Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Ingaven voor juni 2018

Van Wilfred Rubens (redactie) | 30-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Tien jaar zeilen: de impact op leren en ontwikkelen

Binnenkort gaan we voor de tiende keer op zeilvakantie. Deze zeilvakanties zijn meestal intensieve leerervaringen. En dan doel ik niet op de zeilvaardigheden op zich. In deze bijdrage licht ik dat toe.

zeilbootLeren is  een duurzame verandering in gedrag,

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 29-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Leidt virtual reality ertoe dat we dingen beter onthouden?

Virtual reality draagt ertoe bij dat gebruikers als het ware een behoorlijk authentieke context worden ingezogen. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat dit fenomeen ertoe bijdraagt dat gebruikers meer onthouden van wat zij hier zien, dan van het bekijken van een gewone video.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 28-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Woolf University: decompositie van het onderwijs dankzij blockchain-technologie

Blockchain-technologie heeft de potentie om de ‘middle man’ uit de keten bij transacties weg te halen. Bij financiële transacties is dat bijvoorbeeld de bank. Op het gebied van opleiden en leren zouden lerenden weleens direct bij docenten aan kunnen kloppen voor instructie,

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 27-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Vormt nieuwe copyright wetgeving belemmering voor het onderwijs?

Het stof van de implementatie van de Europese privacywet (GDPR/AVG) is nog niet neergedwarreld of een nieuwe wet gaat weer voor de nodige reuring zorgen. Binnenkort stemt het Europees Parlement namelijk over een nieuwe copyright-wet met een mogelijk ernstige impact.

Lees verder
Van SBO | 27-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Meer korte opleidingen, meer Blended en meer beroepscertificaat

De private opleidersmarkt heeft een omzet van €3,1- €3,4 miljard, een stabiel cijfer over de jaren terwijl...

Het bericht Meer korte opleidingen, meer Blended en meer beroepscertificaat verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 26-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Chatbots, chatbots, en nog meer chatbots

Er is veel rumoer op het gebied van chatbots. Deze Artificiële Intelligentie-toepassingen kun je ook zelf ontwikkelen. Maar met welke platforms?

Chatbots worden in toenemende mate gebruikt voor interactie met klanten, bijvoorbeeld op het gebied van customer service.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 25-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Rol van de docent bij adaptief leren

Bij adaptief leren worden leerpaden samengesteld op basis van uitkomsten van oefeningen en toetsen die lerenden maken, en op basis van onderliggende data. De lerende krijgt instructie en vaak ook feedback van het adaptieve programma. De inhoud van het leerpad wordt onder meer afgestemd op het niveau van de lerenden.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 24-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Blockchain-technologie heeft een veiligheidsprobleem

De verwachtingen ten aanzien van de toepassing van blockchain-technologie zijn hooggespannen. Een onderzoeksproject wijst echter op zwaktes op het gebied van veiligheid. Dat is best wel een ding als je deze technologie wilt gebruiken voor patiëntgegevens of certificering.

Blockchain-technologie draagt er toe bij dat dat je geen “middle man” meer nodig hebt voor het regelen van transacties tussen partijen.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 23-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Combinatie van nieuwe technologieën zal pas echt tot grote veranderingen leiden

Artificiële intelligentie (AI), Internet of Things (IoT) en Virtual Reality (VR) zijn afzonderlijk al boeiende technologische ontwikkelingen. De wisselwerking tussen deze drie fenomenen is echter pas echt krachtig, met de potentie om transformaties te bewerkstelligen.

Ik ben nogal terughoudend als het gaat om het voorspellen van revoluties als gevolg van nieuwe technologie.

Lees verder
Van SBO | 22-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

12 webtools om leren nog makkelijker te maken!

Tijdens het Next Learning Event 2018 hebben 24 studenten ‘Opleidingskunde’ van Hogeschool Arnhem-Nijmegen 20 ‘gratis’ webtools gepresenteerd....

