Logo e-Learning

Is deze mail onleesbaar?
Bekijk de webversie.

Maandelijkse nieuwsbrief vrijdag 21 april 2017

Vacatures

Mederwerker customersupport (PlusPort)
User Experience Designer (UNI Learning Nederland)
e-Learning Developer (UNI Learning Nederland)
Medewerker marketing & sales (UNI Learning Nederland)
Zie ook de rubriek vacatures.

Cases
De afgelopen maanden hebben de marktspelers weer interessante praktijkcases geplaatst. Lees bijvoorbeeld:

Katsjjjeng. Zo werkt de kassa bij Holland Casino (UP learning)
5 tips voor hoge deelname in online training (TrainTool)
Vereisten voor succesvolle blended learning: denkpiste en impact mapping (aNewSpring)
Zie ook de rubriek cases.


Vernieuwing Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van e-Learning.nl is vernieuwd. Niet alleen wat betreft look & feel. Ook inhoudelijk zijn er veranderingen. De belangrijkste verandering is de introductie van drie vaste columnisten. Drie vooraanstaande denkers op het terrein van leren en technologie. Bij toerbeurt doen zij verslag van wat hen opvalt, wat zij in de praktijk ervaren of bijvoorbeeld welke kant zij denken dat leren en ontwikkelen opgaan dankzij de mogelijkheden van technologie.

De drie vaste columnisten zijn:

Kasper Boon
Mede-eigenaar van SkillsTown
Ger Driesen
Learning Innovation Leader bij aNewSpring
Wilfred Rubens
Zelfstandig en onafhankelijk adviseur, eigenaar WilfredRubens.com

Wilfred Rubens trapt deze maand af, met een bijdrage over De kracht van synchroon online leren.

 

Nieuws van Markspelers

Een selectie van het nieuws dat de markspelers de afgelopen periode op e-Learning.nl publiceerden.

Eerste winnaar 227 learning innovation award bekend (SkillsTown)
Is voor zelfsturing, sturing nodig? Wat vind jij? (UpLearning)
Verbeter je prestaties met een digitaal spiekbriefje (SkillsTown)
Waar blijft de virtuele vlucht naar Planet Learning? (UpLearning)
University of Twente verkent wereld van interactieve video (Icademy)
tts forum 2017 (tts)
Stemmen brengen online leermateriaal tot leven (UpLearning)

Zie ook de rubriek Nieuws.

 

Achtergrondartikelen

Bij de zoektocht naar dagelijks nieuws komt de redactie verdiepende artikelen tegen die de site niet halen, maar het lezen zeker waard zijn. Daarom in de nieuwsbrief een overzicht van wat er de afgelopen periode aan lezenswaardigs voorbij is gekomen. Een willekeurige en subjectieve selectie uit het Engelse taalgebied.

Leren

Infographic: Top 5 Challenges Learners Face Today

Education vs Learning – What’s the Difference?
What will learning look like in 2025?

Gaming

Gamification And Serious Games: Differences And Benefits

Onderwijs

Tracking Key Issues in Teaching and Learning: What Matters Most in 2017
How Important is use of Technology in Education
University technology not meeting needs
Is ed-tech really transforming education?
Videos About the Flipped Classroom
Trends Redefining Higher Education in 2017

Tools / technologies

LMS software and the integration of technology in the classroom

Diversen

Free Courses to Help You Improve Google Search Skills
How to Record Skype and Google Hangout Video Calls


Nieuwsbrief

De redactie heeft voor de lezers van de nieuwsbrief artikelen geselecteerd die nog niet op e-Learning.nl hebben gestaan. Daarnaast geven wij een overzicht van wat in de voorgaande maand op de site het meest is gelezen.

De afgelopen maand meest gelezen

e-Learning-trends 2017

Meest gelezen nieuws
e-Learning.nl besteedt ook dit jaar weer aandacht aan een aantal trend-onderzoeken. Zoals:
- HR kiest voor e-learning
- HRD-trends in Industrie en Zorg
- Organisaties: ‘always-on learning’
- Online videotrends voor leren
- De L&D trends voor 2017.

In dit artikel een overzicht van de 9 eLearning Trends, op basis van interviews met 49 experts.

 

Kennisdeling: waarvoor, waarheen en vooral hoe?

Meest gelezen nieuws van marktspelers
Organisaties worden steeds kennisintensiever. Door digitale en online technologieën maken we een shift mee “from manual work to knowledge work”. Medewerkers moeten steeds meer én sneller leren. Hoe zorg je ervoor dat zij deze kennis dan ook delen? Dat er meer kennisoverdracht binnen de organisatie komt? Lees het in dit artikel.

 

Aan de slag met de modulaire leeromgeving

Meest gelezen blog
Een modulair opgebouwde digitale leeromgeving die bestaat uit verschillende met elkaar geïntegreerde componenten die voldoen aan al je functionele wensen. Dat is toch de droom van een ieder die zich bezighoudt met ICT en leren. Hoe ver zijn we verwijderd van die droom? Lees het in dit blog.

 

University of Twente verkent wereld van interactieve video

Meest gelezen nieuws geplaatst door marktspeler
De University of Twente heeft tien potentiële software kandidaten geanalyseerd die aan een tal criteria moesten voldoen. “Wij hebben gebruiksvriendelijkheid als belangrijk criterium gehanteerd. Andere aspecten waar we naar gekeken hebben, hebben te maken met (licentie)kosten en veiligheid. Daarnaast hebben we gekeken of de software-aanbieders ervaring hadden op de educatieve markt”, vermeldt de University of Twente op haar website. Lees het artikel hier

 

Suggesties?

