Achtergrond

Op deze pagina treft u een serie achtergrondartikelen aan die zijn geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Let’s Learn! | 10-10-2017 | Article Rating | (0) reacties

Vijf redenen waarom werkgevers kiezen voor microlearning

Vijf redenen waarom werkgevers kiezen voor microlearning

De opmars van microlearnings lijkt ook in Nederland niet te stuiten. In de Verenigde Staten zijn microlearnings al langer in gebruik en populair bij bedrijven. Het leren met microlearnings heeft niet alleen voor de gebruiker veel voordelen, maar zeker ook voor de werkgever. Wat zijn de redenen voor de werkgever om te kiezen voor microlearning? Je leest het in dit artikel van Helma van den Berg van Let’s Learn!, een onderneming gespecialiseerd in microlearning.

Microlearnings
Microlearnings zijn een vorm van korte, krachtige elearnings die op alle (mobile) devices te volgen zijn. Daarbij is de kennis vertaald in korte brokjes die vaak via video worden ontsloten. Er kunnen toetsvragen en teksten bij zitten of verdiepende leerstof. Met microlearnings leren medewerkers zaken, waarvoor ze eerder afhankelijk waren van een collega.

Er zijn veel redenen te noemen waarom werkgevers voor microlearning kiezen. Hieronder de vijf belangrijkste redenen.

1.     Microlearnings zijn betaalbaar

Microlearnings zijn kort en krachtig en om die reden ook snel te maken. Daarbij komt dat een video zowel door een professional gemaakt kan worden als door een medewerker. Doordat de doorlooptijd van het maakproces kort is, zijn de kosten goed te monitoren. 

2.     Agile ontwikkeltraject

Microlearning ontwikkelen in een organisatie gebeurt met een agile ontwikkeltraject. In korte sprints, flexibel en volgens budget wordt gewerkt tot een passende oplossing ontstaat. Door bij de start van de samenwerking te bekijken wat er gedaan moet worden, zijn de taken goed te verdelen. Cruciaal is wel dat de doelstellingen en de (standaard) werkwijze bepaald worden. Daarbij kan het zijn dat er met de adviseurs wordt gewerkt. Die kunnen het gehele maakproces overnemen, of je 'on the job' trainen. Bij Let’s Learn! kun je ook kiezen voor een hybride vorm.

3.     Microlearnings zijn gemakkelijk te updaten

Microlearnings zijn kleine stukjes kennis, die behoren tot de thread van één groter onderwerp. Dat geeft per keer een behapbaar aanbod aan informatie. Dat betekent dat bij een benodigde update, alleen dat stukje aangepast moet worden dat niet meer up to date is. Het veranderen van bijvoorbeeld één video is veel gemakkelijker dan een groot e-learning programma aanpassen. Naast video bestaan microlearnings uit tekst, linkjes of expertinformatie. Ook deze zijn simpel aan te passen, zonder dat een heel lesprogramma gecomprimeerd moet worden, gekoppeld of geüpload.

4. Ze hebben hoge impact

Gebruikservaring laat zien dat de lerende bij microlearning sneller door de content gaat, en dat zij vaker terugkomen dan bij een standaard cursus. Daardoor wordt meer tijd besteed aan het leermateriaal. Omdat snel even iets opzoeken op een mobiele device tegenwoordig zo’n vanzelfsprekend handeling is, besteedt een lerende zelfs meer tijd aan het onderwerp uit de microlearning, zonder het door te hebben!
 

5.     Breed inzetbaar

Microlearning kan ingezet worden om bij alle leden van een groep het kennisniveau op gelijkwaardig niveau te brengen. Dat is voor trainers gemakkelijk bij de start van hun training. Door de resultaten van de gebruikers in het Leer Managementsysteem (LMS) te bekijken, weten ze wat de beginkennis is van de cursisten. Ook kan het na een leerinterventie ingezet worden om de kennis kort en krachtig te herhalen. Daardoor wordt een onderwerp beter ‘ingetraind’ en beklijven de over te brengen kennis en vaardigheid beter.

Verder kunnen microlearnings ook ingezet worden als losse tool, los van andere leermiddelen. Dit kan op een paar manieren. Allereerst als naslagwerk, waarbij de gebruikers de microlearning gebruiken in hun persoonlijke zoekomgeving. De tweede toepassing is om het als losse tool regelmatig onder de aandacht van de gebruiker te brengen, met de zogenaamde pushstrategie. Gebruikers krijgen zo regelmatig een update van hun kennis en zullen daardoor de inhoud beter onthouden. 

Doordat het maken van een microlearning in principe snel een eenvoudig kan, is het ook gemakkelijk in te zetten door medewerkers die hun kennis willen delen. Microlearnings kunnen daarmee een belangrijke tool zijn voor kennisoverdracht binnen een organisatie.

Geschreven door Helma van den Berg, microlearning expert bij Let’s Learn!


Gebruikte bronnen

SH!FT: Mobile Learning Stats that Will Make You Rethink Your Training Strategy

AllenCom: The Rise of Mobile

Zie ook

Wat is microlearning

De vijf voordelen van microlearning


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.