Het bericht 12 webtools om leren nog makkelijker te maken! verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 22-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Componenten van de digitale leeromgeving in de praktijk

SURF heeft een Learning community Digitale leeromgeving geïnitieerd. Dit is een 3-daagse leergang voor universiteit- en hogeschoolmedewerkers die zich bezig houden met thema’s rond de digitale leeromgeving. Men had mij gevraagd om rond het onderwerp “De inrichting van de digitale leeromgeving” te vertellen hoe Zuyd Hogeschool invulling geeft aan de componenten van de digitale leeromgeving.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 21-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Mijn ICT-biografie

In het kader van opdracht  kreeg ik gisteren toegang tot een ICT-biografie van een docente. Daarmee liet zij zien welke ontwikkeling zij heeft doorgemaakt, als het gaat om het gebruik van ICT. Deze blogpost bevat mijn ICT-biografie. Daaruit kun je onder meer opmaken dat ik een laatbloeier ben.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 20-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Technologische trends relevant voor leren, opleiden en onderwijs

Mary Meeker is befaamd vanwege haar jaarlijkse overzicht met internet trends. Welke trends daarvan zijn relevant voor leren, opleiden en onderwijs?

Al meer dan twintig jaar presenteert Mary Meeker internet trends. Zo ook dit jaar.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 19-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Verandert de wijze waarop nieuwe technologie wordt geadopteerd?

In de loop der jaren is heel wat gepubliceerd over de adoptie van nieuwe technologie door docenten en opleiders. Verloopt dit proces vandaag de dag anders dan, zeg, vijftien jaar geleden?

Die vraag stelt Gordon Lewis zich in The changing face of technology adoption.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 18-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Waarom met de hand leren schrijven nog steeds belangrijk is

In een technologisch rijke omgeving communiceren we veel via toetsenborden en door middel van spraak.  Toch zijn er redenen om lerenden nog steeds te leren met pen en papier te schrijven.

Ik zeg wel eens gekscherend dat mijn handschrift de reden voor Bill Gates was om tekstverwerker Word te gaan ontwikkelen.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 17-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Het opnemen van hoorcolleges kan leerprestaties negatief beïnvloeden (als…)

Het opnemen van hoorcolleges heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Handig voor studenten die niet in staat zijn het hoorcollege bij te wonen. Nuttig om een hoorcollege (selectief) terug te kijken (bijvoorbeeld kort voor een tentamen), vooral voor studenten die om wat voor reden dan ook moeite hebben de taal van de docent te begrijpen.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 16-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Onthouden we informatie beter dankzij virtual reality?

De laatste jaren zie je steeds meer toepassingen van virtual reality voor onderwijs en opleiden. We weten echter nog weinig van de effecten van deze technologie op leren. Een recent gepubliceerd onderzoek komt tot een veelbelovende conclusie.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 15-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Pre-Conference Events Online Educa Berlijn bekend #oeb18

De editie 2018 van de Online Educa Berlijn vindt dit jaar van 5 tot en met 7 december plaats. Gisteren zijn de Pre-Conference Events aangekondigd.

De Online Educa Berlijn begint officieel op donderdagochtend 6 december.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 14-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Interessant: eerste lichting geslaagden Agora (en wat zegt dat?)

Binnen het Agora-concept van Stichting Onderwijs Midden-Limburg werkt men niet met een leerstofjaarklassensysteem en een vakkenstructuur, maar met heterogeen samenstelde groepen en leren vanuit vijf leerwerelden. Elk kind heeft daarbij een eigen leerroute, zonder dat sprake is van individueel onderwijs.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 13-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Reflecties op Marktmonitor Private aanbieders van beroepsopleidingen

Op 12 juni 2018 heeft minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het eerste exemplaar ontvangen van de van de derde Marktmonitor Private aanbieders van beroepsopleidingen. Ik ga deze marktmonitor niet samenvatten, maar wil er wel kort op reflecteren.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 12-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Mijn favoriete leertechnologieën van 2018 @C4LPT

Jane Hart publiceert elk jaar de Top 200  Tools for Learning. Eind dit jaar verschijnt editie 12. Tot 21 september 2018 kun je jouw top 10 inzenden. Deze blogpost bevat mijn top 10. Verder blik ik terug op veranderingen in mijn top 10.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 11-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Het beoordelen van een ontwikkelaar van een online cursus

Half maart heb ik geschreven dat Nederlandse Federatie voor Universitaire medische centra (NFU) een Europees aanbestedingstraject is gestart waarin een ontwikkelaar voor een nieuwe versie van de zogenaamde eBROK-cursus wordt gezocht. Ik ben adviseur binnen dit traject. In deze bijdrage beschrijf ik hoe we inschrijvingen beoordelen.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 10-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Gaat artificiële intelligentie doorbreken op het gebied van leren en ontwikkelen?

Er is vermoedelijk geen technologische ontwikkeling die zo’n tegenstrijdige gevoelens oproept als artificiële of kunstmatige intelligentie. Gaan deze technologische toepassingen op korte termijn breed toegepast worden, als het gaat om leren en ontwikkelen?

Donald Taylor heeft een interessante reflectie geschreven over AI en learning and development.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 09-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Hoe kun je cognitieve overbelasting beperken?

Bij cognitieve overbelasting wordt het werkgeheugen overbelast door te veel informatie, stress en complexiteit. Wat kun je als docent doen om cognitieve overbelasting te beperken?

Over dit onderwerp gaat een interview dat Vicki Davis onlangs heeft gehouden met dr.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 08-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Reflecties op digitaal samenwerken en samenwerkend leren

Vandaag heb ik voor relaties van IT-bedrijf Sogeti een presentatie gegeven over het onderwerp in de titel.

Ik ben eerst kort ingegaan op de relevantie van digitaal samenwerken. Mensen werken uiteraard al vele eeuwen met elkaar samen.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 07-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Didactiek en digitale discussies

Discussies kunnen zinvolle leeractiviteiten zijn. Ze kunnen bijdragen tot meer begrip over een onderwerp. Tijdens bijeenkomsten zijn er echter altijd lerenden die het -om wat voor reden dan ook- lastig vinden om in discussies te participeren. Bovendien heb je tijdens face-to-face discussies vaak te maken met personen die het gesprek domineren.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 06-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Waardoor is het zo moeilijk om wetenschappelijke kennis in tijden van digitalisering op waarde te schatten?

Of het nu gaat om klimaatverandering, gezondheidszorg of om effectieve manieren van leren: in het huidige digitale tijdperk worden we overvoerd met informatie en opvattingen die deels als wetenschappelijke desinformatie kunnen worden bestempeld. Wat zijn hier verklaringen voor, en wat is hier aan te doen?

Lees verder
Van Kasper Spiro | 06-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

When Technology is your Friend: Regaining Control of your Content

Dr. Cris Wildermuth

In today's digital learning boom, it's easy for university educators to feel like they're losing control of their own classrooms. As power shifts towards university administrations instead of educators, and e-learning becomes more prominent, learning content is becoming increasingly centralized. Instead of perceiving technology as a threat to their independence, university educators should see it as a chance to share the responsibility for creating e-learning content. A good starting point is to choose e-learning tools that are simple enough to pick up and use instantly. Advanced tools go hand in hand with additional features, but they give less control to third parties who manage the content. Instead of fearing technology in higher education, nurturing an open mind towards different forms of e-learning can help educators take back control of their classrooms and content while also keeping university administrators happy. I chatted recently with Dr. Cris Wildermuth, an associate professor at Drake University in Des Moines, Iowa. Dr. Wildermuth, an avid Easygenerator user, believes that educators can use technology to regain (rather than lose) control of their content and classrooms. In this article, she talks about the journey towards digital learning in academic settings and offers some key lessons she has learned along the way.

What is happening?

I confess: I love face-to-face classes. I love the energy and unplanned uncertainty, where anything can and does happen. I love the elaborate simulations and instructional games I create. Above all, I love connecting with and getting to know my students in real time. You might think someone like me - the incurably sociable professor - would hate e-learning. You may be surprised to hear that’s not the case. In fact, my message today is the opposite: technology is not my enemy. Instead, technology allows me to be the professor I want to be: sociable, creative and, most importantly, fluid and flexible. I would even argue that being comfortable with technology helps me keep control of my content. I’ll start by describing a typical scenario: You are a professor who is tasked with moving your class to an online or a hybrid learning environment. Of course, both you and your university worry about quality. You are nervous about the amount of time it takes to design an online course and may feel that you lack the necessary technology skills. Many institutions have on-staff instructional designers. These colleagues often know the ins and outs of the latest e-learning design tools. The next step, therefore, is to involve an instructional design expert, who will spend hours interviewing you and gaining an understanding of your class. Your university may also bring in colleagues to film you in a studio and record your lectures. The sound is a thing of beauty. The backdrop is lovely. As a result of all these efforts, your new online or hybrid class is now perfect. Unfortunately, if there is one thing we know as professors, it is that a class is never either perfect or finished. Soon, you discover that the textbook used for this class has been superseded by a better one. You open up a new online assessment. You listen to one of your lectures (perfectly recorded, complete with background animations) and hate it. Uh-oh. Sorry, but you won't be able to change your course until three years from now! This is a common occurrence in academia, and many of my colleagues will agree that if we fail to improve our courses, they quickly become stale. The latest research is ignored. Fascinating discoveries are lost. And, as mediocrity creeps in, we lose our sense of teaching adventure. After all, university courses are like breathing organisms - they must evolve to stay alive. So, what does all this have to do with technology? Simple. If moving a part (or all) of my course online requires an army of instructional designers and photographers, change becomes practically impossible. What's the solution? For starters, we need to acknowledge that technology is not our enemy! Instead, we must gain a new set of skills to help us regain control of our classrooms and content. As I worked on improving my technology skills, here are some lessons I learned along the way. Pace yourself. Be realistic. You probably won't have the time to learn how to code on top of all your responsibilities. Pick easy, user-friendly tools (ideally, tools that require no training) and adopt one new "toy" at a time. Pace yourself and have fun along the way! Forget about perfectionism. Are you a perfect lecturer? Do your new discussions and demonstrations always work? No? Well, good news: your online materials don’t need to be perfect either. I discovered my students can be surprisingly tolerant of the sound of my dog barking in the background or my cat's tail suspiciously appearing on the right side of the screen. Forgetting about perfectionism has added speed, efficiency and flexibility to my design process - not to mention, a healthy dose of fun. In fact, my students tell me the imperfections (especially my pets) make them laugh out loud and keep them awake! It’s not "either/or". My love of technology and willingness to try new tools allowed me to create a delightfully fluid environment for the master’s program I coordinate. My students can take the same course online or face-to-face. They can substitute a class for online activities. They get to choose. The benefit? I keep the face-to-face teaching adventures I love so much while still giving my students the flexibility they crave. My students and I have the best of both worlds. So, here is my final message to my colleagues in academia: It’s your class. It’s your content. You are still the professor. By embracing technology, abandoning perfectionism and combining face-to-face with online options you can continue to teach the way you enjoy teaching. Happy technology learning! To expand this conversation, we asked Professor Wildermuth for her advice to creators and publishers of e-learning materials. Here's what she said: Sharing information about your tools with institutions of higher education. University-wide adoption of any tool requires lengthy processes in which multiple committees of stakeholders have a say. That said, individual professors often make their own decisions and, most of the time, have some leeway to do so. The real battle, therefore, is not to get someone like me to adopt a new tool - it’s to make it available throughout an entire university. Helping educators select a new tool. Speed and ease of learning are key adoption criteria. Even a technology-lover like me has no time for a long learning curve. I can’t afford to mess with manuals or take online courses to figure out how on earth to make a fancy authoring tool’s little buttons work when someone clicks on them. I often don’t even have time to watch a youtube tutorial. I would love to learn how to code but I teach graduate level Ethics and Leadership courses, not coding. Therefore, my ideal educational and authoring tool is easy to learn and use. Finally, because I don’t have time to go through complicated instructions or watch videos, the ability to easily get answers to questions is also critical. I don’t necessarily need to “speak to someone” but I do need an easy “chat now” button with some helpful human being on the other side to quickly send me a link to where I need to go. The role and future of instructional designers. Instructional designers have a very important role to play, even as professors gain access to more user-friendly tools! I see instructional designers as (a) designing for those who don’t want to design, (b) helping with the more elaborate processes (creating animations or more in-depth presentations, for example, (c) designing and maintaining adjunct courses, (d) acting as coaches and starters for professors who want to keep control of their content and (e) helping with more elaborate materials we can no longer find in online textbook collections or don’t have time to locate. Collaborative features. E-learning students often crave social contact and interaction. Therefore, any collaborative tool embedded in an e-learning system is likely well received. For example, I would love my students to be able to see each other’s answers to select types of questions or engage in a built-in forum. Tools should also be easily and seamlessly integrated into frequently used learning management systems like Blackboard, Moodle, Canva, etc. Advice for edtech tool vendors. One word: money. Academia is under a lot of pressure to reduce costs. Vendors need to be able to make the case that using their tools will save the university money rather than cost them more. Other than that, the thing that most differentiates academia from the corporate world is complete decentralization and “shared governance.” Making decisions is a lengthy process unless you’re talking about individual professors.
[caption id="attachment_6493" align="alignnone" width="1424"]Dr. Cris Wildermuth Dr. Cris Wildermuth[/caption] Dr. Cris Wildermuth is an Associate Professor at Drake University in Des Moines, Iowa, where she coordinates the Master of Science in Leadership Development. Dr. Wildermuth welcomes comments on this blog at cris.wildermuth@drake.edu.
  Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 05-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

