Achtergrond

Op deze pagina treft u een serie achtergrondartikelen aan die zijn geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Let’s Learn! | 24-02-2022 | Article Rating | (0) reacties

De meerwaarde van video binnen je leerprogramma

De meerwaarde van video binnen je leerprogramma

Een video inzetten binnen je leerprogramma: dat doe je niet omdat het ‘leuk’ is, of omdat het voor afwisseling zorgt. Dat doe je omdat het van toegevoegde waarde is voor je cursisten. Dit artikel leert je - aan de hand van gedegen onderzoek - welk type video je in welke context het beste kunt gebruiken.

Als je iets nieuws leert, is het fijn als een ander het je één of meerdere keren voordoet. Dat is lastig als je nog in de studiebanken zit en lang niet altijd mogelijk tijdens je werk. Als het wel mogelijk is dat een collega je ‘on the job’ bijstaat, kost het dubbel zoveel arbeidstijd. De oplossing kan zijn: het inzetten van video.  

Inmiddels is video niet meer weg te denken bij studies, trainingen en instructies. En dat is niet voor niets. Het gebruik van video zorgt voor aantoonbaar betere resultaten. 

Gedegen onderzoek 

De American Educational Research Association (AERA) publiceerde een metastudie van de Australian Catholic University (ACU) en de University of Queensland. Die analyseerden 105 eerdere onderzoeken die betrekking hadden op een pool van 7.776 studenten. Deze studies hadden gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken gebruikt om de effectiviteit van video's te vergelijken met andere vormen van instructie, waaronder persoonlijke lezingen, tutorials of leesopdrachten. De video’s besloegen zowel opgenomen lezingen als sterk bewerkte clips met audio- en visuele elementen. Wat het project niet omvatte, waren eerdere onderzoeken waarin het gebruik van video niet kon worden geïsoleerd van andere variabelen.

De volgende zaken sprongen er in het onderzoek uit.

Vaardigheden of kennis leren? 
Het onderzoek laat zien dat video’s effectiever zijn voor het aanleren van vaardigheden dan voor het overbrengen van kennis. De onderzoekers stellen dat dit komt doordat video’s een ander, meer levensecht perspectief laat zien. "Video's stellen studenten in staat om echte demonstraties van vaardigheden met echte mensen te zien. Ze bieden ook unieke inzichten waarbij leerlingen een vaardigheid door de ogen van de uitvoerder kunnen zien", aldus het rapport. Het maakt dus een verschil of je een video gebruikt waarin iemand vertelt welke stappen je maakt als je medicijnen geeft aan een cliënt of een video waarin je ziet hoe in de praktijk die stappen gezet worden. Waarbij het laatste shot laat zien dat je de medicijnen aangeeft aan de cliënt.  

Regulier of blended?  
Het studieresultaten van studenten ging omhoog op het moment dat ze in plaats van klassikale lessen, alleen les kregen in de vorm van video’s. Al is dit verschil minimaal. Echt resultaat zagen de onderzoekers bij het toepassen van blended learning: de combinatie van video naast bestaande lessen. "Toen ze video's kregen naast hun normale lessen, was het effect nog sterker, waardoor studenten gingen van een B (goed) naar een A (zeer goed)", zegt Michael Noetel, een onderzoeksmedewerker bij ACU. Gekscherend zou je kunnen zeggen dat video de rol van de docent enigszins overbodig maakt. 

Veronderstellingen 
Wat maakt nu dat video’s effectiever zijn dan persoonlijke lessen met vergelijkbare interactiviteit door een docent? De onderzoekers kwamen met de volgende veronderstellingen:  

1. Studenten kunnen door het toepassen van video zelf sturing geven aan hun cognitieve belasting. Immers, ze kunnen de video pauzeren, deels terugspoelen, versneld afspelen of nogmaals bekijken.

2. Door video's op maat te maken, kunnen leerkrachten de cognitieve belasting beter optimaliseren. 

Deze twee theorieën konden echter niet worden getest, omdat in te weinig onderzoeken werd gerapporteerd of de video in eigen tempo was gemaakt of bewerkt. 

Conclusie 

De conclusie van het onderzoeksrapport is dat het gebruik en toepassen van video absoluut van toegevoegde waarde kan zijn bij het leren. Het rapport dringt er dan ook bij de onderwijsinstellingen op aan om personeel aan te moedigen videobronnen van hoge kwaliteit te maken en/of te bewerken, door hier tijd en budget voor vrij te maken. En daarbij de infrastructuur te financieren voor het maken van deze kwaliteitsvideo's. Ook dienen ze studenten te ondersteunen die minder toegang hebben tot technologie. "Zelfs nadat de pandemie voorbij is, zullen docenten waarde blijven hechten aan het integreren van video binnen hun onderwijs", zegt Noetel. "Ervoor zorgen dat die video's van hoge kwaliteit zijn en dat alle studenten er gelijke toegang toe hebben, levert op de lange termijn aanzienlijke voordelen op." 

Het rapport – waarop dit artikel is gebaseerd – is beschikbaar op de site van Review of Educational Research, een peer-reviewed tijdschrift. 

Tekst: Helma van den Berg, Let’s Learn! 

Bron: Campus Technology


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.