Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Infolearn | 14-07-2017 | Article Rating | (0) reacties

Duurzame inzetbaarheid met ESF subsidie

Duurzame inzetbaarheid met ESF subsidie

Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is er een bedrag vrijgesteld om trajecten rondom duurzame inzetbaarheid van de medewerker te subsidiëren. Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen van deze subsidie gebruik maken. Het doel van Duurzame Inzetbaarheid (ESF 2014 - 2020) is om mensen langer en productief aan het werk te houden, door bijvoorbeeld het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden. De subsidie per project bedraagt 50% van de projectkosten.


Wat kan dit betekenen voor mijn organisatie?


Het Novio Concept is niet enkel een bij- en nascholingsplatform, maar kan ook worden ingezet als ontwikkelomgeving voor de medewerker. Door Lifelong Learning op een structurele en professionele wijze aan te pakken, kan er naast bij- en nascholing ook invulling gegeven worden aan competentiemanagement, loopbaanontwikkeling en is er een duidelijke inzage in de doorgroei- mogelijkheden. Hiermee wordt de duurzame inzetbaarheid van de medewerker gestimuleerd en vergroot.


Elke individuele medewerker heeft de mogelijkheid om met NovioTalent, zijn of haar talent te ontwikkelen door middel van diverse functionaliteiten. Mogelijke inzet van de ESF Subsidie:


 • Gesprekkencyclus: Voortgangs- en functioneringsgesprekken in combinatie met een POP en PAP

  Het is mogelijk om de gehele gesprekkencyclus, zoals de voortgangs- en functioneringsgesprekken, maar ook de jaar- en medewerkersgesprekken te faciliteren en vast te leggen in het leer- en ontwikkelplatform. De voortgang, observaties, bewijsstukken en gesprekken worden geregistreerd en digitaal gefaciliteerd. Hoe mooi zou het dan zijn als de activiteiten die vastgelegd worden in het PAP ook direct weer omgezet worden naar activiteiten in de centrale leeromgeving?


 • Leren op de werkplek / Werkplekleren (70-20-10)
  Door middel van de observatie- en beoordelingsmodule kunnen de medewerkers op een constructieve manier feedback geven aan elkaar. Hierdoor ontstaan er informele leersituaties en wordt er geleerd op de werkplek. De feedback kan een zelfreflectie betreffen, maar ook een Peer-to-Peer beoordeling alsmede 360 graden feedback (ideaal voor zelfsturende teams).

 • Performance Support / Leersnacks
  Daarnaast ondersteunt Performance Support het werkplekleren. Door deze manier van informeel leren middels (bijvoorbeeld) korte video’s, wordt de juiste informatie op het juiste moment aan de medewerker verschaft. Leersnacks bevorderen het continu leren van de medewerker omdat zij dagelijks geprikkeld worden.


 • (BBL) Leerlingvolgsysteem

  Het begeleiden van (BOL/BBL) studenten is mede door de verslaglegging, planning en rapportage van vorderingen een arbeidsintensief proces. NovioTalent biedt de mogelijkheid om dit proces te structureren, waardoor er een goede integratie tussen leren en ontwikkelen gerealiseerd wordt.


 • Lifelong Learning Portfolio

  Het Lifelong Learning Portfolio brengt de individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden samen tot één overzichtelijke portfolio pagina. Dit instrument brengt competentiemanagement, loopbaanontwikkeling, doorgroeimogelijkheden en de inzage in zijn of haar (toekomst)mogelijkheden samen in één tool.Inrichting Medisch Convenant


De medische apparatuur binnen de ziekenhuizen zijn veelal complexe apparaten en worden met enige regelmaat vervangen; door de correcte inrichting van het Medisch Convenant wordt de juiste informatie beschikbaar gesteld. Hierdoor wordt het stressniveau van de medewerker verminderd en de sfeer verbeterd omdat zij weten hoe met de (nieuwe) apparatuur om te moeten gaan. Dit ligt in lijn met de medewerker duurzaam in te zetten, ondanks het gebruik van complexe apparatuur.


Binnen het Novio Concept wordt monitoring van leeractiviteiten ondersteund in het kader van regelgeving Convenant Medische Technologie (CMT) 2.0. Wij hebben deze gehele inrichting reeds gerealiseerd bij DIAK en Meander Medisch Centrum. Bij de inrichting Medisch Convenant starten we een uitgebreide inventarisatie (van alle medische apparatuur), bouwen we de bevoegdhedenmatrix op en geven we inhoudelijk advies omtrent de inrichting van de leerpaden binnen het LMS conform CMT.


Hoe werkt zo’n subsidietraject?


Infolearn kijkt samen met de organisatie naar de behoefte rondom talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Op basis van deze behoefte wordt er een projectvoorstel gedefinieerd, die aan de wens van de organisatie én eisen van de subsidie voldoet.


Om de organisatie te ontzorgen, zal Infolearn de gehele vervolgprocedure begeleiden en op zich nemen. Bij goedkeuring van de aanvraag, zal de implementatie starten.


Gezien de aanvraagprocedure en sluitingsdatum, is het noodzakelijk dat wij zo snel mogelijk (uiterlijk 1 september) vernemen of jullie organisatie interesse heeft in de subsidie.


Interesse, meer informatie of aanmelden


Door de talenten van de medewerkers te vinden, te ontwikkelen en te behouden, ontstaat er een leerklimaat met tevreden medewerkers die zich gezien en gewaardeerd voelen, oftewel; er wordt op een effectieve wijze gewerkt aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerker! Interesse, meer informatie of aanmelden? Dit kan via info@infolearn.nl, jullie eigen accountmanager of via het telefoonnummer 024 360 20 36.

 


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Geen artikelen gevonden

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.