E-learning implementeren (gastcollege)

Vanavond heb ik in het kader van de Avans Plus Postbachelor opleiding e-Learning een gastcollege verzorgd over de implementatie van technology enhanced learning.

Ik had de studenten vooraf informatie gegeven over het model met de zes clusters van factoren,

Lees verder
Van Faculty of Skills | 05-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Een beknopte handleiding voor coachend leiderschap

Coachend leiderschap is een steeds populairdere vorm van leidinggeven. De term ‘coachend’ wekt misschien de indruk dat er veel sturing moet worden gegeven aan de werknemers. Echter, het tegenovergestelde is waar! Ontdek op welke manier coachend leiderschap een intrede kan maken in jouw organisatie. 

Lees verder
Van SBO | 05-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Beveiligd: De Learning Correspondent nr.14

Er is geen samenvatting, omdat dit een beveiligd bericht is.

Het bericht Beveiligd: De Learning Correspondent nr.14 verscheen eerst op nextlearning.nl.

Lees verder
Van Faculty of Skills | 05-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Een beknopte handleiding voor coachend leiderschap

Coachend leiderschap is een steeds populairdere vorm van leidinggeven. De term ‘coachend’ wekt misschien de indruk dat er veel sturing moet worden gegeven aan de werknemers. Echter, het tegenovergestelde is waar! Ontdek op welke manier coachend leiderschap een intrede kan maken in jouw organisatie. 

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 04-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Digitale transformatie binnen het onderwijs

Binnen verschillende bedrijfstaken zorgen nieuwe technologieën en het analyseren en gebruiken van grote hoeveelheden data voor transformatie van de kerntaken. Doel van deze digitale transformatie is het beter tegemoet komen aan behoeften van klanten. Er wordt al een aantal jaren gesproken over digitale transformatie van het onderwijs.

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 03-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Waar haal ik mijn inspiratie om te bloggen vandaan?

Deze vraag krijg ik regelmatig voorgelegd. Daarom wil ik er een blogpost aan wijden.

Behalve dat vragen aanleiding kunnen zijn voor blogposts, doe ik op de volgende manieren inspiratie op.

  • Mijn RSS-feeds zijn mijn belangrijkste inspiratiebronnen.
Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 02-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Percepties van lerenden en docenten op online samenwerkend leren

Samenwerkend leren kan, mits zorgvuldig toegepast, een effectieve manier van leren zijn. Bovendien ontwikkel je er zeer relevante bekwaamheden mee. Het is echter ook een complexe aanpak. Online samenwerkend leren is nog extra ingewikkeld. Wat zijn belangrijke inzichten met betrekking tot online samenwerkend leren,

Lees verder
Van Wilfred Rubens (redactie) | 01-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Gezichtsherkenning gebruiken binnen het onderwijs: het kan, maar of je het moet willen?

De afgelopen week kwam ik een bericht tegen over een school in China die ‘facial recognition technology’ gebruikt om gedrag van lerenden te analyseren en de resultaten te gebruiken om het onderwijs aan te passen. Ik vind daar wel wat van.

Lees verder