Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 08-02-2020 | Article Rating | (0) reacties

Gebruik Kahoot kan leiden tot betere leerresultaten

Kahoot is waarschijnlijk het meest gebruikte student response systeem waarmee je kunt checken of lerenden instructies hebben begrepen. Kahoot staat ook bekend om het ‘speelse’ karakter. Maar leidt Kahoot ook daadwerkelijk tot betere leerresultaten? Onderzoek laat zien dat dit inderdaad het geval kan zijn.

Alf Inge Wang en Rabail Tahir hebben een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd, waarbij zij gekeken hebben naar de effecten van het gebruik van Kahoot. De gebruikte bronnen zijn overigens heel divers van aard.

Het valt op dat de auteurs vooral de relatie leggen met motivatie, interactie, engagement en concentratie. Zij leggen onder meer een relatie met Tom W. Malones theorieën rond intrinsieke motivatie, en de invloed van uitdagingen, fantasie en nieuwsgierigheid op deze vorm van motivatie. Maar in de bijdrage is ook aandacht voor het gebruik van student response systemen om leerstof actief te verwerken, gespreid te oefenen en om te achterhalen of lerenden instructies hebben begrepen.

De belangrijkste uitkomsten van de literatuurstudie zijn:

  1. Kahoot kan een positief effect hebben op leerresultaten, in vergelijking met andere instrumenten en benaderingen en voor verschillende contexten en domeinen. Alle studies die statistische significantie-tests bevatten en kijken naar effectgroottes, bevestigen dit beeld. Maar er zijn ook enkele studies die concluderen dat Kahoot niet heeft geleid tot beter leren. Het is ook niet altijd duidelijk wat maakt dat Kahoot leidt tot betere leerresultaten (denk aan het type vragen, de kwaliteit van de vragen of het moment waarop je Kahoot inzet).
  2. Onderzoek naar de effecten op de dynamiek binnen de klas (denk aan de sfeer binnen de klas of participatie door lerenden) laten een positief effect zien. Er zijn echter maar weinig studies uitgevoerd die kijken naar statistische significantie en effectgroottes op dit terrein. Je kunt dus nog geen harde conclusies trekken over deze effecten. De onderzoekers hebben echter geen studies gevonden die wijzen op een negatief of neutraal effect van Kahoot op de dynamiek binnen de klas. Wel wees één studie erop dat het positieve effect na enkele maanden weer is verdwenen.
  3. In welke mate beïnvloedt Kahoot angst of onrust bij lerenden? Diverse artikelen beschrijven dat Kahoot angst of spanning van lerenden  met betrekking tot het stellen van vragen verminderde, stress en spanning verminderde, participatie bevorderde zonder beoordeeld te worden, humor toevoegde, en verlegen studenten meer betrok bij het onderwijs. Eén studie meldt dat Kahoot juist kan leiden tot meer spanning.
  4. Lerenden blijken over het algemeen een zeer positieve perceptie te hebben van Kahoot in het onderwijs. Lerenden melden positieve effecten op motivatie, betrokkenheid, concentratie, leren, aandacht, plezier, tevredenheid en vertrouwen. De belangrijkste uitdagingen zijn onder andere technische uitdagingen, moeilijk te lezen vragen en antwoorden, tijdsdruk, bang om te verliezen, en het lastig kunnen inhalen als er een foutief antwoord is gegeven.
  5. De meeste docenten zijn positief over het gebruik van Kahoot binnen het onderwijs. Zij maken onder meer melding van een hogere motivatie van de docenten, gebruiksgemak, een motiverend hulpmiddel, ondersteuning van het werk van docenten in de klas, de mogelijkheid om kennis van lerenden ‘real-time’ te checken, een hogere motivatie van lerenden, de mogelijkheid om lerenden te laten participeren en zelfs een mindere werkdruk. De belangrijkste uitdagingen zijn technische problemen, het formuleren van goede vragen en antwoorden en het scoren op basis van timing.

Al met al best een positief beeld. Dit positieve beeld zou ook weleens kunnen gelden voor student response systemen in het algemeen. Eén en ander hangt waarschijnlijk dus wel af van de wijze waarop deze systemen worden ingezet. Denk daarbij aan de aard van de vragen en antwoorden, voldoende maar ook niet te veel tijd om te antwoorden of de mate waarin je deze applicaties gebruikt (overdaad schaadt; afwisseling in leeractiviteiten is belangrijk).


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: