Achtergrond

Op deze pagina treft u een serie achtergrondartikelen aan die zijn geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van HiHaHo | 25-06-2016 | Article Rating | (0) reacties

Triple Blend Learning™

Triple Blend Learning™ Van ‘blended’ naar ‘triple blend’
Er zijn veel benaderingen van het idee ‘blended learning’. Maar in grote lijnen bestaat elke vorm hiervan uit twee componenten: een online component en een offline component.


Online wordt informatie overgebracht die overwegend betrekking heeft op theoretische kennis en de theoretische aspecten van kundigheid (vaardigheden). Hiervoor wordt het instrument van e-learning ingezet.

Het is onder specialisten een punt van discussie of het überhaupt mogelijk is vaardigheden aan te leren via e-learning. Maar hoe dit ook zij, voor de overdracht van vaardigheden lijkt een offline component in de vorm van vaardigheidstraining (hetzij één op één, hetzij in een groep) vooralsnog onmisbaar.

Hoe hecht in een weldoordacht leertraject de offline en online componenten ook met elkaar zijn geïntegreerd, vaak wijst de ervaring uit dat na afronding van de groeps-training en een eventuele eindtoetsing of meesterproef een gat valt. Of de beoogde samenhang tussen beide componenten uiteindelijk het gewenste effect heeft opgeleverd, is bovendien in de meeste gevallen niet of slechts moeizaam te controleren.

Toevoeging van een derde component, in de vorm van ‘Interactive Video Learning’, voorziet in deze ontbrekende schakel. Met behulp van dit zeer krachtige leerinstrument, wordt een gewoon traject van ‘blended learning’ getransformeerd in ‘Triple Blend Learning™’.

De derde component bestaat uit ‘Online Learning Boosters’ en is gericht op daadwerkelijke gedragsverandering. De functie van deze derde component is die van borging en verankering van de nieuw aangeleerde kennis en kunde in de praktijk van de eigen werkomgeving. Daarmee sluit het concept van ‘Triple Blend Learning™’ optimaal aan bij het innovatieve ‘70-20-10 Model’ zoals beschreven door Charles Jennings.

Verschillende vormen
Als samenwerkende aanbieders van e-learning en vaardigheidstrainingen hebben Icademy en OVD Opleidingen Retail in diverse contexten verschillende typen trajecten van ‘Triple Blend Learning™’ ontworpen en uitgerold.

De feitelijke opzet van een ‘Triple Blend Learning™’ traject kan korter of langer zijn, compact of meer uitgebreid, onder meer afhankelijk van de gestelde leerdoelen en/of de omvang van de doelgroep. Maar in elke vorm komen op één of andere manier de drie componenten terug.

Uitgebreide vorm
In een meer uitgebreide vorm kan zo’n traject er als volgt uitzien:

Een Kick-off meeting is bedoeld om leidinggevenden binnen een organisatie of afdeling voor te bereiden op het traject. Eventueel wordt deze bijeenkomst, die vooral in het teken staat van instructie met het oog op coaching en begeleiding, voorafgegaan door een e-learning.

Een e-Learning, in één of meer online modules, wordt vervolgens aangeboden aan alle betrokken medewerkers. In het ideale geval wordt succesvolle afronding van de e-learning, via een online eindtoetsing, als voorwaarde gesteld voor toegang tot de praktijk-training (skills training) in groepsverband.

De Skills Training wordt op zichzelf staand aangeboden, maar kan ook gecombineerd worden met Coaching on the job.

Simultaan aan de skills training, of direct daarop aansluitend krijgen de deelnemers ten slotte toegang tot een serie van ‘Online Learning Boosters’, onze gebruikelijke aanduiding voor de interactieve videoclips.

Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 07-05-2022

Hoe de pandemie ons leren veranderde

De corona pandemie heeft een grote invloed op onze manier van leren. Helma van den Berg deelt haar mening.