Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 14-12-2016 | Article Rating | (0) reacties

Vijf kenmerken voor didactiek blended en online learning

Vijf kenmerken voor didactiek blended en online learning

Verschillende technologische ontwikkelingen, veranderende behoeften van lerenden en inzichten met betrekking tot leren leiden tot vijf kenmerken voor een toekomstbestendige en innovatieve didactiek.

In het kader van het FUTURA-project is een afrondend rapport verschenen over de ‘volgende generatie’ didactiek voor online en blended hoger onderwijs (pdf). In feite doelen de auteurs hiermee op een didactiek die de tand des tijds voorlopig kan doorstaan. De auteurs beschrijven in het rapport twaalf (relatief) vernieuwende benaderingen van leren. Voorbeelden zijn actief leren, het gebruik van online leeromgevingen buiten jet institutionele LMS om (denk aan ‘remote labs’), samenwerking tussen instituten (zoals het delen van open educational resources), flexibiliteit en personalisering (met de Nederlandse Open Universiteit als voorbeeld) en learning analytics.

Op basis van deze benaderingen stellen zij dat een vernieuwende, toekomstbestendige didactiek vijf cruciale kenmerken heeft (key characteristics). Zij gebruiken hiervoor het acroniem IDEAS:

  • Intelligent pedagogy: technologie wordt gebruikt om de leerervaring te versterken, bijvoorbeeld door via learning analytics feedback te geven aan cursusleiders ten aanzien van het curriculumontwerp of door creatief gebruik te maken van toepassingen als virtual of augmented reality.
  • Distributed pedagogy: er is sprake van een gedistribueerd eigenaarschap van leren door diverse belanghebbenden met betrekking tot verschillende onderdelen van het leren.
  • Engaging pedagogy: lerenden worden aangemoedigd om een actieve rol te spelen in het leerproces (o.a. dankzij ePortfolio’s en gamification).
  • Agile pedagogy: het curriculum en de leerervaring van de lerende kennen een hoge mate van flexibiliteit en worden ook aangepast op basis van ervaringen. Erkenning van elders verworven bekwaamheden maakt hier onderdeel van uit, net als non-formeel leren.
  • Situated pedagogy: dit kenmerk heeft betrekking op leren binnen authentieke contexten (zoals werkplek leren) en de behoefte dat curricula ‘real-world’ relevant zijn.

Volgens Tony Bates bevat dit rapport suggesties voor ontwerpers van online en blended learning, die tot denken aanzetten. Bates stelt dat het onderwijs aan universiteiten verandert als gevolg van technologische ontwikkelingen en veranderende behoeften van lerenden. Een nieuwe didactiek zal vooral op dit laatste worden ‘afgerekend’, meent hij.

Ik ben ook te spreken over de indeling die de auteurs gebruiken. Zij verbinden technologische ontwikkelingen, behoeften van lerenden, maar ook (lang niet altijd heel nieuwe, maar wel relevante) inzichten op het gebied van leren in een aantal herkenbare kenmerken. Ik beschouw dit als een mooie aanvulling op het trendrapport van SURFnet waar ik aan mee heb mogen werken.

Afbeelding: Uit: Guardia, L. (ed.) (2016) Next Generation Pedagogy: IDEAS for Online and Blended Higher Education. Barcelona Spain: UOC eLearn Centre.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

02-02

Leren met puzzels

Door: Let’s Learn!

Achtergronden aanbieders

Vacatures in de markt

Column

0 reacties
Van de Redactie 16-12-2022

e-Learning na de pandemie

Hoe zal e-learning zich ontwikkelen, nu de Corona-pandemie geleidelijk afneemt.