Nederlandse e-Learning Awards 2014

Update 16 april: 
De winnaars zijn bekend. AtHand heeft met Map Makers Society de Smarter Learning award gewonnen. Mobile Music Trainer is de winnaar van de Creative Startup award. Zie het nieuwsbericht

Update 30 maart:
De genomineerden zijn bekend: zie het nieuwsbericht hierover

Update 16 maart: De vakjury is momenteel druk bezig om alle inzendingen van de kandidaten die door zijn naar de tweede ronde te beoordelen. 28 maart zullen voor beide categorieën de genomineerden bekend gemaakt worden.
Bent u intussen nieuwsgierig naar de inzendingen? Ze presenteren zich  hier:


Update 7 februari: De inschrijving is inmiddels gesloten. Zie elders op deze website welke inzendingen door zijn naar de volgende ronde. 28 maart wordt bekend gemaakt wie genomineerd zijn.

logo awardDe inschrijving voor de e-Learning awards 2014 is geopend. Voor de komende editie heeft de vakjury de volgende twee categorieën vastgesteld waarvoor awards uitgereikt zullen worden.
Award I: Smarter Learning  
Award II : Creative startup award


Award I: Smarter Learning

Voor deze award kunnen inzenden: 
 • organisaties/personen (profit, non-profit, overheid en onderwijs) die e-learning implementeren
 • organisaties/personen die e-learning producten ontwikkelen.
Verder geldt als uitgangspunt dat de projecten en/of producten zijn ontwikkeld voor doelgroepen in Nederland/Vlaanderen.

De inzending wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:
 • De inzending is een goed voorbeeld hoe met gebruik van technologie het leren slimmer is gemaakt. We bedoelen dat het leerproces op een andere manier vorm heeft gekregen zodat er sneller en beter geleerd wordt. We denken dan niet aan een verandering waar alleen een overstap wordt gemaakt van traditionele leervormen naar e-learning, maar we zoeken naar leeroplossingen die het leerproces echt anders hebben gemaakt. 
  Als de inzending wordt genomineerd beoordeelt de jury of de  inzender aannemelijk maakt dat er beter en anders wordt geleerd.
 • De oplossing sluit goed aan bij de leervraag of probleemstelling en doelgroep
  Als de inzending wordt genomineerd beoordeelt de jury in hoeverre het product/project (een) passende concept heeft gekozen bij de onderliggende leervraag en/of probleemstelling en bij de doelgroep. De jury verwacht dan ook een nadere toelichting op de leervraag en/of probleemstelling en doelgroep en een argumentatie voor het gekozen leerconcept als oplossing
 • De gebruikte technologie past bij de oplossing en wordt op een vernieuwende manier ingezet. 
  Als de inzending wordt genomineerd beoordeelt de jury op basis van de eigen ervaring van het product en de toelichting van de inzender waarom keuzes gemaakt zijn voor bepaalde technologie. 
  Let op: bij blended leeroplossingen wordt het geheel beoordeeld, en wil de vakjury ook een indruk kunnen krijgen van het gehele leerconcept.

 • De inzending is gebruiksvriendelijk en het wordt aannemelijk gemaakt dat de eindgebruikers de oplossing waarderen.
  Als de inzending wordt genomineerd beoordeelt de jury basis van eigen ervaring van het product en aan de hand van getuigenissen van gebruikers (waar mogelijk verifieerbaar door de jury bij de eindgebruikers).

Award II : Creative startup award

Voor deze award kunnen inzenden: individuen en beginnende bedrijven en organisaties (max 3 jaar).

Ook hier geldt als uitgangspunt dat de projecten en/of producten zijn ontwikkeld voor doelgroepen in Nederland/Vlaanderen.

