Logo e-Learning

Is deze mail onleesbaar?
Bekijk de webversie.

Maandelijkse nieuwsbrief maandag 16 maart 2015

Agenda

15/03 7th DSSH Congress, Medical Simulation
24/03 HR Tech Europe
09/04 ILIAS-middag
16/04 De wereld achter social learning
22/04 Next Learning
29/04 WeArable TeChnology in Healthcare
09/06 EDEN Anual Conference


Vacatures

TinQwise zoekt teamleider van Q-base
TinQwise zoekt trainee


e-Learning.nl verwelkomt tts als nieuwe marktspeler. tts is een full service provider voor Talent Management en Corporate Learning.Columns februari

Liever opleiding dan meer salaris, is de stelling in de column van Joost Uitdewilligen van TinQwise. Uit onderzoek blijkt dat werknemers opleidings- en ontwikkelingskansen cruciaal vinden. En organisaties die het opleiden van hun medewerkers serieus nemen blijken bovendien succesvoller.

Joost Moerdijk van U&I Learning bespreekt in zijn column drie open deuren als heilige graal van het online leren. Kern van de ‘oplossing’, de werkvorm.

Voor Hans de Graaf van Icademie geldt ook voor e-learning dat één beeld meer zegt dat 1000 woorden. Hij betoogt in zijn column dat interactieve video het leereffect verhoogt.

Martèn de Prez van aNewSpring laat zien dat het bij blended learning gaat om juiste mix van leerinterventies.

 

Nieuws van Markspelers

Een selectie van het nieuws dat de markspelers de afgelopen periode op e-Learning.nl publiceerden.

ILIAS-middag op 9 april
Uitbesteden van opleidingstaken
Leren anno 2015
Noordhoff Health start e-learning voor gehandicaptenzorg
E-learning die beklijft
Rekenvoorbeeld ROI
Trends 2015: hoop of hype?

 

Suggesties?

Beschikt u zelf over interessant nieuws op het gebied van e-learning? Neem dan contact met onze nieuwsredactie via redactie@e-learning.nl zodat u in aanmerking kunt komen voor free publicity in de nieuwsrubriek.


Cases van de maand:

TinQwise help de Anne Frank Stichting om jongeren bewust te maken van vooroordelen.

Splintt helpt het Benelux Bureau om het belang van intellectueel eigendom voor het voetlicht te krijgen.

 

Achtergrondartikelen

Bij de zoektocht naar dagelijks nieuws komt de redactie verdiepende artikelen tegen die de site niet halen, maar het lezen zeker waard zijn. Daarom in de nieuwsbrief een overzicht van wat er de afgelopen periode aan lezenswaardigs voorbij is gekomen. Een willekeurige en subjectieve selectie uit het Engelse taalgebied.

Leren
15 Surprising Discoveries About Learning
Understanding How Our Brains Learn

Boeken
14 Books on Importance Video Games
12+ Books for Instructional Designers

Onderwijs
Moving the Needle in Mobile Edtech
Universities, MOOCs and the lessons of MP3
Digital education 2.0: From content to connections
Implementing Technology-Enhanced Learning

Tools
Authoring Tool for HTML eLearning Development

Business
Online Learning Brings Business To Emerging Markets
Instructure Entering Corporate Learning Market

 

Next Learning 2015

Vanwege overweldigende kaartverkoop verwachten organisator SBO dat Next Learning binnenkort uitverkocht zal zijn. Inschrijven kan, zolang de voorraad strekt. Op de site staat een uitgebreid overzicht van wat er op die dag te beleven valt.

Vooroordelen, begin bij jezelf

Opdrachtgever: Anne Frank Stichting
Opdrachtnemer: TinQwise
Klantvraag: Hoe maak je jongeren bewust van vooroordelen?
Oplossing: didactisch sterke online training voor docenten


‘Als je op ballet zit, ben je toch homo?’ of ‘Ik ga dus echt niet in discussie met een meisje met hoofddoek.’ Aannames en statements waarmee leraren in hun klas nogal eens te maken krijgen. Hoe reageer je als docent op die vooroordelen? De training ‘Vooroordelen? Begin bij jezelf!‘ van de Anne Frank Stichting biedt uitkomst.

Klantvraag
We willen leraren en jongerenwerkers helpen de jeugd bewust te maken van hun vooroordelen en ervoor zorgen dat zij deze opzij schuiven, was de vraag waarmee de Anne Frank Stichting bij TinQwise kwam. TinQwise ontwikkelde daarop een inspirerende en didactisch sterke online training.

 

De oplossing
>
De online training Vooroordelen? Begin bij jezelf!richt zich op drie thema’s
- Stereotypen en vooroordelen
- Identiteit en diversiteit
- Discriminatie

> Elk thema begint met een introductie die tot de verbeelding spreekt en die de toon zet. Aan de hand van zo’n discussieonderwerp kunnen docenten en jongerenwerkers oefenen om kundig te reageren op vooroordelen van jongeren. 

> Docenten krijgen tips en onderwerpen aangereikt voor lesactiviteiten en discussies. Bijvoorbeeld deze stelling: ‘Mogen rappers tekeer gaan tegen homo’s?’

> Verder kunnen docenten casussen en filmpjes downloaden voor direct gebruik in de les.

Nuttige e-learning
Docenten en jongerenwerkers zijn enthousiast getuige de reactie van één van hen: “Handige training over wat te doen in de les met stereotypen, vooroordelen en discriminatie. De lesopdrachten zijn goed bruikbaar met kant en klare werkbladen en filmpjes. De tips die je krijgt over hoe om te gaan met de hierboven genoemde uitingen zijn heel nuttig.”

