelijk gebruik van E-learning, en dan als aanvulling op traditionele leervormen.

In de sectoren waar men zich het meest met E-learning bezig houdt, is men over het algemeen ook het verst gevorderd in het gebruik van E-learning bij bedrijfsopleidingen. In de bouw wordt momenteel het minst aan E-learning gedaan, concludeert Nidap.

Toekomstplannen
Ook de toekomstplannen van de bedrijven komen in het onderzoek aan bod. Er wordt over het algemeen een grote toename van het gebruik van E-learning verwacht; het percentage bedrijven dat in 2003 niets aan E-learning zal doen neemt in Nederland af met maarliefst 20% en in België zelfs met 26%.

E-learning bij interne bedrijfsopleidingen
Voor 2002 wordt verwacht dat 15% van de interne bedrijfsopleidingen in Nederland zal worden uitgevoerd met behulp van E-learning. Hier blijkt in de transport zeer veel gebruik gemaakt te worden van E-learning. In de bouw, energie, zorg en handel & horeca is het gebruik van E-learning bij interne opleidingen in 2002 juist zeer laag. In België verwacht men dat ongeveer 18% van de interne bedrijfsopleidingen via E-learning wordt gevolgd.

We zien dat in beide landen van de interne opleidingen de IT-opleidingen en kennisgerichte opleidingen het meest geschikt worden bevonden voor het leren met behulp van E-learning.

Bij interne opleidingen die gevolgd worden met behulp van E-learning zijn het in Nederland voornamelijk uitvoerenden [50%], gevolgd door operationeel management [27%] die daaraan deelnemen. In België komen de E-cursisten voornamelijk uit het middle managemten [35%] en operationeel management [32%].

Gemiddeld wordt 3 tot 4% van de cursisten voor interne opleidingen geschoold met behulp van E-learning. In België ligt dat op zo’n 4 tot 5%.

Van de opleidingsinvesteringen zal in 2002 in Nederland gemiddeld 17% worden uitgegeven aan interne opleidingen met behulp van E-learning. Uit het Nidap-rapport blijkt dat deze groep minder ambitieus is dan de groep die extern opleidingen inkoopt: in 2003 verwacht circa 35% nog niets met E-learning te doen en in Vlaanderen zelfs 55%. In Nederlandstalig België zal een kleine 7% van de opleidingsinvesteringen in 2002 worden uitgegeven aan interne opleidingen met behulp van E-learning.

Meer informatie
Nidap doet al sinds tien jaar onderzoek naar de markt voor Bedrijfsopleidingen & Trainingen en IT-opleidingen. Het bureau wordt ingeschakeld door uitgevers, instituten, managementopleiders, hogescholen en universiteiten. Nidap is marktleider als het gaat om haar kennis van de opleidingsmarkt en ervaring met het ontwikkelen van marketing- en businessplannen voor opleidingsinstituten en educatieve kennisorganisaties. Momenteel zijn wij, onder andere, bezig met het IT-Opleidingenonderzoek 2002.

Indien u het onderzoeksrapport wilt bestellen klik dan hier.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van de Redactie 16-12-2022

e-Learning na de pandemie

Hoe zal e-learning zich ontwikkelen, nu de Corona-pandemie geleidelijk afneemt.