Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van de Redactie | 13-02-2019 | Article Rating | (0) reacties

Nieuwe MOOC overheid: Digitalisering doet ertoe

Nieuwe MOOC overheid: Digitalisering doet ertoe

Steeds meer zaken met en door de overheid worden digitaal geregeld. Dat heeft consequenties voor de kennis en vaardigheden die van overheidsmedewerkers mag worden verwacht. Het werk van werknemers binnen ministeries, provincies, waterschappen, gemeenten en andere publieke organisaties verandert erdoor. De overheid werkt hard aan het opleiden en ondersteunen van de medewerkers. Zo werkt de in 2017 opgerichte RijksAcademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid (RADIO) aan het opzetten van een digitale academie. En biedt OMOOC aan overheidsmanagers, -professionals en -bestuurders inmiddels een aanbod van meer dan elf MOOCs (Massive Online Open Courses). Alle rond actuele vraagstukken.

Recent is daaraan toegevoegd de MOOC Digitalisering doet ertoe. Daarin onderzoekt Wouter Welling, beleidsadviseur Digitale Overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in zes zogenaamde inzichten de invloed van digitalisering op het werk van de overheid. Die inzichten zijn:


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Wilfred Rubens (redactie) 09-06-2019

Gepersonaliseerd leren heilige graal?

Veel ronkende verhalen over gepersonaliseerd leren op. Lastige is een gebrek aan eenduidige definities. Wilfred Rubens beschrijft gepersonaliseerd leren als het gebruik maken van de karakteristieken van lerenden om hen specifieke, relevante en adaptieve leerervaringen te bieden.