Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Bright Alley | 12-07-2010 | Article Rating | (0) reacties

Bright Alley voorziet de zorg van e-learning

Er is volop beweging richting e-learning in de zorg. De aanvragen die erover binnenkomen bij Bright Alley zijn zeer divers. Van organisaties die willen beginnen met e-learning tot instellingen die zich aan het oriënteren zijn op serious gaming. Maar ook de doelgroepen variëren van medewerkers op alle niveaus tot studenten en cliëntenraden. De aanvragen zijn globaal in drie soorten onder te verdelen.

Allereerst is er de vraag naar de ontwikkeling in na- en bijscholingsmodules. Voorheen waren deze modules vooral gericht op kennisbeheersing. Tegenwoordig willen klanten meer en meer de praktijk in de leerstof aan bod laten komt en moeten vragen in een realistische context worden gepresenteerd. Na- en bijscholingsmodules dienen vooral voor het up to date houden en het uitbreiden van kennis. De cursussen Herhaling Medicatie (voor ROOT) of HIV in de eerste lijn (voor Postgrade) zijn slechts enkele voorbeelden van na- en bijscholingsmodules die
Bright Alley heeft gemaakt.

Als tweede is er een groeiende vraag naar modules die de nadruk leggen op de interactie met anderen. Bright Alley maakte bijvoorbeeld de module Communiceren voor TheNextPage en Bejegening voor Aveleijn. In deze modules leren cursisten hoe om te gaan en te communiceren met collega's, patiënten/cliënten en derden, zoals ouders of verzorgers. Centraal in de modules staat de bewustwording en sturing van het eigen gedrag.

Ten slotte is er de vraag naar modules die gericht zijn op de organisatie van het leren. Hieronder vallen systemen of applicaties die ondersteunen bij het maken en organiseren van een portfolio, ontwikkelingsplan of opleidingsplan en/of die het cursusaanbod digitaal presenteren. Voor ROOT maakte Bright Alley de cursuscatalogus, een digitale leeromgeving en een eerste begin van een portfoliosysteem.

Om meer aan te sluiten bij uw vragen organiseert Bright Alley in het najaar opnieuw een lunchsessie voor de zorg. De opzet ervan verschilt wel met die van eerdere sessies. Zo gaan we meer samenwerken met partijen uit de zorg en willen we nóg beter aansluiten op uw vragen. Voor meer informatie over de lunchsessie of over wat e-learning voor u als zorgaanbieder kan betekenen, neemt u contact op met Amarens Bakker: 030 21 23 200.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Vacatures in de markt

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.