Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Bright Alley | 22-04-2009 | Article Rating | (0) reacties

Bright Alley wijst KINDwijzer de weg

KINDwijzer, een landelijk netwerk voor kinderopvang, wilde graag
e-learning inzetten voor haar medewerkers. Maar welke consequenties heeft dit voor de organisatie? Aan welke eisen moet een Learning Management Systeem (LMS) voor KINDwijzer voldoen? Dergelijke vragen moesten nog beantwoord worden. Bright Alley bood KINDwijzer daarvoor een quickscan aan.

KINDwijzer is een landelijk netwerk van veertien vernieuwende en klantgerichte organisaties in de kinderopvang, die tot de top van de kinderopvangorganisaties van Nederland willen behoren. De kwaliteit van de opvang en van de medewerkers die hierin werken, is daarom een belangrijk speerpunt in het organisatiebeleid. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen en te verhogen is het project KINDwijzer academie opgezet. Via een LMS moeten de pedagogisch medewerkers van de KINDwijzer-organisaties toegang krijgen tot een competentiescan en kwalitatief hoogwaardige e-learningmodules.

Voordat het LMS aangeschaft kan worden, moesten eerst de eisen en randvoorwaarden van de deelnemende kinderopvangorganisaties geïnventariseerd worden. Daarnaast moest een plan voor de implementatie van de KINDwijzer academie worden opgesteld. Hiertoe heeft Bright Alley een quickscan uitgevoerd. Door middel van een aantal interviews en workshops met betrokkenen uit de KINDwijzer-organisatie, is alle benodigde informatie verzameld. Op basis van deze informatie zal Bright Alley vervolgens een pakket van eisen opstellen en een plan van aanpak schrijven.

Een belangrijk onderdeel van de KINDwijzer academie wordt gevormd door de competentiescan. Deze competentiescan heeft als doel inzicht te geven in de competenties van de pedagogisch medewerkers. Op basis van de resultaten van de scan kan de pedagogisch medewerker vervolgens een opleidingsadvies krijgen. De competentiescan wordt ontwikkeld door het adviesbureau Deloitte, in nauwe samenwerking met afgevaardigden van KINDwijzer-organisaties.

In aanvulling op de compententiescan zal de KINDwijzer academie gevuld worden met e learningmodules. Deze modules sluiten aan op de competenties uit de scan. Bright Alley heeft inmiddels een start gemaakt met de eerste module met als thema 'Communiceren met ouders in het kader van pedagogisch handelen'. De e-learningmodule bevat praktijkgerichte casussen met veel videofragmenten, die het betreffende onderwerp aantrekkelijk en toegankelijk maken. De module wordt afgesloten met een toets.

Bij de totstandkoming van de KINDwijzer academie zijn meerdere partijen betrokken. Vyvoj, een onderzoeks- en projectmanagementorganisatie in kinderopvang, onderwijs en zorg, is daarom aangesteld als overkoepelend projectleider. Ook fungeert Vyvoj als hoofdaannemer voor de KINDwijzer academie.

Ga voor informatie en meer nieuwsberichten naar www.brightalley.nl


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Vacatures in de markt

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.