sluit de combinatie van e‐learning en het aanleren van praktijkvaardigheden aan bij algemeen aanvaarde manieren waarop nieuwe informatie effectief wordt verwerkt voor verbetering van het functioneren in de praktijk.

">

Achtergrond

Op deze pagina treft u een serie achtergrondartikelen aan die zijn geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van HiHaHo | 31-03-2016 | Article Rating | (0) reacties

Basiskenmerken Icademy e‐learning

Basiskenmerken Icademy e‐learning Volgens het concept van e‐learning bij Icademy:

 

v   sluit de combinatie van e‐learning en het aanleren van praktijkvaardigheden aan bij algemeen aanvaarde manieren waarop nieuwe informatie effectief wordt verwerkt voor verbetering van het functioneren in de praktijk.

Bij elke op de praktijk georiënteerde vorm van leren gaat het om het verwerven van vereiste kennis (weten wát je gaat aanpakken), kunde (weten hóe je iets moet aanpakken) en het aanleren van vaardigheden (het aanpakken zélf).

 

 

 

 

 

 

 

v   vindt een leertraject binnen het MKB Werkplekleren volledig plaats in de eigen organisatie.

De theoretische ‘kennis’ en de theoretische aspecten van de aan te leren ‘kunde’ worden aangeleerd via e‐learning. Integratie van kennis en kunde met de nieuw te verwerven vaardigheid wordt op de eigen werkplek gedaan, al dan niet onder begeleiding van een mentor.

 

v   beweegt online leren zich volledig binnen de zes sleuteldimensies voor e‐learning.

De zes sleuteldimensies omvatten: mogelijkheid van aansluiting, flexibiliteit, interactiviteit, samenwerking, uitgebreide leermogelijkheden en motivatie.

 

v   sluit e‐learning naadloos aan bij de relevante grondprincipes van het zogenaamde 'breinleren'.

De basisprincipes van ‘breinleren’ worden gevormd door de kracht van herhaling, een voortdurend appél op betrokkenheid, inschakeling van meerdere zintuigen, focus op waar men zich bevindt binnen het leerproces, een afgebakende opbouw van de kennisinhoud en een directe toepassingsmogelijkheid in de praktijk.

 

v   is online leren compatibel met elke denkbare leerstijl.

Men kan daarbij denken aan de vierdeling ‘doener, denker, dromer en beslisser’ (Kolb), maar ook aan de meer gedifferentieerde indeling waarbij aansluiting wordt gezocht bij (combinaties van) de volgende oriëntaties: visueel, auditief, verbaal, fysiek (kinesthetisch), logisch, solitair en sociaal.

 

 

 

 

v   is e‐learning gebaseerd op ‘didactische reductie’, waardoor het belang van de gepresenteerd leerinhoud een extra krachtige signaalfunctie krijgt.

Alle e‐learningproducten van Icademy zijn gemakkelijk te herleiden tot de volgende principes: signalering, segmentatie, modaliteit, multimedia en coherentie.


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 07-05-2022

Hoe de pandemie ons leren veranderde

De corona pandemie heeft een grote invloed op onze manier van leren. Helma van den Berg deelt haar mening.