Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Pieter de Vries (redactie) | 17-01-2019 | Article Rating | (0) reacties

Jane Hart: opleiden al te lang een sluitpost

Jane Hart: opleiden al te lang een sluitpost

Interview als inleiding op de LEARNTEC, 29 t/m 31 januari in Karlsruhe

Jane Hart is een bekend expert op het gebied van corporate learning en oprichter van het 'Centre for Learning and Performance Technologies’ (C4LPT). Daarnaast heeft ze voor opleidingsprofessionals  een online tijdschrift ‘Modern Workplace Learning’ en haar laatste product is het boek 'Modern Workplace Learning 2019’. Het gaat allemaal een beetje over hetzelfde, maar het is wel lekker compleet. Voor de redactie van e-Learning.nl de moeite waard om te vragen hoe zij denkt over het moderne werkplek leren. LEARNTEC interviewde haar; onderstaande is een vrije vertaling van het Duitse interview.

Toekomst: robots, kunstmatige intelligentie en deep learning

Waarom zoveel aandacht voor werkplekleren?

De verwachting is dat leren meegroeit met de onderneming, maar in de praktijk blijkt dat nog niet alle ondernemers dit in de gaten hebben, dat werkplekleren meer is dan alleen cursussen volgen, online of in een klasje. Opleiden is in vele ondernemingen te lang een sluitpost geweest, vandaar dat er extra aandacht nodig is voor de moderne werkplek. Leren bestaat in toenemende mate uit een combinatie van continue leerprocessen, continue verbetering van het werk en de toegang tot actuele inhouden en ervaringen.

Het perfecte leerscenario bestaat niet alleen uit faciliteren. Volgens Hart gaat het pas echt werken als iedere werknemer de verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leren. De manager moet dan wel begrijpen dat leren een continue activiteit is, die op of nabij de werkplek plaatsvindt en niet in een klaslokaal. Het achterliggende idee is dat medewerkers vooral leren door een combinatie van lezen, video’s bekijken, uitwisseling in online netwerken en communities. Het ligt dus aan de lerende zelf om er iets van te maken. En die moet wel, omdat ondernemingen niet meer in staat zijn om het leren te organiseren, zoals jarenlang het geval was. Dit wordt nog niet door iedereen begrepen. Ondernemingen zullen nog steeds compliance training geven en andere reguliere en verplichte trainingen aanbieden, maar op persoonlijk- en beroepsniveau is het de medewerker, die de kar moet trekken.

Wat is de invloed van robotisering, kunstmatige intelligentie en deep learning op leren?

Uit onderzoek blijkt dat de meeste banen niet verloren gaan, maar veranderen. Dit betekent dat je als werknemer bereid moet zijn om mee te veranderen. Je moet nieuwe kennis en vaardigheden opdoen om niet alleen maar afhankelijk te zijn van het soort werk dat beschikbaar komt.

Robot is slechts intelligente software product

De vraag is dan ook hoe medewerkers zelf de benodigde vaardigheden kunnen ontwikkelen?

Medewerkers hoeven niet per se te weten hoe een robot in elkaar zit, maar moeten ermee kunnen werken. Dit soort werk is in hoge mate afhankelijk van samenwerking met anderen. Er moet dus een hechte samenwerkings- en uitwisselingscultuur ontstaan. Dat is een typisch menselijke vaardigheid, die robots alleen op een kunstmatige, geprogrammeerde manier kunnen uitvoeren, want het zijn nu eenmaal niet meer dan intelligente software producten.

Welke kennis is er in de toekomst nodig en moeten medewerkers zich nieuwe leermethoden eigen maken?

Het gaat  meer om vaardigheden dan om kennis. Het is belangrijker om informatie te kunnen vinden in plaats van feiten te kennen. Je moet dan wel de relevantie kunnen beoordelen van de gevonden informatie en de relaties en trends herkennen. Dat is wat ik noem het nieuwe professionele leren en daarbij speelt motivatie een belangrijke rol. Je bent dus constant bezig zijn met leren, elk dag, en dat vereist een bepaalde mentale instelling en begrip.

Hoe ziet dat dagelijkse leren er uit?

Ik zit zelf sinds 2008 op Twitter en leer iedere dag dingen, die ik weer vergeet en opnieuw leer, zonder ervan bewust te zijn. Ik weet in ieder geval dat dit heeft geleid to heel veel kennis, die ik anders niet verkregen zou hebben. Veel mensen leren ook op deze manier. Met elke dag 20 minuten rondkijken in je eigen vakgebied leer je heel wat.

