Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Pieter de Vries (redactie) | 06-02-2018 | Article Rating | (0) reacties

LEARNTEC 2018: Jennings over Workplace en Informal Learning & 70/20/10-model

LEARNTEC 2018: Jennings over Workplace en Informal Learning & 70/20/10-model

Een key note van Charles Jennings over het 70/20/10 referentiemodel. (Exploiting Learning in the Workplace: informal learning and the 70/20/10 model by Charles Jennings)

Waar staan die getallen voor? De aanname is dat een medewerker om het werk goed te doen, het meeste leert in de werkpraktijk (70%), 20% in contact met anderen en 10% in formele cursussen. Volgens Jennings is dit de werkelijkheid van het leren in bedrijven, alleen weet niet iedereen dat en daardoor blijft men medewerkers naar cursussen sturen. Volgens deze redenering dekt informeel leren 90% af van wat er geleerd wordt in een bedrijf. De getallen 70/20/10 zijn geen vaste waarden, maar functioneren als referentiemodel en inmiddels wordt die benadering ondersteund met praktische suggesties om beter tegemoet te komen aan de realiteit van leren in de bedrijfspraktijk.

Referentiemodel

Jennings benadrukt meerdere keren dat het om een referentiemodel gaat, dat zich baseert op ervaringen en onderzoek. Hij verwijst bijvoorbeeld naar een artikel van Andries de Grip voor de wetenschappelijke ondersteuning van het 70/20/10 standpunt. De Grip (2016) onderschrijft in het algemeen het belang van informeel leren, maar komt niet met getallen.

Informeel leren zegt hij, is belangrijk, leren door doen is een mooi bijproduct; het helpt nieuwe medewerkers om snel op niveau te komen en informeel leren helpt kennis en vaardigheden op peil te houden. Er kleven echter wat bezwaren aan: het is vaak onduidelijk om welke kennis en vaardigheden het gaat; informeel leren kost tijd en geld als het geen effect heeft; de meeste bedrijven hebben geen managementstrategie om informeel leren te optimaliseren; het blijft onduidelijk wat de verhouding is tussen informeel leren en performance en niet al het informeel leren zit op hetzelfde of het goede niveau.

In een verdere toelichting specificeert Jennings wat er in de drie settings gebeurt: De 10% is gericht op de basics, de dingen die je moet weten en die je het beste via een gewone cursus eigen kunt maken. De 20% wordt gezien als het bekend maken en het plaatsen in een context en de 70% gaat over leren wanneer nodig. Een vorm van on demand, die informeel van karakter is. Het gaat dus om leren om te werken en werken om te leren, waardoor er een betere relatie wordt gelegd met performance. De notie 70/20/10 is dus een generieke aanname om te komen tot een mix voor de ontwikkeling van een optimale leersituatie.  

Geen wetenschap

Samenvattend: 70/20/10 is geen leertheorie, maar een poging om het belang van informeel leren aan te geven en dat dit logischerwijs onderdeel zou moeten zijn van leerprogramma’s. Het is niet wetenschappelijk, maar pretendeert een bepaalde mate van pseudo-wetenschappelijkheid, dat geen goed recept is voor het optimaliseren van leren. Intussen is door het 70/20/10 instituut een methode ontwikkeld, die zo methodisch is dat het informeel leren in een harnas dreigt te verzanden. Jennings heeft gelijk, informeel leren wordt onderschat, tegelijkertijd heeft 70/20/10 last van overschatting.

Achtergrond en download

Voor meer achtergrond over formeel en informeel leren, zie het literatuuronderzoek naar Leren in Werktijd op de site van e-Learning.nl (als pdf te downloaden). 


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Vacatures in de markt

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.