Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Bright Alley | 18-07-2011 | Article Rating | (0) reacties

PROFESSIONALISEER UW LEERAFDELING

U investeert als organisatie aanzienlijk veel tijd en geld aan opleiding en training. Gemiddeld zo'n drie procent van de totale loonsom! Echter, vaak is uw opleidingsafdeling niet in staat te leveren wat uw organisatie wenst en bieden de bestaande opleidingen onvoldoende toegevoegde waarde. Daarnaast trekt de 'war for talent' geleidelijk weer aan en vraagt dit om een aantrekkelijk leerklimaat. Kortom: Bij veel bedrijven komt de behoefte aan een professionalisering van de leerafdeling steeds dringender naar voeren. Onze zusterorganisatie Conclusion Change ondersteunt bedrijven bij deze professionalisering.

 
Richard Coonen, directeur van Conclusion Change: Wij toetsen de urgentie van de benodigde verandering. Op basis van een intake en een quickscan brengen wij de bestaande 'as is' situatie in kaart en formuleren het verbeterperspectief. Hierbij staan professionaliteit, rendement en kosten centraal. Uitkomsten van de analyse leggen wij vast in een rapportage. Hierbij vertalen wij het verbeterpotentieel naar een concrete business case. Op basis van de resultaten uit de analysefase kunt u bepalen of u door wilt gaan met de implementatie van de verbeteringen.

Voor meer informatie, download hier de flyer.

Referenties:

Rijkswaterstaat - Fred van der Heijde, Coördinator Corporate Learning Center

Het Corporate Learning Center (CLC) van Rijkswaterstaat staat bekend als een excellent voorbeeld van een Corporate University. Zij heeft haar interne processen zo ingericht dat optimale efficiency is gerealiseerd. Zo heeft het CLC geen administratieve medewerkers, deze werkzaamheden zijn grotendeels geautomatiseerd.

Conclusion heeft als sparringpartner meegedacht bij het vertalen in systeemtoepassingen van de processen zoals die door het CLC zijn ontwikkeld en die hebben geleid tot een reductie in administatieve lasten. Bovendien heeft Conclusion adequaat uitvoering gegeven aan nieuwe ontwikkelingen die door het CLC zijn geïnitieerd. Daarbij kan worden gedacht aan het 'Vendorportal', een webbased omgeving waar opleidingsleveranciers hun maatwerkroosters en -offertes kunnen aanbieden aan het CLC.

De wijze van samenwerken en het hoge 'doe' gehalte zijn in het oog lopende kenmerken van Conclusion. Om een dergelijk groot project binnen 6 maanden, bijna foutloos op te leveren vraagt commitment en dat is getoond. In de operatie ten slotte, heeft Conclusion bewezen snel op escalaties te kunnen reageren en, na verloop van tijd, de bij hen ondergebrachte administratieve lasten naar behoren uit te kunnen voeren.

T-mobile - Axel Kertsen, Manager Learning & Development

T-mobile assigned Conclusion to assess the current state of the L&D services within T-Mobile Netherlands. Goal was to identify potential areas for improvement of the L&D organisation and services to the internal customers. Conclusion assisted in pinpointing the areas for improvement, set out in a business case. The work undertaken by Conclusion helped us in identifying priorities and initiate action plans in the area of delivery model, systems and tools and learning content.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.