Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van de Redactie | 22-01-2002 | Article Rating | (0) reacties

Nu voor iedereen een digitaal portfolio!

Het portfolio is een begrip geworden binnen onderwijsinstellingen, maar zeker ook binnen onze economie. Steeds meer wordt gesproken over een digitaal archief waar men al zijn gegevens, gemaakte producten en bijvoorbeeld ervaringen in kan bewaren. Een portfolio is een instrument om bewijzen van werkervaringen en verworven competenties in op te slaan. Het digitaal portfolio maakt het mogelijk om de bewijzen van verworven competenties digitaal te bewaren, bij te houden en op deze manier te kunnen tonen aan geïnteresseerden (werkgevers of onderwijsinstellingen).

HoloMedia heeft als eerste het digitaal portfolio beschikbaar. Een uniek product waar onderwijsinstellingen al lange tijd naar op zoek zijn. Het is nu in principe voor iedereen mogelijk om verworven competenties elektronisch bij te houden en mee te nemen binnen en buiten de instelling waar men leert of studeert.
Onderwijsinstellingen die waarde hechten aan competentiegericht leren kunnen direct aan de slag met het HOLO-E® Digitaal Portfolio. Het biedt de mogelijkheid om de weergave van de ontwikkeling van de student te structureren. Structureren middels een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP), een plan waarin men kijkt naar de huidige competenties en waar men werkt naar gewenste competenties. Daaruit voortvloeiend ontstaat het studieplan, een plan dat opgesteld wordt om te bekijken wat nodig is om deze gewenste competenties te bereiken. Als laatste is er een voortgang van de leersituatie van de leerling of student middels rapportages.

Voordelen van deze digitale informatie:
- Lerenden kunnen werken aan een persoonlijk ontwikkelingsplan dat in overeen-stemming met de begeleidende docent opgesteld wordt.
- De lerende kan op zijn eigen niveau werken aan zijn eigen ontwikkeling en is niet langer afhankelijk van studiegenoten.
- Gebruik van internet maakt het mogelijk om het digitaal portfolio onafhankelijk van plaats en tijd te gebruiken.
- Het geeft nauwkeuriger inzicht in de vorderingen van lerenden.
- De houder van het portfolio kan zijn verworven competenties elektronisch tonen aan geïnteresseerden.
- Het HOLO-E Digitaal Portfolio kan als onafhankelijke module ingezet worden, maar ook als geïntegreerd onderdeel van de elektronische leeromgeving HOLO-E v2.0.

HoloMedia is een bedrijf dat uit het onderwijs afkomstig is en daar nauwe banden mee onderhoudt. Bij HoloMedia heeft men in de afgelopen jaren, via onderzoek en ervaring, ruime kennis over onderwijs en de mogelijkheden van ICT-toepassingen in het leerproces opgebouwd. Dit is vertaald in een flexibele, adaptieve elektronische leeromgeving (HOLO-E) en de kennis om een dergelijke leeromgeving op een verantwoorde en efficiënte wijze in een organisatie te implementeren.
Ons bedrijf maakt deel uit van de ROVICT Groep. Een groep organisaties die samen zorgt voor een geïntegreerde aanpak bij onderwijsvernieuwing en ICT. De belangrijkste participanten in HoloMedia zijn de ROVICT Groep, de Hogeschool van Amsterdam en de Saxion Hogeschool. Het HOLO-E Digitaal Portfolio is een van de producten die door HoloMedia ontwikkeld is.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.