Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 20-04-2020 | Article Rating | (0) reacties

Meeste lerenden ervaren onderwijs op afstand niet als prettig

Vanochtend las ik het nieuwsbericht Coronacrisis verandert reisgedrag mogelijk blijvend. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de coronacrisis op ons mobiliteitsgedrag. Daarin is ook gekeken naar hoe respondenten onderwijs op afstand ervaren.

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft in de week van 30 maart onderzoek gedaan onder een representatieve steekproef van bijna 2500 panelleden van het Mobiliteitspanel Nederland (MPN). Dit panel betreft een longitudinaal onderzoek. Respondenten moesten drie dagen lang een reisdagboek invullen en een persoonlijke vragenlijst invullen.

Dit onderzoek laat zien dat thuis werken en online vergaderen de meeste mensen goed bevalt. Ongeveer 27% van de thuiswerkers verwacht ook na de coronacrisis vaker te gaan thuiswerken. Van degenen die nu meer online vergaderen denkt circa 36% dit na de coronacrisis vaker te gaan doen. Verder valt op dat mensen op dit moment veel negatiever oordelen over het openbaar vervoer, dan vóór de coronacrisis. Zij geven nu de voorkeur aan individueel vervoer. Ongeveer 80% van de respondenten verwacht na de coronacrisis weer terug te gaan naar hun oude patroon van reizen. Echter, ongeveer 20% denkt meer te gaan lopen en fietsen en ongeveer 25% verwacht minder te gaan vliegen.

Het KiM heeft ook gevraagd naar de beleving van online leren. Daaruit blijkt dat ongeveer 40% “thuis onderwijs volgen” als prettig ervaart. Zo’n 60% is het daar niet mee eens.  Een ruime meerderheid kan zich thuis wel goed concentreren en beschikt ook over goede faciliteiten voor online leren. Zeventig procent is het eens met de stelling: “Ik krijg voldoende hulp om thuis onderwijs te volgen”. Dertien procent verwacht ook na de coronacrisis meer onderwijs op afstand te gaan volgen, mede afhankelijk van het aanbod van de onderwijsinstelling.

Mijn opmerkingen

  • Toen het onderzoek werd uitgevoerd, waren scholen ongeveer twee weken bezig met volledig online leren. Het zou interessant zijn om vaker te onderzoeken hoe lerenden aankijken tegen online leren.
  • Het onderzoeksrapport biedt geen zicht op verschillen tussen leeftijdsgroepen en onderwijssoorten. Oordelen HBO-studenten positiever dan VMBO-leerlingen?
  • Ik vind het verschil tussen de tevredenheid over op afstand werken en online leren opvallend.
  • De relatief geringe tevredenheid met online leren kan waarschijnlijk niet worden verklaard uit gebrekkige faciliteiten of onvoldoende hulp. Het zou interessant zijn om meer uitgebreid te kijken naar de onderliggende oorzaken. Ligt het aan het didactisch concept of het gehanteerde ‘learning design’? Aan een te grote belasting, of onvoldoende uitdaging? Komt het door onvoldoende ruimte voor sociale interactie?
  • De uitkomsten van dit onderzoek versterken het vermoeden dat online leren ook duurzaam doorbreekt in ons land, bepaald niet.

Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: