Achtergrond

Op deze pagina treft u een serie achtergrondartikelen aan die zijn geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van HiHaHo | 23-03-2016 | Article Rating | (0) reacties

Triple Blend Learning™

Triple Blend Learning™ Bij old school ‘blended learning’ gaat het om de overdracht van les- of leerstof binnen twee verschillende contexten: de fysieke werkelijkheid van een klaslokaal en de virtuele realiteit van online leren. Het innovatieve concept van Triple Blend Learning™ maakt het mogelijk om beide contexten op een veelbelovende manier bij elkaar te brengen.


Traditionele e-learning is geschikt om de theorie en theoretische aspecten van bepaalde kennis en kunde over te brengen aan de beoogde doelgroep. Gaat het om het aanleren van specifieke vaardigheden, dan zal als regel een deel van het leerproces zich moeten afspelen in een klas of groep. Een intelligent geïntegreerde inzet van e-learning kan een belangrijke bijdrage leveren aan een meer efficiënte en effectieve invulling van veelal kostbare, tijdrovende en logistiek ingewikkelde groepssessies.

 

Maar bij deze traditionele benadering van blended learning blijft het een open vraag of en, zo ja, in hoeverre de nieuw aangeleerde kennis en kunde ook werkelijk in de praktijk worden toegepast. Bij elk leertraject, zelfs na het behalen van een certificaat of diploma, blijft het lastig te bepalen hoe het effectieve leerrendement zich verhoudt tot significante verbetering van performance (gedragsverandering) op de werkvloer. De toepassing van interactieve video, in de vorm van ‘Online Learning Boosters’, maakt een dergelijke meetbaarheid, zowel op individueel niveau als op bredere schaal wél mogelijk.

Van blended naar triple blend 

(1) Volgens de principes van Triple Blend Learning™ worden eerst de hoofdzaken van wat de medewerker (aan of af) moet leren gecommuniceerd via één of meer e-learning modules, inclusief toetsing. Voordat de medewerker kan deelnemen aan het vervolg van het opleidingstraject, dient hij de eindtoets bij de e-learning succesvol te hebben afgerond.

 

(2) De volgende component bestaat uit één of meer klassikale of groepstrainingen die vooral een praktische inslag hebben. Na een korte terugkoppeling naar de via e-learning opgedane kennis en kunde houdt de groep onder leiding van een trainer/coach zich bezig met oefenen van praktijksituaties. Het is mogelijk dat dit praktijkgedeelte wordt uitgebreid naar subtrajecten waarin de deelnemers coaching on the job aangeboden krijgen.

 

(3) Volstrekt nieuw in een blended learning traject is echter de component van Interactive Video Learning. In de vorm van ‘Online Learning Boosters’ worden in dezelfde periode de deelnemers persoonlijk uitgenodigd om wekelijks een korte interactieve video van 2 á 3 minuten te bekijken en de daarin gepresenteerde, interactieve opdrachten uit te voeren: 

- waarin een voor de deelnemer herkenbare situatie zichtbaar wordt gemaakt; 

- waarbij de focus ligt op één of meer centrale leerpunten met het oog op succesvolle invulling van zijn rol als professional binnen de organisatie; 

- waarbij men uitgenodigd wordt een eigen afweging of keuze te maken; 

- waarna de deelnemer onmiddellijk relevante feedback ontvangt en aangemoedigd wordt om verbeteringen aan te brengen in de praktijk van zijn eigen functioneren.

 

De drie voornaamste voordelen van Triple Blend Learning™ met behulp van HiHaHo zijn de effectiviteit, de toegankelijkheid en de meetbaarheid van resultaten.Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in:

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 07-05-2022

Hoe de pandemie ons leren veranderde

De corona pandemie heeft een grote invloed op onze manier van leren. Helma van den Berg deelt haar mening.