Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 20-01-2021 | Article Rating | (0) reacties

Virtual reality voor het ontwikkelen van ’soft skills’ van werknemers: goedkoper en effectiever?

Virtual reality voor het ontwikkelen van ’soft skills’ van werknemers: goedkoper en effectiever?

Arbeidsorganisaties investeren normaliter fors in zogenaamde ’soft skills’, zoals kunnen samenwerken, gespreksvaardigheden of conflicten kunnen oplossen. Normaliter worden hiervoor face-to-face trainingen georganiseerd. Als het echter lastig of onmogelijk is om fysiek bij elkaar te komen, dan biedt virtual reality (VR) hiervoor ook de nodige mogelijkheden. Wellicht zijn VR-trainingen ook effectief en efficiënter.

Dat blijkt uit de recente bijdrage How Companies Are Using VR to Develop Employees’ Soft Skills die Jeanne C. Meister voor Harvard Business Review heeft geschreven.

Je kunt al langer online ‘trainingen’ rond ‘soft skills’ volgen. Ik plaats ‘trainingen’ bewust tussen ‘’ omdat dit aanbod vooral kennis over ‘soft skills’ biedt, laat zien hoe je je ‘soft skills’ kunt verbeteren en aanwijzingen hiervoor geeft. Deze online trainingen stellen je echter niet in staat om ‘soft skills’ te oefenen om daar vervolgens feedback op te krijgen.

Dankzij VR zijn wel meeslepende (“immersive”) ervaringen mogelijk, met interactie, waarbij lerenden met behulp van een avatar interacteren in een soort rollenspel en ‘moeilijke gesprekken’ kunnen voeren, en communicatieve vaardigheden ontwikkelen. VR bevordert lerenden om vaardigheden te oefenen zonder het potentiële risico op gevolgen in de praktijk. Bovendien kunnen werknemers ‘soft skills’ binnen een VR-omgeving m.i. ook vaker oefenen dan in een face-to-face training.

Voorbeelden van toepassingen vind je via https://thesimulationcrew.com/portfolio/

Kosten

Natuurlijk is de ontwikkeling van leersituaties in VR kostbaarder dan de ontwikkeling van face-to-face trainingen. Recent onderzoek van PWC laat volgens Meister echter zien dat VR aanzienlijk goedkoper kan zijn dan de traditionele soft skills training: lerenden ronden een VR-training tot vier keer sneller af dan een persoonlijke training en 1,5 keer sneller dan een e-learning programma. Dat komt voornamelijk omdat de ervaring van het onderdompelen bevordert dat lerenden gefocust blijven. Bovendien zijn lerenden twee keer zo actief. Meer onderzoek is nodig om hier harde uitspraken over te doen.

De auteur heeft ook 300 ‘L&D-leiders’ geïnterviewd. Op basis hiervan laat zij aan de hand van drie cases zien hoe bedrijven VR gebruiken om trainingen op het gebied van klantenservice, presentatievaardigheden en de evaluatie van werknemers te ondersteunen. Daaruit blijkt bijvoorbeeld niet alleen dat werknemers, die de VR-training hebben gevolgd, meer tevreden zijn; de programma’s leiden ook tot betere prestaties (bijvoorbeeld minder ontevreden klanten van een belastingadviesbureau en het sneller afhandelen van klantvragen).

Volgens Meister wordt VR van groot belang om de volgende generatie werknemers in staat te stellen ’soft skills’ te ontwikkelen die zijn nodig hebben om succesvol te zijn in hun werk.

Dat is m.i. inderdaad het geval als het ingewikkeld of onmogelijk is om niet face-to-face samen te komen en als je inderdaad aannemelijk kunt maken dat VR-trainingen positief van invloed zijn op de ontwikkeling van ‘soft skills’ en dat de hogere ontwikkelkosten opwegen tegen kostenbesparingen zoals reductie van de verlettijd.