De inzending wordt beoordeeld op basis van de volgende criteria:
 • Creativiteit en innovativiteit
  De winnende inzending verrast de jury op het gebied van zowel didaktiek als gebruik van technologie. De inzending is een inspirerend voorbeeld.
 • Aannemelijkheid van praktische toepasbaarheid en van resultaat
  Het idee/product hoeft nog geen aantoonbare toepasbaarheid/resultaten te hebben geboekt, maar dit moet wel aannemelijk kunnen worden gemaakt. Waarbij ‘resultaat’ wordt gezien als effectief bijdragend aan performance verbetering of competentieontwikkeling. De vakjury verwacht na nominatie een argumentatie waarin de verwachtingen onderbouwd worden.
 • Presentatie
  De vakjury beoordeelt de inzending op hoe verzorgd deze er uit ziet en beoordeelt de pitch presentatie van de inzender op overtuigingskracht.

Beoordeling van de inzendingen

De beoordeling van inzendingen voor de beide awards vindt plaats door de vakjury in drie stappen:
 1. De vakjury zal in eerste instantie alle inzendingen beoordelen op basis van een op Facebook geplaatste korte pitch. Op basis van de pitches maakt de vakjury een voorselectie.
 2. De geselecteerde inzendingen worden gevraagd om nadere toelichting aan te leveren en toegang te geven tot de oplossing. Op basis hiervan zal de jury per categorie 3 inzendingen nomineren. 
 3. Deze genomineerden worden uitgenodigd voor een pitch presentatie aan de vakjury, waarna de winnaar wordt bepaald. 

Wat verwachten we bij inzending?

Voor stap 1:
 • Aanmelden kan via: https://www.facebook.com/nederlandseelearningaward2014
 • Plaats een eerste pitch als Facebook bericht.
  - Geef uw inzending een duidelijke titel. 
  - Geef aan voor welke award u inschrijft
  - Geef een korte beschrijving (max 500 woorden) en/of plaats een filmpje. 
  - Geef in de pitch op hoofdlijnen aan waarom de inzending voldoet aan de criteria op hoofdniveau (vetgedrukt)
  - Vermeld tevens contactgegevens van indiener(s) (naam, contactgegevens, organisatie, functie).
Voor stap 2: 
 • We vragen een meer uitgebreide onderbouwing aan te leveren: ga daarbij dieper in op de in italic aangegeven subcriteria
 • Lever nadere achtergrondinformatie over organisatie, project/product, doelstelling, investering e.d.
 • Toegang voor de vakjury tot de e-learning oplossing en andere relevante onderdelen.

Hoe en waar levert u uw inzending in?

Voor de eerste pitches wordt een Facebook pagina gemaakt waar u deze zelf op kunt plaatsen. Deze Facebook pagina zal begin december beschikbaar zijn. 
Het (elektronische) format waarin de inzendingen worden ingestuurd is vrij te kiezen. 
De inzendingstermijn sluit op vrijdag 17 januari om 24:00 uur. 

Alle Tijdlijnen:

Begin december 2013

Bekendmaking Facebook pagina om inzendingen te plaatsen

17 januari 2014 24.00 uur

Sluitingsdag en -tijd voor inzendingen

7 februari 2014

Bekendmaking uitslag eerste ronde door vakjury en uitnodiging voor onderbouwing nominatie.

7 maart 2014
24.00 uur

Sluitingsdag en -tijd uitgebreidere onderbouwing

28 maart 2014

Bekendmaking 3 genomineerden voor de twee awards

31 maart - 4 april

Live Pitch presentaties van genomineerden voor de twee awards aan de vakjury

16 april 2014

Uitreiking van de awards op het e-learning event


Waarom meedingen naar de e-learning Awards?

Als winnaar mag u een jaar lang deze eervolle vermelding dragen.
U krijgt een half jaar lang volop aandacht op e-learning.nl en u krijgt publiciteit in de (vak)pers.
Als uw inzending genomineerd wordt dan krijgt u voor twee personen gratis toegang tot het E-learning congres.
Elke inzender krijgt voor twee personen 20% korting op het E-learning Congres.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u deze stellen via award@e-learning.nl
De jury behandelt alle informatie vertrouwelijk.

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.