De kandidaten voor de Smarter Learning award

De volgende projecten zijn in de race voor een nominatie voor de Smarter Learning award 2014. De jury zal 3 genomineerden kiezen waartussen de eindstrijd zal gaan. De winnaar wordt 16 april bekend gemaakt op het Next Learning 2014 e-Learning event in 's-Hertogenbosch.

Perflectie: Succesvol borgen van verandering in de praktijk


Wist je dat in Nederland jaarlijks €2 miljard wordt uitgegeven aan opleiding en trainingen? Wat levert dat nu eigenlijk op? Helaas veel te weinig, omdat deelnemers er vaak niet in slagen om het geleerde blijvend toe te passen. Perflectie is een methodiek, ondersteund door een online platform, om gedragsverandering te borgen in de praktijk. Hierdoor wordt het rendement op opleiding en training aantoonbaar vele malen groter. 

BrandNewGame: De MTChallenge – Gamified learning


Eerstejaars studenten motiveren sneller de boeken in te duiken om uitval te reduceren? BrandNewGame deed het bij Fontys BMKB met behulp van een game, de MT Challenge!

 

Bespeak; GPS, de slimste route naar je examen

 GPS Taal en Rekenen is de nieuwe digitale methode die MBO-studenten klaarstoomt voor de examens Nederlands, Engels, Duits en Rekenen. Bespeak heeft GPS in opdracht van Educatieve Uitgeverij Instruct ontwikkeld.


Ijsfontein: CityLink: Eerst denken dan doen 

Parnassia Academie: Voor alles Veilig?!


Kan jij omgaan met de gevolgen van een agressie incident? De Parnassia Groep werkt hard aan het verbeteren van de veiligheid voor patiënten en medewerkers. Managers analyseren incidenten met hun team, om de kans op herhaling te minimaliseren. Om managers te leren hun rol goed te vervullen, ontwikkelde de Parnassia Academie een interactief leertraject dat direct aansluit op de praktijk.
  

 

aNewSpring & Human Talent Group: Slimme, persoonlijke taaltraining


De Taaltrainer van OnlineOnderwijs is een adaptieve online taalmodule voor alle leraren welke beschikbaar is gesteld voor 10.000 docenten in de regio. Met deze module kunnen zij continue hun taalniveau meten en verbeteren. Omdat de module adaptief is krijgt iedere leraar lesstof aangeboden afhankelijk van zijn of haar niveau.
  

 

At Hand: NOKIA/HERE – The Map Makers Society


Ruim 800 kaartenmakers van Nokia HERE krijgen te maken met een compleet andere invulling van hun functie.

 

InThere: MicroGames – Smart and Small learning


MicroGames behandelen specifieke leerdoelen in slechts enkele minuten.

Onze missie is om een medewerker 15 minuten per dag te trainen via korte, krachtige games, Binnen enkele minuten kunnen we een leerdoel overbrengen en de medewerker motiveren om zelf vragen te gaan stellen of met collega's te gaan overleggen. We letten hierbij niet alleen op de game, maar op de totale implementatie en het begeleide traject rond onze MicroGames.

 

In Voor Zorg!: IVZO.net – Zelfsturende teams in zorgorganisaties


IVZO.net, het leerplatform van In voor zorg!, biedt online taakondersteuning aan zorginstellingen bij de invoering van zelfsturende teams.


 Tinqwise is ook in de running voor deze award. I.v.m. de timing van de uitrol van hun project bij de opdrachtgever kan er nog geen nadere informatie over deze inzending gedeeld worden.

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.