Nota bene: in slechts één van de drie cases kan de impact concreet gemaakt worden. In dit verband zijn de volgende twee artikelen relevant.

Is VR effectief?

A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda is een zeer uitvoerige studie waarin de onderzoekers uiteindelijk 83 artikelen over VR in het hoger onderwijs hebben bestudeerd:

Daarbij kijken zij onder meer naar welke leertheorieën zijn toegepast bij het ontwerp en de ontwikkeling van VR-applicaties voor het hoger onderwijs, en naar de wijze waarop leeruitkomsten zijn geëvalueerd. Enkele bevindingen zijn:

  • Er zijn weinig papers die leerresultaten hebben onderzocht na toepassing van VR in een specifiek domein. De meeste van de evaluaties die werden gemaakt, bestonden uit ‘usability’ testen. Bijna de helft van de beoordeelde artikelen specificeerde geen evaluatiemethode voor de leerresultaten. Enkele artikelen maakten gebruik van vragenlijsten (22%) of gebruikersactiviteiten terwijl ze waren ingelogd in de VR-applicatie (12%). Andere manieren om de toepassing te evalueren, zoals observaties of examens, kwamen nog minder vaak voor. De auteurs verwijzen naar twee artikelen die wel hebben geëvalueerd hoeveel kennis of vaardigheden lerenden hadden opgedaan na het gebruik van VR. Deze artikelen zijn niet vrij toegankelijk. De review doet geen uitspraken over de conclusies van deze artikelen.
  • De auteurs adviseren dat betere manieren van evaluatie nodig zijn om de impact van VR te kunnen bepalen.
  • Achtenzestig procent van de gereviewde artikelen gebruiken geen expliciete leertheorieën als theoretische onderbouwing. Andere artikelen gingen wel in op leertheorieën, maar koppelden deze niet aan het gebruik van VR. De auteurs evalueerden alleen de functies van de app of de bruikbaarheid, maar niet de leerresultaten. Een derde groep artikelen belichtte wel de onderliggende theorieën van het onderwijskundige VR-ontwerp, maar rapporteerde niet in detail over de technische ontwikkeling.
  • VR lijkt een veelbelovend terrein. Deze systematische review identificeert 18 toepassingsmogelijkheden, wat volgens de onderzoekers duidt op een betere ontvangst van deze technologie in vele disciplines.

The Applications of Virtual Reality Technology in Medical Groups Teaching is uit 2018, en is een review van 21 onderzoeken over het gebruik van VR in de gezondheidszorg. De onderzoekers hebben gekeken naar voordelen en nadelen van het gebruik van VR. De voordelen bestaan voornamelijk uit betere leeruitkomsten. De onderzoekers concluderen:

  • Het gebruik van VR heeft in 17 (74%) studies geleid tot betere leeruitkomsten. Twintig studies (87%) maken melding ervan dat medische professionals die via VR zijn getraind, nauwkeuriger werken.
  • De onderzoekers concluderen dat de toepassing van virtual reality een belangrijke rol speelt bij het verbeteren van de prestaties van verschillende medische groepen.

Virtual reality an sich is sterk in ontwikkeling. Deze technologie wordt nog niet heel erg lang toegepast voor leren, opleiden en onderwijs.

Binnen welke vakgebieden, voor welke leervragen en voor welke kennis en vaardigheden werkt VR effectief? Onder welke voorwaarden en condities draagt VR bij aan betere leerresultaten/uitkomsten?

Deze vragen kunnen nog niet eensluidend worden beantwoord. Daarvoor zullen we VR vaker moeten toepassen, en onderzoek doen waarbij we verder kijken dan tevredenheid of ‘usability’.

 


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

02-02

Leren met puzzels

Door: Let’s Learn!

Achtergronden aanbieders

Vacatures in de markt

Column

0 reacties
Van de Redactie 16-12-2022

e-Learning na de pandemie

Hoe zal e-learning zich ontwikkelen, nu de Corona-pandemie geleidelijk afneemt.