Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 31-01-2013 | Article Rating | (0) reacties

E-portfolio in de chemie

“E-learning 3.0: E-portfolios als Kern kompetenz- und durchlässigkeitsorientierter Lerumgebungen”. Het ging hier om een presentatie van het driejarig DaVinci project (afgerond in 2012) dat als doel had

  • een competentiemodel voor de Duitse chemische industrie te ontwikkelen; 
  • met een oplossing te komen voor het waarderen van in de praktijk verworven competenties (EVC-traject); 
  • en het adresseren van de aansluitproblematiek bij instroom op Bachelor-niveau (opscholing). 
Het project is uitgevoerd en afgerond als een pilot, en men is nu op zoek naar een nationale partij waar de resultaten belegd kunnen worden. Herkenbare vragen die hierbij spelen en waar nog geen eenduidige antwoorden op gevonden zijn:
  • wie is bevoegd dergelijke competentieprofielen op te stellen en te beheren; 
  • door wie en hoe certificeer je in de praktijk verworven competenties; 
  • hoe ga je om met beroepscompetenties die in de loop der tijd veranderen; 
  • voer je een competentie-assessment eenmalig uit, of is dat iets wat je regelmatig moet doen; ........

Wat heeft het project daadwerkelijk opgeleverd? Allereerst een competentiemodel, gebaseerd op een matrix van beroepstaken op verschillende niveaus. Deze matrix is voor een aantal samenhangende beroepen uitgewerkt. De vergelijking met de Nederlandse COLO profielen drong zich hier direct op. 

Vervolgens is een model ontwikkeld om EVC’s in te brengen in een persoonlijk e-portfolio. In hoeverre hier ook daadwerkelijk assessment instrumenten en procedures voor zijn ontwikkeld, of dat de uitkomst beperkt is gebleven tot een model, is onduidelijk. Er is uiteindelijk geen formeel semantisch competentiemodel ontwikkeld, maar er is voor gekozen de ontwikkelde matrix te implementeren in een bestaand e-portfolio product. De presentatie werd afgesloten met een pleidooi voor gebruik van open standaarden voor uitwisseling tussen portfolio-systemen.

Wat vond ik van de presentatie?

Het riep vooral een déjà-vu gevoel op, en verwondering dat er uit een driejarig project van 1.6 mln. Euro tot nu toe zo weinig concreets is gekomen – of het is er wel, maar werd hier niet gepresenteerd ........

Bijdrage van Eric Kluijfhout vanaf de LearnTec 2013 in Karlsruhe


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Geen artikelen gevonden

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.