Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van de Redactie | 23-11-2011 | Article Rating | (0) reacties

Friese onderwijzers leren innoveren en netwerken

Friese onderwijzers leren innoveren en netwerken

Onlangs is RdMC-rapport 29 'Leren, innoveren en netwerken in po en pabo Fryslân' van Janneke Hooijer en Daniel van Amersfoort verschenen.

Het rapport (PDF) beschrijft een project waarin leraren uit het po getraind en begeleid worden in het uitvoeren van een innovatie in hun eigen onderwijspraktijk.

 

Deze leraren vormen, samen met hun begeleiders van de pabo, een leernetwerk. Flankerend hieraan heeft het RdMC een profiel van een innovatieve leraar ontwikkeld. De eerste resultaten van het onderzoek en het profiel worden in dit rapport gepresenteerd.

De pabo van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) is al jaren bezig om structurele samenwerking met de scholen voor po in Friesland te versterken. Dit gebeurd op praktisch gebied en naar inhoudelijke thema's zoals innovaties in het onderwijs. De NHL-pabo heeft het RdMC benaderd om expertise te leveren op het gebied van netwerkleren en om, in samenwerking met de pabo, de voortgang van het project te onderzoeken en opbrengsten van theoretische grondslag te voorzien.


Doelstelling

De verwachting is dat deze leerkrachten door hun activiteiten het innovatieve klimaat op hun school verbeteren, waardoor ook andere leerkrachten aan de slag willen gaan met innovaties in hun eigen praktijk. Deze olievlekwerking moet uiteindelijk leiden tot systematische kwaliteitsverbetering.


Profiel innovatieve leraar

Het profiel van de innovatieve leraar dat in dit project is ontwikkeld, laat zien dat innoveren voor leraren niet vanzelfsprekend is. De leraar heeft niet alleen kennis en vaardigheden nodig, maar ook bepaalde overtuigingen en persoonskenmerken. Deze zijn nodig om binnen de school de omstandigheden zodanig te beïnvloeden dat de innovatie kans van slagen heeft. Een intensieve, inhoudelijke training en begeleiding door experts zou een goede strategie zijn voor leraren om te leren de eigen onderwijspraktijk te innoveren. Het rapport is te downloaden via deze link (PDF).

Bron: Kennisnet


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 07-05-2022

Hoe de pandemie ons leren veranderde

De corona pandemie heeft een grote invloed op onze manier van leren. Helma van den Berg deelt haar mening.