Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Ingaven voor juni 2019

Van Wilfred Rubens (redactie) | 30-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Kunstmatige intelligentie (AI) gebruiken om uitval te voorkomen

Volgens Matthew Lynch kan AI worden gebruikt om de “Student Retention Rates” een impuls te geven. Ik zie behalve kansen, ook risico’s.

Volgens Lynch kun je AI gebruiken om te voorspellen welke lerenden grote kans hebben om uit te vallen.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 29-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Bekwaamheden voor onderwijsvernieuwers

Wat zijn de meest belangrijke bekwaamheden die onderwijsvernieuwers nodig hebben om met succes duurzame veranderingen in en buiten hun onderwijs door te voeren? Deze vraag proberen Michael Goudzwaard en Rachel Niemer in een bijdrage in de Educause Review te beantwoorden.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 28-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Zeven manieren waarop ICT een impuls kan geven aan leren

Volgens Mose Niccky leiden technologische ontwikkelingen ook tot educatieve vooruitgang. Niccky stelt dat technologie op zeven manieren leidt tot verbetering van leren. Ik vat de manieren samen en becommentarieer ze.

1) Je hebt de mogelijkheid om een diploma online te behalen.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 27-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Wat vind ik van “De mythe van directe instructie”?

De juni-editie van het door de Open Universiteit uitgeven online tijdschrift Onderwijsinnovatie bevat de bijdrage “De mythe van directe instructie” van hoogleraar Rob Martens. Na twee keer lezen, houd ik een dubbel gevoel over aan deze bijdrage.

Lees verder
Van Faculty of Skills | 26-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Nieuw in communicatietraining: feedback door artificial intelligence

Je zwemdiploma, eindexamen, afrijden, een assessment of eindtoets bij een cursus. Als je iets geoefend hebt, wil je natuurlijk ook weten of je het al kan, ook als het gaat om communicatieve vaardigheden. Daarom worden veel trainingen in TrainTool beoordeeld door een coach. Heel nuttig en leerzaam, maar ook arbeidsintensief. Boudewijn van der Velde, Head of Labs bij Faculty of Skills, doet onderzoek naar manieren om die feedback te automatiseren. En door alle ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence gaat dat nu heel snel. 

Boudewijn van der Velde: “TrainTool-trainingen bestaan uit een reeks video rollenspellen waarmee de deelnemer kan oefenen. De acteur op het scherm speelt bijvoorbeeld een klant, het filmpje stopt, de camera gaat aan en de deelnemer kan zijn reactie opnemen. Als we bij Faculty of Skills zo’n training ontwikkelen, bekijken onze communicatie-experts samen met de opdrachtgever wat de criteria zijn. Wanneer heeft de deelnemer het goed gedaan? Welke vaardigheden moet je laten zien? Een coach bekijkt het filmpje en geeft feedback. Deels is dat uitgebreide schriftelijke feedback met advies, maar voor de beoordeling moet de coach ook een lijstje vinken of bepaalde onderdelen wel of niet benoemd zijn. Die beoordeling proberen we nu te automatiseren.”

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 26-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Niets werkt altijd (ook niet bij e-learning). Maar interactie blijft belangrijk

De uitspraak “niets werkt altijd” heb ik ooit opgepikt uit een keynote van Pedro de Bruyckere. Volgens Pedro kunnen bepaalde leeractiviteiten in de ene context wel, en in de andere context minder bijdragen aan goede leerresultaten. Dit is afhankelijk van diverse factoren,

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 25-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Gecertificeerde online modules over onderwijsinnovatie volgen?

Waarom is een bepaalde onderwijsinnovatie bij de ene school wel een succes, maar bij de andere niet? Hoe kun ervoor zorgen dat een beoogde onderwijsvernieuwing binnen jouw onderwijsinstelling wel een succes wordt? Hoe kun je blended learning als onderwijsinnovatie van de grond krijgen?

