Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 27-06-2018 | Article Rating | (0) reacties

Technologische trends relevant voor leren, opleiden en onderwijs

Technologische trends relevant voor leren, opleiden en onderwijs

Al meer dan twintig jaar presenteert Mary Meeker internet trends. Zo ook dit jaar. In bijna 300 slides neemt zij je mee in ontwikkelingen op het gebied van het gebruik van internet in het algemeen, mobiele technologie, online verkopen, stemaansturing, de marktpositie van tech giganten, de adoptie van technologie in China, enzovoorts.
Donald Clark heeft Meeker’s presentatie gescreend op de relevantie voor leren, opleiden en ontwikkelen. 

1) Het belang van artificiële intelligentie neemt toe
Artificiële intelligentie (o.a. machine learning) staat op het netvlies van alle grote technologiebedrijven. Deze ontwikkeling wordt steeds krachtiger en toegankelijker en zal ook grote invloed krijgen op ons vakgebied. Voorbeelden van toepassingen zijn data analyseren en adviseren, automatisch nakijken, automatisch vragen beantwoorden en beoordelen op basis van profielen en leeractiviteiten.

2) Werkgelegenheid verandert
Technologie zorgt voor veranderingen op het gebied van werkgelegenheid (Vierde Industriële Revolutie). De inhoud van arbeid verandert, er zullen banen verdwijnen en nieuwe banen bijkomen.

3) Personalisering
Dankzij technologische trends, zoals artificiële intelligentie en het analyseren van grote hoeveelheden data, zijn we beter in staat om inhoud, tempo, niveau etc. aan te passen aan de individuele lerende. Lerenden hebben leerervaringen die passen bij hun behoeften en ontwikkeling. Adaptief leren, gebaseerd op individuele en geaggregeerde gegevens, wordt steeds belangrijker. Er worden echter ook
kritische kanttekeningen bij personalisering geplaatst.

4) Het belang van data
En dan hebben we het vooral over ‘big data’. De vraag is volgens Donald Clark of we op het gebied van leren, opleiden en onderwijs wel echt grote hoeveelheden data verzamelen om daar echt voordeel uit te halen. Wellicht wel bij grootschalige vormen van online leren.

5) Een leven lang leren
Volgens Meeker spelen Massive Open Online Courses hierbij een belangrijke rol. Het aantal MOOCs en het aantal deelnemers aan MOOCs is nog steeds stijgende. Verder stijgt het aantal educatieve online video’s sterk. Deze worden gebruikt voor formeel en informeel leren. Daar komt bij dat werknemers steeds vaker participeren in online bij- en omscholing. De urgentie is hiervan is ook groot, gezien de veranderingen op het gebied van werkgelegenheid.

6) Stemaansturing wordt de nieuwe user interaction
We zullen in toenemende mate applicaties bedienen met onze stem. Clark’s eigen Wildfire is sinds kort 100% stemgestuurd. Op dit moment is stemaansturing vooral bekend dankzij Siri, Alexa en Google Home.

7) Messaging groeit explosief
Het versturen van korte berichten voor dialogen of gesprekken in kleinere groepen wint aan populariteit. Deze toepassing speelt ook op het gebied van leren in toenemende mate een belangrijke rol.

8) Chatbots
In feite is dit een voorbeeld van artificiële intelligentie. Chatbots worden veel gebruikt om services aan klanten te verlenen. Maar ze zullen ook op het gebied van leren, opleiden en onderwijs gebruikt worden. Bijvoorbeeld om veelgestelde vragen van studenten te beantwoorden.

9) Online video groeit explosief
Deze video’s zullen ook worden gebruikt in het kader van content die via artificiële intelligentie wordt ontwikkeld. Online video groeit al jaren explosief maar zal dus anders worden toegepast.

0) Technologie beïnvloedt werkprocessen
Bijvoorbeeld als het gaat om communicatie en samenwerking. Dit heeft ook gevolgen voor performance support.

11) Nieuwe typen inhoud
Daarbij gaat het in feite om content in combinatie met interactiemogelijkheden en spelelementen.

12) Groei abonnementsdiensten
Als de prijs goed is, kiezen mensen graag voor abonnementen. Clark verwacht dat dit ook impact krijgt op ons vakgebied. Wellicht in het kader van een leven lang leren.

13) De invloed van tech-giganten
Grote technologie bedrijven betreden nieuwe sectoren. Je ziet dat bedrijven als Google zich nu ook met detailhandel zullen gaan bezighouden. Wanneer betreedt men de markt van leren, opleiden en onderwijs? Microsoft heeft een aantal jaren uiteraard LinkedIn overgenomen dat op zichzelf al eigenaar was van Lynda.com. Donald Clark meent dat de invloed van Europa hierdoor zal verminderen. Ik vind het lastig om leren, opleiden en onderwijs op één lijn te zetten met de detailhandel. Het gaat om heel andere processen en om heel andere relaties tussen ‘aanbieder’ en ‘afnemer’. Ik verwacht wel nieuwe aanbieders op het gebied van opleiden, onderwijs en opleiden.

14) Technologische verzadiging
De wereld raakt verzadigd met smart phones en andere apparaten. Daarmee daalt ook de omzetgroei. Apparaten worden ook vanzelfsprekend. Daardoor gaan bedrijven zich meer bezig houden met diensten. Ik vraag me hierbij af of bedrijven niet weer nieuwe apparaten gaan ontwikkelen. Bovendien hebben apparaten een relatief korte levensduur, waardoor verzadiging van tijdelijke aard zal zijn.

15) Meer online
Mensen brengen meer tijd online door, tot 5,9 uur per dag tegen 5,6 uur. Lerenden bereik je volgens Clark vooral ook online. Of, vraag ik me af, gaan mensen bepaalde zaken meer bewust offline doen?

16) Dalende omzet fysieke detailhandel zet ook op gebied van leren door
Meeker constateert dat de fysieke detailhandel overall krimpt. Volgens Clark kan hetzelfde gaan gelden voor onderwijs en opleiden. Ik zie eerder een verschuiving naar meer hybride vormen. Zoals gezegd kun je onderwijs en opleiden niet 1-2-3 vergelijken met de detailhandel. Dat doe je bijvoorbeeld ook niet met de horeca. Volgens mij hebben café’s er ook niet onder te leiden dat je elkaar nu ook op Facebook en SnapChat kunt ontmoeten. Bepaalde dingen doen mensen liever offline.

17) Privacy paradox
Data wordt de nieuwe olie genoemd. Je hebt echter ook te maken met ‘olielekkages’. Dat betekent dat data waardevol en risicovol voor onderwijs en opleiden zijn.

18) Waarschuwing voor Europa
Meeker en Clark denken dat een te strikte regulering op het gebied van data belemmerend kan werken voor innovatie en vooruitgang. Uiteraard moet je waken voor stroperigheid van een uitdijende bureaucratie. Ik zie echter ook dat Amerikaanse bedrijven zich op het gebied van privacy juist richten naar Europese normen. Ik ben niet zo bang voor belemmeringen van innovatie. Een meer strikte regulering kan ook kansen bieden voor Europese technologiebedrijven die wel zorgvuldig omgaan met data.

Opvallend: ik mis aandacht voor de gevolgen van blockchain-technologie.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Geen artikelen gevonden

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.