Beschikt u zelf over interessant nieuws op het gebied van e-learning? Neem dan contact met onze nieuwsredactie via redactie@e-learning.nl zodat u in aanmerking kunt komen voor free publicity in de nieuwsrubriek.


Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van e-Learning.nl, een onafhankelijke portal met als doel het informeren van alle betrokkenen en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

Contact:
Postbus 14797
1001 LG Amsterdam

T. 06 53 64 03 78
F. 084 87 56 967
E. info@e-learning.nl

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Log in op e-Learning.nl een schrijf u uit voor de nieuwsbrief.

De kracht van synchroon online leren

Door Wilfred Rubens

Als we denken aan trends op het gebied van e-learning, dan hebben we het meestal over ‘mixed reality’, artificiële intelligentie of learning analytics. In deze bijdrage wil ik echter ingaan op een ontwikkeling waar we mijns inziens wat al te gemakkelijk overheen stappen: synchroon online leren.

Bij synchroon online leren, leren we plaatsonafhankelijk maar wel op hetzelfde tijdstip. Voorbeelden van toepassingen zijn een virtual classroom, webinar of online masterclass. De meeste van deze applicaties - denk aan WebEx of Adobe Connect - kennen we al een groot aantal jaren. Tien jaar geleden konden we deze toepassingen helaas minder gemakkelijk gebruiken omdat ze nogal wat bandbreedte vragen. Ook maakten ICT-diensten dit niet altijd mogelijk, omdat er dan aanpassingen aan de firewall moesten worden aangebracht.

Laagdrempelig
Inmiddels is deze manier van leren laagdrempeliger geworden. Technologie voor videoconferencing stelt organisaties daardoor in staat om lerenden in contact te brengen met experts van buiten. Dankzij tools zoals Zoom of Vitero kunnen bedrijven kennis over nieuwe ontwikkelingen laten delen met werknemers. Toen ik bij de Open Universiteit werkte, heb ik zelf een aantal keren een online live sessie verzorgd over e-learning. We gebruikten Ustream in combinatie met chat, en hadden dikwijls 150 deelnemers in deze sessies.

Dankzij telepresence-robots kunnen lerenden op de werkplek coaching en feedback krijgen. Deze robot bestaat uit een tablet op wielen, met een videoconferencing applicatie. Verpleegkundigen in opleiding worden op die manier bijvoorbeeld op afstand begeleid.

Deze vorm van e-learning is uiteraard minder flexibel dan leren dat tijdonafhankelijk, plaatsonafhankelijk en in eigen tempo plaats kan vinden. Tegelijkertijd is dit nadeel, ook een voordeel.

Psychologische afstand
In 1997 heeft Michael Moore namelijk het fenomeen ‘transactional distance’ beschreven. Dit is de cognitieve en psychologische afstand tussen lerenden en docenten. Die ontstaan door de fysieke afstand. Deze afstand wordt verkleind door de tijdgebonden aard van synchroon online leren. Verder kan het expliciet inbouwen van interactie helpen deze afstand te overbruggen. Bij synchroon online leren kun je met elkaar spreken en chatten.

Garrisson en Anderson (2003) benadrukken onder meer het belang van social presence en teaching presence bij e-learning. Social presence is het vermogen van lerenden om zich door middel van communicatie sociaal en emotioneel uit te drukken. Teaching presence is het ontwerpen, faciliteren en helpen richting geven aan cognitieve en sociale processen zodat leerdoelen worden behaald. Dankzij het tijdgebonden karakter krijgen deze twee vormen van ‘aanwezigheid’ meer vorm bij synchroon online leren dan bij asynchrone vormen, onder meer dankzij de mogelijkheden om onmiddellijk feedback te geven.

Valkuil
Bij synchroon online leren is het wel van groot belang om lerenden betrokken te houden door zeer regelmatig peilingen te houden, opdrachten te geven en vragen te stellen. Het is een bekende valkuil om als inleider lang aan het woord te zijn. Lerenden hebben meer moeite om de aandacht vast te houden bij live online leren dan tijdens face-to-face bijeenkomsten. Dat komt ook omdat de docent minder goed in staat is om non-verbale signalen op te vangen. Veel applicaties voor virtual classrooms hebben gelukkig ingebouwde functionaliteiten voor interactie. Maar dan nog is een goed doordachte opzet van groot belang.

Synchroon online leren is m.i. dan ook een ontwikkeling met veel potentie. Net als veel trends, heeft ook deze ontwikkeling tijd nodig gehad om tot wasdom te komen. Dat stadium is nu inmiddels wel bereikt. Uiteraard zul je er nog steeds voor moeten waken niet in didactische valkuilen te trappen door deze manier van e-learning als passief leren vorm te geven.

Wilfred Rubens
www.wilfredrubens.com

Bronnen
Garrison, D.R. & Anderson, T. (2003). E-learning in the 21st Century. A Framework for Research and Practice. London: RoutledgeFalmer

Moore, M.G. (1997). Theory of transactional distance. In: Keegan, D. (ed.) (1997) Theoretical principles of distance education. London: Routledge, 22–38.