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 24-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Inleidende bijdragen over technologische ontwikkelingen

Eind verleden week heb ik via Twitter en LinkedIn de volgende vraag gesteld:
Ik ben op zoek naar een kwalitatief goed populair-wetenschappelijk artikel dat diverse technologische ontwikkelingen introduceert. Zoals AI, sensortechnologie, big data, IoT, etc. Iemand tips? #dtv
In deze blogpost deel ik graag de opbrengsten.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 23-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Experimenteren met podcasts: Wilfred’s reflecties op technology enhanced learning

Ik heb besloten te gaan experimenteren met podcasting. In deze blogpost schrijf ik over mijn eerste ervaringen.

Ik heb onlangs een column geschreven over de waarde van podcasts voor leren (na publicatie ook op mijn blog te lezen).

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 22-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Hoe werken algoritmes van YouTube en hoe kunnen ze worden misbruikt

Vanochtend kwam ik een bijna zeven minuten durende video tegen waarin heel helder wordt uitgelegd hoe algoritmes van platforms als YouTube werken, wat valkuilen hierbij zijn en hoe je die kunt vermijden.

Algoritmes fungeren bij online platforms als een verzameling instructies die bepalen welke content je te zien krijgt,

Lees verder
Van SBO | 21-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Beveiligd: De Learning Correspondent nr.26

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Het bericht Beveiligd: De Learning Correspondent nr.26 verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 21-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Leidt technologie in lessen écht tot leerwinst?

Drie Vlaamse scholen voor voortgezet onderwijs maken gebruik van leertechnologie voor samenwerkend leren tijdens de lessen, waarbij leerlingen beeldschermen delen. Op hun verzoek heeft een onderzoekscentrum van de KU Leuven onderzocht of deze vorm van onderwijs ook echt leerwinst oplevert.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 20-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Werkplekleren met leertechnologie. Trends en ontwikkelingen

Vandaag heb ik een sessie verzorgd voor een groep studenten van de opleiding “Expert Werkplekleren” van Zuyd Hogeschool. Zij hadden mij gevraagd: “Inspireer ons met de huidige trends op het gebied van leertechnologieën in combinatie met werkplekleren”.

De studenten van deze deeltijd-opleiding (vaak werkzaam op het gebied van Learning &

Lees verder
Van Marcel de Leeuwe (redactie) | 20-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Tot de kern komen (en weer vertrekken)

Wat als “wij” (L&D’ers, opleidingskundigen, onderwijskundigen, learning designers, etc.) ons zouden gedragen als een huisarts? Stel je voor dat een patiënt gaat kennismaken met zijn nieuwe huisarts. Hij stelt zich voor en na de kennismaking vraagt de patiënt: “Kunt u mij Simvastatine voorschrijven, doe maar meteen 3 doosjes”. Welke huisarts zou vervolgens direct een recept […] Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 19-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Storytelling als effectieve strategie op het gebied van e-learning

Nick Shackleton-Jones heeft een prikkelende bijdrage geschreven, waarin hij pleit voor meer storytelling op het gebied van e-learning. Daarbij bekritiseert hij tevens de befaamde vergeetcurve van Herman Ebbinghaus.

Ebbbinghaus heeft in 1885 onderzoek uitgevoerd naar het menselijk geheugen.

Lees verder
Van SBO | 19-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Het Next Learning Vakantieboek

Over enkele weken start de zomervakantie. Een fijne tijd om uit te rusten en op te laden....

Het bericht Het Next Learning Vakantieboek verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 18-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Een alternatieve vorm van werkend leren

In de Verenigde Staten past men een heel specifieke vorm van werkend leren toe. Waar gaat het om, en zou deze vorm ook toepasbaar zijn voor ons onderwijs?

James Paterson besteedt voor EducationDive aandacht aan zogenaamde ‘Work-Study Jobs’.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 17-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Chatbot gebruiken voor studievaardigheden

Vrijdag 14 juni 2019 heb ik via Zoom een demonstratie gehad van medewerkers van Helpr. Zij hebben een chatbot gemaakt die leerlingen ondersteunt bij studievaardigheden. Dat betekent dat de chatbot zich niet zo zeer richt op inhoudelijke vragen,
Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 16-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Hoe kun je ervoor zorgen dan deelnemers online cursussen vaker met succes afronden?

