Achtergrond

Op deze pagina treft u een serie achtergrondartikelen aan die zijn geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van HiHaHo | 21-04-2016 | Article Rating | (0) reacties

Model MKB Werkplekleren

Model MKB Werkplekleren

De kortste omschrijving voor het concept van MKB Werkplekleren luidt: Leren binnen het MKB doe je op de plek waar je werkt. Daar en nergens anders. Dit blijkt uit het hier gepresenteerde model.


Om de voornaamste aspecten van MKB Werkplekleren in beeld te krijgen, beantwoorden we hier volgende vragen:

  • Wat is de specifieke doelgroep?
  • Is de eigen ‘werkplek’ wat het is?
  • Wie zijn er betrokken?
  • Wat wordt er geleerd?​

1. De afkorting MKB verwijst naar een duidelijke doelgroep: het midden‐ en kleinbedrijf. Daarbij gaat het om een grote groep ondernemingen die zelf niet in staat zijn een volledig eigen opleidingsapparaat in stand te houden. Veel segmenten binnen het MKB kennen een snelle uitstroom en een vrijwel continue personeelswisseling. Tot slot herbergt het MKB veel mensen die werken op een heel specifiek gebied; extern aangeboden opleidingen, bij‐ en nascholingen zijn daarom vaak niet op die doelgroep van toepassing en wanneer extern onderwijs op maat wordt ingekocht, is dat meestal onbetaalbaar.

 

2. De term 'werkplek' staat eenvoudigweg voor de plaats waar het werk wordt uitgevoerd. Werkplekleren wordt meestal geassocieerd met ‘stagelopen’ of ‘beroepspraktijkleren’ als onderdeel van een formeel opleidingstraject. Bij MKB Werkplekleren moet echter gedacht worden aan het leren door mensen op hun eigen plaats binnen de organisatie waar zij reeds voor kortere of langere tijd werkzaam zijn.

 

3. Het model laat zien dat het leerproces zich volledig afspeelt binnen de eigen organisatie, dus achter het bureau, de werkbank of de kassa, aan de telefoon, bij de lopende band, op de expeditie‐ of de ICT‐afdeling, of welke werkplek je ook maar tegenkomt binnen een bedrijf. Dus niet in de klas of ergens ver weg op een externe trainingslocatie.

 

4. Binnen MKB Werkplekleren worden theoretische kennis en de theoretische aspecten van de aan te leren kunde aangeleerd via e‐learning. Integratie van de nieuwe kennis en kunde met de nieuw te verwerven vaardigheid wordt op de eigen werkplek gedaan, al dan niet onder afgebakende begeleiding van een mentor die afkomstig is uit de eigen organisatie.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 07-05-2022

Hoe de pandemie ons leren veranderde

De corona pandemie heeft een grote invloed op onze manier van leren. Helma van den Berg deelt haar mening.