Nieuws

Een overzicht van nieuwsbericht van onze redactie en aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van UP learning | 06-07-2017 | Article Rating | (0) reacties

Is jouw organisatie klaar voor Zelfsturend Leren? Nieuwe en wetenschappelijk onderbouwde scan biedt inzicht.

Is jouw organisatie klaar voor Zelfsturend Leren? Nieuwe en wetenschappelijk onderbouwde scan biedt inzicht. Dit artikel verscheen ook in het vakblad van de Nederlandse Stichting voor Corporate Universities (NSCU).


Samen met dr. Mireille Hubers en dr. Maaike Endedijk (beiden Universiteit Twente) schreef Marloes Giesselink Learning Consultant bij UP learning dit artikel over de scan die in kaart brengt of jouw organisatie klaar is voor Zelfsturend Leren. Wetenschap en praktijk komen bij elkaar. Lees hier het volledige artikel.

 

Technologische ontwikkelingen en het hoge tempo waarin veranderingen in de hedendaagse samenleving zich voordoen vragen ook van medewerkers dat ze zich hieraan snel kunnen aanpassen. Een hoog tempo van leren en ontwikkelen is een must. Het beheren van een en ander brengt voor organisaties grote uitdagingen met zich mee. Learning and Development Professionals proberen dan ook een leerinfrastructuur te creëren die effectief is voor zowel formeel als informeel leren. Daarnaast worden werknemers in toenemende mate uitgedaagd meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren en ontwikkeling. Zelfsturend Leren – ofwel Self-Directed Learning – is om die reden uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van het leren op de werkplek. Zelfsturend Leren blijkt een effectieve methode om te anticiperen op deze complexe uitdagingen. In de praktijk blijkt echter dat organisaties moeilijkheden ondervinden bij de implementatie van Zelfsturend Leren. Een nieuw concept met bijbehorende scan biedt de helpende hand om Zelfsturend Leren in organisaties wél tot een succes te maken.

Zelfsturend Leren – Wat is het nu precies?

Het concept van Zelfsturend Leren – ofwel Self-Directed Learning (SDL) heeft veel actieve voorstanders, maar kent ook kritiek. Het heeft er waarschijnlijk mee te maken dat iedereen er iets anders onder verstaat. In de literatuur zijn verschillende definities te vinden. Knowles (1975) geeft een ruime en veelgebruikte definitie van Zelfsturend Leren:

‘Zelfsturend Leren beschrijft het proces waarin individuen het initiatief nemen, met of zonder hulp van anderen, bij het vaststellen van leerbehoeften, het formuleren van leerdoelen, het identificeren van menselijke of materiële leerbronnen, het kiezen en implementeren van geschikte leerstrategieën en het evalueren van de leeropbrengsten.’ ‘Zelf ’ staat dus absoluut niet voor ‘alleen’. Zelfsturend leren is een manier om een individu in zijn kracht te zetten en intrinsieke motivatie aan te wakkeren, om dit vervolgens te begeleiden en te coachen. Niet de taak, maar de medewerker staat dus centraal.

 

Wetenschap

‘Door middel van vragenlijstonderzoek weten we inmiddels heel goed welke persoonlijke eigenschappen van medewerkers zelfsturend leren beïnvloeden. Een veel spannendere vraag is hoe je kunt zorgen dat mensen – gegeven hun eigenschappen – worden geprikkeld om zelfsturend hun ontwikkeling vorm te geven. Door heel goed te kijken naar hoe het komt dat mensen in de ene situatie heel zelfsturend en in de andere situatie meer reactief of helemaal niet leren, proberen we te achterhalen hoe we een zelfsturend leerklimaat in organisaties kunnen creëren. Dat doen wij als onderzoekers, maar ik raad ook L&D-professionals aan om dat in hun eigen praktijk te doen. Wij ontwikkelen verschillende tools, zoals deze scan, om hierbij helpen.’

Maaike Endedijk, Associate professor Professional Learning in Organizations, Univerteit Twente

 

Individuele Readiness voor Zelfsturend Leren


In het verleden werd Zelfsturend Leren voornamelijk benaderd als een persoonlijke eigenschap, waarbij bepaalde houdingen, vaardigheden en eigenschappen binnen het individu de bereidheid weerspiegelden om het eigen leerproces te sturen. Voorbeelden hiervan zijn het hebben van zelfvertrouwen, openheid voor leerkansen, creativiteit en het nemen van initiatief. Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld die deze bereidheid van individuen in kaart brengt. Een bekend voorbeeld is de Self-Directed Learning Readiness Scale (SDLRS) van Guglielmino. We weten echter dat de ‘readiness’ voor Zelfsturend Leren niet louter voortkomt uit persoonlijke eigenschappen.