Massive open online courses zijn van oudsher berucht om hun lage ‘completion rates’. Tegelijkertijd hebben deze MOOCs ook veel kennis opgeleverd over wat je kunt doen aan de relatief hoge uitval bij online cursussen.

Voortijdige uitval heeft diverse oorzaken.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 15-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Een kader voor leren en ontwikkelen (bespreking Jane Hart’s framework Modern Workplace Learning)

Jane Hart heeft een nieuwe editie van het boek “Modern Workplace Learning” geschreven. Daarin presenteert zij een een kader voor werkplek leren. Dat kader wil ik in deze blogpost bespreken.

  • Jane Hart maakt terecht een onderscheid tussen trainen dat geïnitieerd wordt door de organisatie en leren dat geïnitieerd wordt door de lerenden zelf.
Lees verder
Van SBO | 14-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Develhub

Sinds dit jaar zijn NVO2 en NSCU gefuseerd tot Develhub. Beide netwerkorganisaties werken al jarenlang op een...

Het bericht Develhub verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 14-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Wat zijn bekwaamheden van de toekomst en wat betekent dit voor het onderwijs?

We leven in een tijd van voortschrijdende digitalisering, met grote gevolgen voor de samenleving, organisaties en individuen. Deze ontwikkeling leidt ook tot de vraag of dit gevolgen moet hebben voor bekwaamheden die individuen moeten ontwikkelen. Onderzoekers van de Universiteit van Karlsruhe voeren daarom sinds 2015 een onderzoek uit naar bekwaamheden van de toekomst en de gevolgen voor leren en hoger onderwijs.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 13-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Het belang van i-coaches voor de invoering van nieuwe technologie in het onderwijs

Vandaag heb ik in het kader van de masterclass ‘Bruggen bouwen’ van Kennisnet en saMBO-ICT bij ROC van Amsterdam een presentatie gegeven over de rol die i-coaches kunnen vervullen bij de invoering van ‘technology enhanced learning’.

Een i-coach is een deskundige medewerker van een onderwijsinstelling of opleidingsinstituut die in staat is de kloof tussen ict en onderwijs te verkleinen.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 12-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Doe mee met dit onderzoek naar moderne ICT-toepassingen in het bekostigde mbo-onderwijs

In opdracht van OCW voert ecbo het eerste onderzoek uit naar moderne ICT-toepassingen in het bekostigde mbo-onderwijs. Doel van deze vragenlijst is inzicht te krijgen in onderwijsvernieuwingen met moderne ICT als middel om studenten beter of op andere manieren te laten leren.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 11-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Review Toolkit als hulpmiddel bij aanbesteding en implementatie van de digitale leeromgeving

Veel onderwijsorganisaties zijn momenteel bezig met de implementatie van een volgende generatie digitale leeromgeving, of met de aanbesteding van een DLO. Verder houden onderwijsinstellingen of opleidingsinstituten op dit moment het gebruik van de DLO kritisch tegen het licht. Deze organisaties zouden wel eens baat kunnen hebben bij de VLE Review Kit.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 10-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Update blockchain technologie in het (hoger) onderwijs

Vanochtend heb ik een beknopte bijdrage gelezen met recente ontwikkelingen op het gebied van blockchain-technologie in het hoger onderwijs. Wat zijn interessante ontwikkelingen?

Met behulp van deze technologie beschik je volgens de auteur als lerende altijd over officiële documenten over je leerprestaties in een format dat ook blijft bestaan als de instelling verdwijnt.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 09-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

AI gebruiken om aantekeningen bij instructies te maken? Niet doen!

Het automatisch kunnen omzetten van spraak naar geschreven tekst is één van de toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Volgens Matthew Lynch biedt deze toepassing kansen voor lerenden als het gaat om het maken van aantekeningen tijdens onderwijsbijeenkomsten.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 08-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Pre-conferences programma OEB 2019 bekend #OEB19

Van 27 tot en met 29 november aanstaande vindt dit jaar de OEB plaats, “The global, cross-sector conference and exhibition on technology supported learning and training“. Gisteren is het programma van de pre-conference workshops bekend gemaakt.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 07-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Mogen we aan een digitale leeromgeving dezelfde eisen stellen op het gebied van gebruikersgemak als aan sociale media?

