Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van de Redactie | 12-12-2001 | Article Rating | (2) reacties

Cisco Systems en Open Universiteit Nederland nemen voortouw in e-learning

E-learning is actueel. Veel organisaties zijn op één of andere manier bezig medewerkers 'in-house' te laten leren. In het reguliere onderwijs wint afstandsleren via het net aan populariteit. E-learning, mits goed aangepakt, is een uitkomst voor zowel werknemers als werkgevers. Veel projecten zijn echter opgezet als een bibliotheek: er is veel kennis te vinden, maar het lijkt niet op een school. Dat leidt tot teleurstellingen. Mensen missen de structuur aangebracht door de docent, het motiverende van een cursusgroep, of lesstof in hapklare brokken. Om e-learning te laten werken is zowel technische als educatieve kennis nodig. Uitwisseling van kennis en ervaring met studiegenoten, interactie met coaches, gerichte lesprogramma's het kan allemaal. Hoe dat te realiseren, was het thema van een discussiebijeenkomst met vertegenwoordigers van bedrijfsleven en onderwijs.

De Open Universiteit en Cisco gaan samenwerken op het gebied van e-learning. Is dat een merkwaardige combinatie; onderwijswereld en bedrijfsleven? Verstaan onderwijsinstellingen en bedrijven wel hetzelfde onder e-learning? Cisco en OUNL spraken erover onder het kritische oog van een aantal geïnteresseerde journalisten. De partijen staan op een verschillende plaats in de keten van e-learning, gebruiken het anders en lopen tegen verschillende problemen aan. Ook zijn ze complementair en kunnen ze samen e-learning verder ontwikkelen en naar een hoger niveau brengen.

Een bibliotheek is nog geen school…

E-learning maakt door digitale verspreiding informatie continu beschikbaar via internet, intranet, satellietverbinding, videoconferencing, et cetera. Moderne informatiedragers als cd-rom en DVD leveren op hun manier een digitale bijdrage. Zakelijk gezien is de afweging snel gemaakt. Met e-learning maakt het financieel niet meer uit of 200 of 2000 mensen een studie volgen. Overvliegen naar een conferentieoord is niet nodig - in de praktijk is dat na een of twee maal voor de meesten toch al geen 'cadeautje' meer. Op persoonlijk vlak scheelt het medewerkers stress, als ze niet meer op een vast moment de deur uit moeten om een studie of cursus te volgen.

Informatie online doorbladeren - het 'bibliotheek-model' - is nog niet hetzelfde als plezierig en effectief leren. De kracht van e-learning zit juist in het beschikbaar stellen van de juíste informatie voor de juíste mensen op het moment dat het nodig/wenselijk is. Dat is iets anders dan 'veel, altijd, overal en voor iedereen'. Op het moment dat iemand iets wil weten omdat het relevant is, is er sprake van een grote intrinsieke motivatie. Bij goed gebruik van die passie en motivatie om te leren, verloopt het bijna vanzelf succesvol. Stel dat iemand met een bepaalde applicatie bezig is en niet weet hoe een belangrijke handeling uit te voeren. Als op dat moment die uitleg via een digitale drager direct opstart, is de motivatie voor het leren hoog, de relevantie groot, en is het leereffect gauw bereikt.

Van docent naar coach
Bedrijven maken een kosten-batenafweging en zien dat e-learning kosten bespaart en veel oplevert. In de onderwijswereld geeft dat niet direct de doorslag. De rol van de leraar wordt een heel andere als de computer een deel van de informatie overdraagt; meer coach dan vakspecialist. Ondersteunen en motiveren via het web, zelf lesstof digitaal verspreiden en toelichten staan plotseling centraal. Docenten moeten bereid zijn om oude gewoonten over boord te gooien. In het bedrijfsleven stuit deze omschakeling op veel minder weerstand, vooral omdat er geen brede traditionele leercultuur bestaat.

Het onroerend goed van de kennismaatschappij…
E-learning is een manier om de overdracht van informatie gelijk op te laten gaan met de steeds snellere communicatie tussen personen door opkomst van bijvoorbeeld e-mail. In bedrijven wordt de tijd tussen ontwikkeling van een product tot het moment dat een product op de markt komt, korter en korter. Middelen die tijd besparen zijn altijd welkom, zowel zakelijk als in privé-sfeer. Daar is wat e-learning betreft, na 11 september nog een aspect bijgekomen. Na de gebeurtenissen van 11 september kiezen bedrijven ervoor om minder te reizen, om de medewerkers niet onnodig in gevaar te brengen en om kosten te drukken. E-learning en e-conferencing zullen daardoor in een stroomversnelling terecht komen.

Didactiek en technologie versterken elkaar
Waar de Open Universiteit bij haar oprichting termen als 'afstandsonderwijs' en 'tweede weg onderwijs' gebruikt, hanteren bedrijven als Cisco nu termen als 'just in time learning' en 'life long learning'. Ze bedoelen hetzelfde. Om elektronisch afstandsleren, onder welke naam ook, mogelijk te maken is het van groot belang dat het onderwijsprogramma didactisch goed in elkaar zit. De docent is er niet steeds om in te grijpen als iets niet begrepen wordt. De Open Universiteit heeft laten zien dat afstandsonderwijs, al dan niet elektronisch, kwalitatief niet onder hoeft te doen voor de beste docenten. Maar behalve onderwijskundige eisen stelt e-learning ook eisen aan de techniek. Het is voor organisaties, scholen en bedrijven vaak moeilijk in te schatten aan welke minimumeisen hun computers en netwerken moeten voldoen om e-learning voor een groot aantal mensen mogelijk te maken. Soms gaat het om een netwerk binnen één gebouw, vaker nog tussen meerdere vestigingen.

Cisco is een bedrijf dat de infrastructuur levert die nodig is voor geavanceerde technologie als e-learning. Op basis van een ruime ervaring met e-learning wil Cisco graag meedenken over de mogelijkheden en voorwaarden. Zelf legt het bedrijf op grote schaal klanten uit hoe nieuwe systemen werken en zorgt het bedrijf dat wederverkopers via e-learningmodules voldoende expertise in huis hebben. Samen met de obelstichting werkt Cisco daarnaast aan het toegankelijk maken van de 'intellectuele schatkist' van Nobel via een virtueel museum, een eerste stap om wetenschapsvoorlichting via e-learning vorm te geven.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

test
Van test | 24-08-2009
kajhksdfhksjh
naam
Van naam | 24-08-2009
reactie
Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.