Kijk naar werkprestaties i.p.v. scores in het LMS

Zijn de ondernemingen hierop voorbereid?

Het merendeel niet, die hebben nog een traditioneel niveau van denken over scholing en opleiding. Dat komt door de managementcultuur en denkwijze, waarin het management voor alles verantwoordelijk wordt gehouden. Er moet meer gekeken worden naar de werkprestaties, dan naar scores van de medewerkers in het leermanagementsysteem.

Hoe kunnen bedrijven die verandering bewerkstelligen?

Er is een bottom-up beweging nodig, die begint met een bewustwording, om mensen inzicht te geven in de betekenis van een andere leerbenadering. Personeelsontwikkeling kan een rol spelen, maar uiteindelijk gaat het om de autonomie en flexibiliteit van medewerkers.

De meeste mensen leven in hun eigen kleine wereld?

Er zijn geen standaardoplossingen en dit betekent dat elke onderneming zelf moet bedenken hoe ze dit veranderingsproces aangaan. Er wordt van iedereen inzet van de eigen creativiteit gevraagd.

Van cursus naar on-demand leren

De halfwaardetijd van kennis neemt dramatisch af. Welke criteria moeten bedrijven hanteren om te weten welke kennis een medewerker nodig heeft?

Honderd jaar geleden was de halfwaardetijd 35 jaar, dat is nu 2 tot 4 jaar voor een gemiddelde ingenieursstudie. Een aantal zaken blijft hetzelfde, maar het meeste verandert snel en je moet dus mee ontwikkelen om je baan te behouden.

Zal de ondersteuning op de werkplek het leren gaan vervangen?

Er is een verschuiving van cursussen naar bronnen om het on-demand leren te ondersteunen. En als een video voldoende is om een concreet probleem op te lossen, dan is dat veruit flexibeler en goedkoper dan klassikaal onderwijs.

In uw boek Modern Workplace Learning 2019 heeft u het over een getrapt leven, wat is dat en wat heeft dit met leren te maken?

Vroeger bestond een carrière kort gezegd uit opleiding, werk en pensionering. In de toekomst is er een grotere verscheidenheid aan soorten werk, de doorlooptijd, of je een vaste aanstelling hebt of niet en wissel je waarschijnlijk vaker van baan of heb je meerdere en verschillende banen. Zo’n pool van werknemers is voor de ondernemer een goedkopere en makkelijkere oplossing dan eigen mensen opleiden.

Welke leervoorkeuren hebben medewerkers zelf?

Sinds 2011 bevraag ik ieder jaar een groep medewerkers over dit onderwerp. In 2018 gaf 94% van de ondervraagden aan dat zij vooral leren op basis van de werkpraktijk, daarna komt kennisuitwisseling in het team en online informatie. Klassieke opleidingen staan op de laatste plaats. Bovendien vinden veel van die opleidingen alleen plaats omdat het volgens de regels verplicht is.

(Oorspronkelijke interview door Kirsten Seegmüller)

Het Engelstalige programma van Jane Hart op de LEARNTEC

Dinsdag, 29 januari 2019

The new world of work and learning

-        Why the human stuff is the basis of your Digital Learning Transformation: Paul Jocelyn, Jocelyn Consulting (UK)

Doing things differently

-        Professionalism in Practice: Debunking Learning Myths, Superstitions, and Misconceptions: Dr. Clark Quinn, Quinnovation (USA) (interactive double session)

-        Chatbots in Learning: Donald Clark, Wildfire (UK)

Woensdag 30 januari 2019

Promoting continuous learning in the organisation

-        Using a learning campaign to promote continuous learning in the organisation: Anca Iordache, CitiBank (CH)

-        Continuous learning in the workflow: How to make it happen with the tools teams already have: Stephen Walsh, Anders Pink (UK)

Future-proofing your workforce

-        Hacking uncertainty through continuous learning: Harold Jarche (CA) (afternoon interactive workshop)

Donderdag 31 januari 2019

Supporting learning in the daily work

-        How to work with managers to enable learning as part of daily work: Charles Jennings, 70:20:10 Institute (UK) (interactive session in two parts)

L&D in the Modern Workplace

-        Managing L&D on a limited budget: Andrew Jacobs, HM Revenue & Customs (UK)

-        Is your team ready for the future? Building a superb L&D team that helps organisations to achieve ongoing success: Lizzie Rhodes James (UK)

-        How do we help our organisations break out of the traditional training mindset and embrace a new world of workplace learning? Open fishbowl discussion Facilitator: Charles Jennings. Participants to include Jane Hart, Harold Jarche and Clark Quinn

 

 

 

 


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Geen artikelen gevonden

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.