Digitale leeromgevingen en leermanagementsystemen blijken niet altijd uit in gebruikersvriendelijkheid. Mede daarom zijn nu learning experience platforms (LXP) in opkomst. Het is echter niet heel eerlijk om wat betreft gebruikersgemak vergelijkbare eisen te stellen aan een DLO als aan een applicatie zoals Snapchat.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 06-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Wat je moet weten over LTI Advantage

Een naadloos samenhangend geheel aan krachtige applicaties, waarbij de gebruiker het gevoel heeft zich in één applicatie te bevinden. Dat is de droom die menigeen koestert van een digitale leeromgeving. Of deze droom ooit werkelijkheid wordt, weet ik niet. Op het gebied van het integreren van applicaties worden in elk geval vorderingen geboekt.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 05-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Meta-studie: flipping the classroom is veelbelovende didactische aanpak (mits…)

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben zeer recent een uitvoerige meta-analyse gepubliceerd naar de effecten van het concept van de flipped classroom op leerresultaten en studenttevredenheid. Daarin hebben zij 114 studies betrokken die ‘flipping the classroom’-aanpakken (FTC) vergelijken met conventioneel onderwijs (voortgezet en post-secundair).

Lees verder
Van Faculty of Skills | 05-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Professioneel communiceren in een vrijwilligersorganisatie

‘Het is leuk om te doen en fijn om iets te kunnen betekenen voor een ander’. Dat is de reden die vrijwilligers opgeven als je ze vraagt waarom ze vrijwilligerswerk doen. Bijna de helft van de Nederlanders van 15 jaar en ouder doet vrijwilligerswerk (CBS). En waar mensen samenwerken, kan een goede training in communicatieve vaardigheden waardevolle, en soms essentiële, ondersteuning bieden. Lees de vier redenen waarom je moet investeren in de communicatieve vaardigheden van je vrijwilligers, en bekijk hoe het Rode Kruis dat aanpakt.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 04-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Aandachtspunten bij het gebruik van chatbots en chats

Ik heb al een aantal keren geschreven over chatbots voor leren, opleiden en onderwijs. Deze blogpost bevat een aantal aandachtspunten voor een gebruikersvriendelijke interactie.

De aandachtspunten zijn gebaseerd op ‘5 verbeterpunten voor gesprekken met chat(bots)’

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 03-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Drie uitdagingen op het gebied van online en blended learning

Vandaag heb ik ter gelegenheid van de lancering van de Open Defence Academy bij de Nederlandse Defensie Academie een presentatie verzorgd over drie uitdagingen op het gebied van online en blended learning. Er zijn er uiteraard meer.

De eerste uitdaging is dat we fabels van feiten moeten onderscheiden.

Lees verder
Van SBO | 03-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Chatbots, de toegevoegde waarde voor leren, opleiden en onderwijs

Door Wilfred Rubens Op het gebied van e-learning voltrekken zich op dit moment een aantal interessante trends....

Het bericht Chatbots, de toegevoegde waarde voor leren, opleiden en onderwijs verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 02-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Heeft online contact (synchroon, asynchroon) dezelfde waarde als face-to-face contact?

Gisteren blogde ik over de kosten van online en face-to-face onderwijs. Naar aanleiding van een conversatie via Twitter kwam bij mij de vraag op: heeft online contact (synchroon, asynchroon) niet dezelfde waarde als face-to-face contact? Of bijna dezelfde waarde?

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 01-06-2019 | Article Rating | (0) reacties

Kunnen we dankzij online leren de kosten van het onderwijs verlagen?

Automatisering heeft binnen veel sectoren geleid tot grote efficiëntievoordelen. De Chief Research Officer van Eduventures, Richard Garret, concludeert dat een groter aandeel studenten dat volledig online studeert, leidt tot lagere kosten per student. In Future Formula Part 2: Faculty Spend and the Limits of Online Learning kijkt Garrett naar hoe dat komt.

Lees verder