Nieuws van aanbieders

Hieronder treft u een overzicht van alle nieuwsberichten van onze marktspelers die zijn verschenen op e-Learning.nl.


Van Avetica | 03-06-2024 | Article Rating | (0) reacties

Veelgevraagde nieuwe functie: Moodle toets met cijfer per onderdeel

Avetica, Moodle Premium Partner

De Moodle ‘Toets’ activiteit stelt je in staat om een toets te laten doen door je gebruikers. Basis daarvoor is een gevulde ‘vragenpool’ waar je allerlei type vragen in onder kunt brengen. Heel praktisch om die vragenpool te voorzien van categorieën waar je de vragen in opslaat. Op die manier kun je een toets samenstellen die een willekeurig aantal vragen uit een categorie haalt. Tot zover in het kort de standaard werking van de ‘Toets’ activiteit.

Cijfer per onderdeel

Vanaf Moodle 4.4 kent de ‘Toets’ activiteit nieuwe functionaliteit om per toets niet één eindcijfer te geven maar meerdere cijfers op onderdelen van de toets. In het voorbeeld hieronder maken we een toets over BHV waarbij er 3 onderdelen in 1 toets zitten. Laten we eens kijken hoe de nieuwe functionaliteit werkt.

Cijferitems instellen

Maak je toetsvragen zoals je dat gewend bent en voeg die vervolgens toe aan een toets. In dat scherm is nu een ‘dropdown’ menu aanwezig waar je kunt kiezen voor ‘Cijferitems instellen’.

Beoordelingsitems toevoegen

Je ziet de vragen staan die je aan je toets hebt toegevoegd. Aan elke vraag kan een ‘Beoordelingsitem’ worden gekoppeld. Deze moet je echter eerst aanmaken via ‘Beoordelingsitem toevoegen’.

Cijferitems instellen

Voeg de namen toe van de onderdelen waarop je een apart cijfer wilt geven.

Koppelen beoordelingsitem aan de vraag

De zojuist gemaakte items zijn nu beschikbaar bij de vragen en kunnen gekoppeld worden.

Toets voorzien van sectiekoppen

Met de introductie van deze nieuwe functionaliteit wordt ook een functie die allang in Moodle aanwezig is interessant. Dat is het toevoegen van ‘Sectiekoppen’. In onderstaand voorbeeld zie je een toets waar de eerste 3 vragen op 1 pagina staan, vervolgens pagina 2 met 2 vragen etc. De eerste ‘sectie’ is hier van de titel ‘Basis’ voorzien. Bij de volgende pagina’s kun je rechts via ‘Voeg toe’ ook kiezen om daar een ‘Sectiekop’ in te voegen.

Wanneer je terug gaat naar het scherm ‘Cijferitems instellen’ zie je dat deze benamingen nu ook worden getoond in die weergave.

Cijfer geven voor elke sectie

Bij het schrijven van dit artikel ontdekte ik dus eigenlijk het toevoegen van ‘Sectiekoppen’. Wanneer je dat direct zou doen na het toevoegen van je vragen werkt het toekennen van ‘Cijferitems’ nog eenvoudiger. In het scherm ‘Cijferitems instellen’ is dan namelijk een extra knop aanwezig ‘Cijfer geven voor elke sectie’. Wanneer je die indrukt maakt Moodle automatisch ‘cijferitems’ aan en koppelt die aan de vragen! Ik zou zeggen gewoon eens een keer mee spelen.

Je kunt er ook voor kiezen om niet met secties te werken. De toets kan dan nog steeds vragen uit allerlei categorieën bevatten welke dus ook aan ‘beoordelingsitems’ gekoppeld kunnen worden. De cursist ziet dan niet bij welk item de vraag hoort tijdens het doen van de toets maar krijgt wel meerdere cijfers te zien aan het einde.

Hoe zit dit eruit voor de gebruiker?

De vraag is natuurlijk hoe dit er nu allemaal uitziet voor de gebruiker? Een gebruiker ziet in het toets navigatieblok aan de rechterkant de ‘Beoordelingsitems’ en weet dus dat bepaalde vragen over een bepaald onderdeel gaan.

Wanneer de gebruiker te toets afsluit ziet hij of zij de cijfers behaald op de onderdelen van de toets en natuurlijk ook het totaal eindcijfer. In mijn geval moet ik dus nog even studeren op de BHV Middelen! In het cijferboek vind je vooralsnog alleen het eindcijfer terug.

Conclusie

De nieuwe functionaliteit is er één waar ik al vaak vragen over heb gekregen of iets dergelijks in Moodle mogelijk was. Tot nu toe moest ik dus antwoorden dat dit niet zo was. Vanaf Moodle 4.4 is dit nu echter standaard functionaliteit dus verwacht dat veel Moodle gebruikers hier blij mee zullen zijn. Voor zover ik begrepen heb wordt de functionaliteit in toekomstige versies nog uitgebreid. Het zou bijvoorbeeld mooi zijn als je ook feedback kunt geven per onderdeel. Voor nu is het echter weer een hele mooie uitbreiding binnen Moodle!

Bekijk ook de Engelstalige video van Moodle HQ over deze nieuwe functionaliteit.


Het bericht Veelgevraagde nieuwe functie: Moodle toets met cijfer per onderdeel is eerst gepubliceerd op Avetica.

Avetica helpt jou met Moodle, het meest gebruikte leer­management­systeem ter wereld, zodat jouw deelnemers effectief leren in een aantrekkelijke leer­omgeving.


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?