Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Bright Alley | 08-06-2012 | Article Rating | (0) reacties

E-learning bij Manpower: "we zien alleen maar voordelen"

E-learning bij Manpower: "we zien alleen maar voordelen"

Manpower Nederland en Bright Alley ontwikkelen een reeks e-learning modules. Manpower Nederland wil door middel van e-learning de eigen medewerkers efficiënter opleiden en bijscholen.

Bij Manpower Nederland werken veel jonge mensen die aan het begin van hun carrière staan. Door gebruik van e-learning wil Manpower deze ambitieuze mensen helpen zich snel in te werken en vertrouwd te raken met applicaties en interne processen.
Dirk Jan Jonker "Staar je niet blind op een hele mooie vormgeving. De omgeving moet vooral passen bij de manier waarop de mensen in je organisatie het beste informatie tot zich kunnen nemen."

Case: Manpower schakelt over op e-learning voor abonnees

Dirk Jan Jonker

Bij uitzendorganisatie Manpower Nederland werken 1200 mensen, waarvan een groot deel jonge mensen, die aan het begin van hun carrière staan. Om hun te helpen zich snel in te werken en vertrouwd te raken met applicaties en interne processen ontwikkelde Manpower een reeks
e-learning modules.

"Staar je niet blind op een hele mooie vormgeving. De omgeving moet vooral passen bij de manier waarop de mensen in je organisatie het beste informatie tot zich kunnen nemen."
Tip van Dirk Jan Jonker

Opdrachtgever:

Manpower Nederland

Doel:

Efficiënter opleiden en bijscholen van de eigen medewerkers

Technologie:

Moodle open source e-learning platform in combinatie met Learning Management System van Bright Alley

Dienstverlener:

Bright Alley

Opmerkelijk:

75 procent van de medewerkers e-traint in vrije tijd

ROI:

Aanvangsinvestering 114.000 euro, terugverdiend in 14 maanden

Tot voor kort trainde Manpower zijn eigen personeel alleen op de traditionele manier. Dat wil zeggen: de medewerkers verlieten hun werkplek om naar een trainingslocatie ergens in het land toe te gaan waar ze van een trainer mondeling klassikaal onderricht kregen.

Aanleiding
"Deze aanpak is niet altijd even efficiënt, vaak tijdrovend en kostbaar, bezien vanuit het licht van de moderne e-learning mogelijkheden," stelt Dirk Jan Jonker, manager Learning & Development van de uitzendorganisatie. "Bovendien gaan de ontwikkelingen soms zo snel dat je er niet tegenop kunt trainen. Bij een ingrijpende verandering in de wetgeving bijvoorbeeld stuurden we vroeger alle 1200 medewerkers op cursus, dat wil zeggen dat je 120 groepen moet vormen, tal van locaties moet boeken, trainers moet engageren, catering moet verzorgen, enzovoort. Een heel kostbaar proces waar je anderhalf tot twee manden mee zoet bent. Met een goede e-learning module hoeft dat allemaal niet meer en kan iedereen op de tijd die hem of haar het beste schikt zich snel bijscholen."

Een ander groot voordeel van e-learning is wat Jonker omschrijft als de bibliotheekfunctie ervan: "De modules blijven online staan en kunnen door onze medewerkers later altijd weer even geraadpleegd worden om iets op te frissen."

Visualiseren
Na een oriëntatiefase van een jaar koos Manpower Nederland in december 2009 voor het open source e-learning platform Moodle. E learning specialist Bright Alley zorgde voor de implementatie van dit platform en voor de inrichting van een ontwikkelings- en beheersysteem voor de content.

Jonker: "We wilden een flexibel platform, waarop we eigen e-learning content kunnen aanbieden, maar ook die van anderen en waarmee we ook kunnen doorlinken naar content die op andere servers staat. Bright Alley heeft ons niet alleen geholpen met het vormgeven van die omgeving, maar ook met de inbedding daarvan binnen onze organisatie en met het ontwikkelen van de
e-learning content."


In maart 2010 was de eerste module live. Inmiddels zijn er zeven modules operationeel en twaalf in voorbereiding. Van de modules, die al in gebruik zijn geven er drie instructie in het gebruik van applicaties. Er is ook een speciale module ingekocht voor training in sociale wetgeving, regelgeving en de ethische code voor intercedenten. En verder zijn er twee modules ontwikkeld in het kader van internationale interne programma's, die wereldwijd binnen Manpower van toepassing zijn. "Die programma's bestaan uit tal van mappen, boeken en PowerPoints," vertelt Jonker. "Echt op zijn Amerikaans. Alleen werkt dat niet goed bij onze mensen. Die moet je niet lastig vallen met lange lappen tekst. Informatie visualiseren met filmpjes en andere beeldende elementen werkt veel beter. Dus dat hebben we gedaan met deze twee interne programma's."

Twee keer terugverdiend
De overschakeling op e-learning brengt veel voordelen met zich mee, aldus Jonker. "Mensen blijven nu op de werkplek. Sterker nog: toen we een evaluatie deden bleek tot onze verbazing dat 75 procent van de medewerkers de modules traint in de vrije tijd. Bovendien besparen we op locaties, trainers en catering. En wat ook belangrijk is: we kunnen in bijzondere situaties in heel korte tijd alle 1200 mensen een cursus aanbieden."

De eerste aanvangsinvestering omvatte de bouw van de portal, de software die van Bright Alley werd gekocht voor ontwikkeling en beheer van de content plus de ontwikkeling van de eerste drie modules. Samen goed voor een bedrag van 114.000 euro. Jonker becijfert dat dit in 14 maanden is terugverdiend door kostenbesparingen. "Ik heb de ROI van de twee internationale modules, die we later ontwikkeld hebben, nog niet berekend, maar ik vermoed dat je dan op een vergelijkbaar beeld uitkomt. Dat houd in dat we de aanvangsinvestering daarmee nog een keer terugverdiend hebben."

3 tips van Dirk-Jan Jonker

1.    Staar je niet blind op een hele mooie vormgeving. De omgeving moet er wel aantrekkelijk uitzien, maar moet vooral passen bij de manier waarop de mensen in je organisatie het beste informatie tot zich kunnen nemen. Soms zal dat vooral tekst zijn, soms vooral beeld, soms een combinatie.

2.    Besteed de meeste aandacht aan de content en niet aan de techniek van het platform.

3.    Begin rustig aan. Start met een paar modules en bouw dat langzaam uit. 


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.