Organizational Readiness voor Zelfsturend Leren

Tegenwoordig wordt het steeds duidelijker dat de context, dus de werkomgeving van een professional, een zeer belangrijke bijdrage levert aan het stimuleren van Zelfsturend Leren. Organisatiekenmerken zoals de managementstijl, het klimaat van vertrouwen en ondersteuning vanuit de organisatie kunnen ervoor zorgen dat het Zelfsturend Leergedrag van medewerkers tot ontwikkeling en tot uiting komt. Het mooie is dat dit juist factoren zijn die je als Learning en Development Professional kunt beïnvloeden. Het gaat dus niet zozeer om individuele readiness, maar des te meer om Organizational Readiness voor Zelfsturend Leren. De meeste bedrijfsculturen en leerinterventies blijken echter vaak onvoldoende ontwikkeld voor deze manier van leren. Het inrichten van een werkomgeving die zelfsturing bevordert, is niet eenvoudig. Het is ook niet iets wat je van de een op andere dag kan bereiken: het gaat om een voortdurend verbeterproces.

Van wetenschap naar praktijk

Nu steeds meer organisaties overtuigd zijn van de voordelen van Zelfsturend Leren ontstaat er een groeiende behoefte van organisaties om begeleid te worden in het proces dat nodig is om Zelfsturend Leren in een organisatie te implementeren. Vanuit wetenschap, consultancy en de praktijk blijkt dat concrete, op wetenschap gebaseerde handvatten, tot op heden ontbreken.

Organizational Self-Directed Learning Readiness in kaart brengen

Om in de toekomst te kunnen voorzien in deze behoefte van organisaties, is de Universiteit Twente een samenwerkingsverband aangegaan met UP learning. Deze samenwerking heeft geleid tot de ontwikkeling van een praktische scan die de Organizational Self-Directed Learning Readiness (OSDLR) in kaart brengt. De scan steekt in op drie pijlers die van essentieel belang zijn om de organisaties verder te helpen:

1. Inzicht
Welke (organisatorische) factoren spelen een essentiële rol bij Zelfsturend Leren?

2. Bewustwording
Wat is het huidige prestatieniveau ten aanzien van deze belangrijke factoren?

3. Handvatten
Hoe kan een organisatie aan de slag met factoren die nog verbetering behoeven?
De scan omvat vier hoofdelementen met in totaal 12 factoren. Deze factoren zijn allen van invloed op de mate van zelfsturing binnen een organisatie.

De scan nodigt deelnemers uit om deze factoren te scoren aan de hand van stellingen. De vier hoofdelementen zijn:

1. De individuele medewerker
2. Bedrijfscultuur
3. Leerlandschap
4. Werkkenmerken
Er bestaan twee versies van de scan. Er is een versie voor leidinggevenden en een voor uitvoerende medewerkers, zodat er een compleet beeld ontstaat vanuit verschillende perspectieven. Omdat er grote verschillen kunnen bestaan in de mate van readiness binnen een organisatie, wordt de scan teambreed uitgezet. Hierdoor zijn verbeterpunten die uit de tool naar voren komen beter herkenbaar en haalbaar. Een team neemt deel met tenminste 1-2 leidinggevenden en maximaal 15 medewerkers. De score op factoren bepaalt uiteindelijk het huidige prestatieniveau van een organisatie en geeft een duidelijk inzicht in de sterke en verbeterpunten.

Zelfsturend Leren activeren

Na het invullen van de scan worden de gegevens gerapporteerd en ontvangen de deelnemers een overzicht van de resultaten. Aanvullend kunnen organisaties kiezen voor een uitgebreide analyse. Hierbij worden de resultaten toegelicht, verbanden gelegd en oorzaken opgespoord. Het deelnemende team ontvangt vervolgens een uitgebreid rapport met algemene bevindingen en een uitwerking van iedere factor. Maar ook meer intensieve trajectbegeleiding en workshops behoren tot de mogelijkheden. Welke vorm een organisatie ook kiest, de scan activeert op een zeer praktische en laagdrempelige manier het proces naar meer zelfsturend leren in een organisatie.

 

Meer weten? 

Neem contact op met Marloes Giesselink via tel. 088 - 44 66 700 marloes.giesselink@uplearning.nl.

 


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Meest gelezen nieuws

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.