Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Marcel de Leeuwe (redactie) | 06-12-2013 | Article Rating | (0) reacties

De docent als pleitbezorger van technology enhanced learning

De docent als pleitbezorger van technology enhanced learning

Door onze redacteur Wilfred Rubens

Deze middag mocht ik zelf een sessie voorzitten. Daarin stond vooral deskundigheidsbevordering van docenten en faciliteiten voor docenten om online en blended learning toe te passen, centraal.

Brian Holmes is Interim Director van de Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture (EACEA) van de Europese Commissie. Hij ging in op onderzoek waaruit blijkt dat docenten pleitbezorgers worden van online leren als zij de kans hebben om daadwerkelijk te ervaren wat de toegevoegde didactische waarde is van ICT voor het onderwijs. Dat vraagt om continue professionele ontwikkeling.

Eerst stond hij stil bij digitale bekwaamheden. Die gaan veel verder dan ICT-vaardigheden. Het gaat om het vertrouwd en kritisch gebruik maken van technologie, om de ontwikkeling van professionele intelligentie. Je moet o.a. weten hoe je je verder kunt ontwikkelen. Je moet bijvoorbeeld als docent er ook om geven (to care) om ICT te gebruiken voor onderwijs.

Volgens Holmes is het zaak om lerenden voor te bereiden op het oplossen van onvoorspelbare problemen. De manier van leren die hierbij past, is volgens hem het zogenaamde learning community model. Daarbinnen ontwikkelen lerenden niet alleen vaardigheden, maar ook bekwaamheden. Ze ontwikkelen daarbij ook autonomie. De docent speelt dan een belangrijke, actieve, rol in het faciliteren van het leren.

Brian vertelde ook over het eTwinning-project waarbij lerenden (docenten) met elkaar in events van drie weken online leren. De voorbereiding en interventies van docenten bleek erg belangrijk te zijn voor kritisch denken en metacognitie. De aanwezigheid van de docent versterkte ook het communitygevoel. Interactie via chat over het leerproces bleek belangrijk voor betrokkenheid en vertrouwen. In het begin volgden lerenden de docenten bij de communicatie. Op een gegeven moment interacteerden de deelnemers zelfstandig.

Holmes stelt ook dat deze manier van leren docenten stimuleert in hun eigen context te leren. De events hebben namelijk een sterk procesmatig karakter. Een belangrijke voorwaarde is wel dat docenten een betekenisvol doel hebben om zo te leren.

Brian's presentatie vind je hieronder. Zijn dia's geven de rode draad van zijn betoog goed aan.Ayona Silva-Fletcher werkt bij diergeneeskunde in London. Zij vertelde over een professionaliseringsprogramma bij diergeneeskunde. Deze docenten houden zich vaak bezig met onderzoek, en niet met doceren. Zij vinden kritische reflectie ook dikwijls ingewikkeld. Binnen haar opleiding hebben ze gebruik gemaakt van docentobservaties op afstand om feedback te geven.

Heel veel diergeneeskunde onderwijs wordt namelijk in de praktijk uitgevoerd. Dus lang niet alleen in collegezalen. Bovendien werken zij samen met instituten uit andere landen. Docenten moesten daarom lessen laten opnemen (door andere docenten), waarna via Skype gebruikt werd voor discussie.

Het was een hele uitdaging om deze aanpak uit te leggen aan docenten. Daarnaast moest men toestemming krijgen van honderden studenten om op te nemen (via een opt-in formulier). Verder bleken videobestanden vaak te groot om te sturen. Deze docenten waren vaak moeilijk in staat om video's van de camera naar de computer te transporteren (en vandaar uit naar Dropbox of Google Drive). Een laatste uitdaging was het arrangeren van skypediscussies met deelnemers uit andere tijdzones.

Silva-Fletcher heeft ook gekeken naar de effecten van deze aanpak, in vergelijking met face to face observaties. 25% van de docenten die gefilmd waren, hebben de films niet bekeken. Van de gefilmde groep gaf 100% aan van gedrag veranderd te zijn, terwijl dat bij fysiek geobserveerde docenten 80% was. Ze hebben ook besloten om docenten eerst de observatie te laten analyseren, voordat men een skypediscussie had.

Cecile Eftedal is betrokken bij een Noors initiatief, de Norwegian Digital Learning Arena, dat beoogt om via online leren het aantal dropouts uit het Noorse beroepsonderwijs terug te dringen. Alle onderwerpen van het Noorse kerncurriculum (wiskunde, natuurwetenschappen, Engels en Noorweegs) worden daartoe online aangeboden. Docenten kunnen dit materiaal gebruiken, en ook zelf materialen ontwikkelen en delen via een portaal.

Cecilie vertelde over de achtergronden en organisatie van het project. Een belangrijk kenmerk is dat docenten andere docenten opleiden. Het bevorderen van samenwerking tussen docenten valt echter niet mee. En dat geldt ook voor het publiekelijk delen van materialen. In de discussie werd nadrukkelijk de relatie met een betekenisvol doel voor delen gelegd.

Op dit moment maken zo'n 30-40 duizend gebruikers dagelijks gebruik van het portaal. Alle Noorse scholen maken ook deel uit van dit project. Docenten worden ook ondersteund om te delen. De Noorse overheid investeert hier ook veel geld in.

Cecilie heeft ook een demonstratie van het portaal gegeven, waaruit bleek dat materialen op verschillende manieren gezocht kunnen worden. Sommige content heeft ook een officieel kwaliteitspredikaat gekregen. Met je sociale media account kun je inloggen. Vervolgens kun je allerlei materialen delen (links, documenten, artikelen, andere bestanden). Er zijn op dit moment 850 learning resources.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van de Redactie 16-12-2022

e-Learning na de pandemie

Hoe zal e-learning zich ontwikkelen, nu de Corona-pandemie geleidelijk afneemt.