Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 12-07-2017 | Article Rating | (0) reacties

Artificiële intelligentie: drivers, toepassingen en toekomst

Artificiële intelligentie: drivers, toepassingen en toekomst

Artificiële intelligentie is waarschijnlijk de belangrijkste technologische ontwikkeling van dit moment. Een ontwikkeling waarvan we de gevolgen nog niet heel goed kunnen overzien. McKinsey heeft een aantal video’s gepubliceerd waarin experts hun licht laten schijnen op deze ontwikkeling. Wat valt op?

 Bijdrage 1 gaat in op tendensen waardoor artificiële intelligentie nu zo’n stormachtige ontwikkeling doormaakt. Kunstmatige intelligentie bestaat immers al veel langer. De toegenomen computerkracht, de grote hoeveelheden data (ook over gedrag), de ontwikkeling van slimmere technologieën (voor deep learning) en onderzoeksresultaten over AI vormen de ‘drivers’ van deze ontwikkeling.

Artikel 2 bespreekt de toepassingen van artificiële intelligentie. Deze technologie wordt nu maar nog door een beperkte hoeveelheid organisaties gebruikt. Praktisch elke toepassing zal echter worden beïnvloed door AI, net zoals elke toepassing door de opkomst van internet is beïnvloed. Zelfrijdende auto’s en andere vormen van robotisering, het weer voorspellen, spraakherkenning en het besturen van systemen met spraak, het diagnostiseren van ziekten, het versterken van productieprocessen. Leren, opleiden en onderwijs worden niet met name genoemd, maar zullen deze dans ook niet ontspringen.

Bijdrage 3 staat stil bij de vraag of we bang moeten zijn voor artificiële intelligentie. Gaan super-intelligentie autonoom handelende machines in tegen belangen van mensen? De experts geloven er niet in. Zo ver zal de ontwikkeling van AI niet gaan. Het gaat bij AI om patroonherkenning of het matchen van patronen op grote schaal. Niet om het vermogen om zaken waar te nemen of om zelfstandig denken of handelen. Er wordt weinig vooruitgang geboekt op het gebied van “real living intelligence”.

Artikel 4 gaat in op wat artificiële intelligentie naar een hoger niveau gaat brengen. Het grappige is dat experts hierbij ingaan op het vermogen van machines om zonder input van buitenaf te handelen. Er wordt bijvoorbeeld gesproken van “unsupervised technologies” en “unsupervised learning”. Dat betekent dat machines op basis van voorkennis zelfsturend kunnen leren. dit leidt ook tot andere typen data en het kunnen doen van betere voorspellingen. In het derde artikel wordt daarvan juist gezegd dat het zo’n vaart niet zal lopen. Een laatste expert verwacht dat intelligentere manieren van interactie AI naar een hoger niveau zullen brengen.

In de vijfde en laatste bijdrage geven de experts advies aan bestuurders van organisaties. Hoe kunnen zij artificiële intelligentie gebruiken om waarde te creëren voor de eigen organisatie? De experts blijven daarbij wat vaag, als je het mij vraagt. Koppel AI aan organisatie-specifieke problemen, kijk hoe je medewerkers kunt betrekken bij de veranderingen, zoek naar het schaarse talent dat in staat is om op een geavanceerd niveau om te gaan met “machine-learning algorithms”.

Het valt mij op dat experts goed in staat zijn om de ontwikkeling van deze technologie te duiden en toepassingsmogelijkheden waaraan gewerkt wordt te schetsen. Als we echter naar de verdere toekomst kijken, wordt het beeld diffuser. Dat geldt ook voor de adviezen aan niet-technologie bedrijven.

Nota bene: het is mij niet gelukt om de video’s zelf te bekijken. Handig dat de transcripts erbij zijn gepubliceerd.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.