Anne Frank en WO II
Eerder maakten TinQwise samen met de Anne Frank Stichting verschillende lesmodules voor leraren die les willen geven over Anne Frank en WOII. De docenten kunnen met behulp van een online toolkit zelf hun lesmodules kiezen en naar eigen inzicht hun lessen samenstellen. De lesinformatie is direct te gebruiken op het smartboard of digiboard in de klas.

Lees meer over Anne Frank in de klas en/of bekijk onderstaande video.

www.annefrank.org/nl 035 538 56 56 tinqwise@tinqwise.nl


Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van e-Learning.nl, een onafhankelijke portal met als doel het informeren van alle betrokkenen en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

Contact:
Postbus 14797
1001 LG Amsterdam

T. 06 53 64 03 78
F. 084 87 56 967
E. info@e-learning.nl

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Log in op e-Learning.nl een schrijf u uit voor de nieuwsbrief.

Stel, je hebt een goed idee

Opdrachtgever: BBIE en Agentschap Ondernemen
Opdrachtnemer: Splintt online training services
Klantvraag: e-Learning Intellectuele Eigendom
Oplossing: Actief en toegankelijk opgezette e-learning 

Ver-van-mijn-bed-show 
Intellectuele eigendom (IE) klinkt als een ver-van-mijn-bed-show? Misschien toch niet als je bedenkt dat je er dagelijks mee te maken krijgt. Je downloadt muziek, video’s en foto’s. Wie weet schrijf je teksten, gedichten of software. Of sleutel je aan machines die je wilt verbeteren, ontwerp je kleren of sierraden en bedenk je nieuwe producten en diensten. 
We staan er vaak niet bij stil dat we overal om ons heen met rechten te maken krijgen. En daardoor ook met IE, zoals auteursrecht, databankenrecht, modelrecht of octrooirecht om er een paar te noemen. 

Beschermen
Stel, je hebt een goed idee. Hoe bescherm je dat? Waar moet je rekening mee houden? ‘Beter goed voorbereid’ is het motto van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) en Agentschap Ondernemen (Vlaamse overheid). 

Het BBIE en Agentschap Ondernemen zien dat op het terrein van IE door ondernemers onnodige fouten worden gemaakt en problemen ontstaan, wat soms dure consequenties heeft. Problemen die voorkomen hadden kunnen worden als het kennisniveau of de voorbereiding rondom IE beter was geweest. Daarom is besloten om een tool te ontwikkelen dat (kandidaat-)ondernemers helpt bij het verbeteren van hun kennis van IE. 

Als eerste doelgroep werd gekozen voor studenten aan hogescholen in Vlaanderen. Zij kunnen zo vroegtijdig kennismaken met IE. Docenten worden gestimuleerd om e-learning als leermiddel in te zetten en worden geholpen om de e-learning in een blended vorm te gebruiken. 

Klantvraag
Het BBIE en Agentschap Ondernemen kozen Splintt als partner om de e-learning te ontwikkelen, ondersteunen en onderhouden. De e-learning moet vooral geschikt zijn voor studenten en docenten, maar moet daarnaast ook door andere geïnteresseerden gevolgd kunnen worden. Denk daarbij aan (startende) ondernemers of mensen die anderszins te maken krijgen met vraagstukken die binnen het IE-domein vallen. 
Omdat de leerstof vrij theoretisch en diepgaand is, werd aan Splintt gevraagd om het geheel overzichtelijk, toegankelijk en fris te maken. Tegelijk moest er rekening mee worden gehouden dat de module in de toekomst meertalig aangeboden kunnen worden. Na Vlaams-Nederlands worden er Engels-, Frans- en Nederlandstalige versies ontwikkeld voor lancering van de e-learning in Nederland, Wallonië en Luxemburg. Deze versies kunnen inhoudelijk per land verschillen, afhankelijk van de daar geldende wetgeving. 

Om de diverse onderwijsinstellingen en de bijbehorende docenten te ondersteunen, is er een docentenhandleiding ontwikkeld en biedt Splintt ondersteuning bij de promotie van de e-learning. 


Aanpak
De samenstelling van de projectgroep was vanaf het begin duidelijk: medewerkers van de BBIE, AO en Splintt. Als aanpak werd gekozen voor de watervalmethode: elke fase leidt tot een resultaat op basis waarvan de volgende fase gestart kan worden. In elke fase worden andere experts ingezet, zowel aan de kant van BBIE/AO als van Splintt. De projectgroep kwam zeer regelmatig bij elkaar om sturing te geven aan het proces van creatie, ontwikkeling, de inhoudelijke oplevering en de juridische toetsing. 

In de initiatiefase zijn de informatiebronnen verzameld. Vervolgens is in een blueprint de ruggengraat van de e-learning vastgesteld met een design, dat verder werd uitgewerkt in een storyboard. In de scriptingfase werden alle onderdelen verder uitgeschreven, waarna de teksten juridisch gecontroleerd werden. In de productiefase werd de e-learning samengesteld en werden bijbehorende media ontwikkeld. Zo zijn voor de zes cases korte, frisse films gemaakt die op een ludieke manier het dilemma van de case illustreren. 
In de reviewfase beoordeelt een panel van docenten en studenten de e-learning op logica, toegankelijkheid en bruikbaarheid. De reviewfase is een live pilot, waarna de e-learning officieel gelanceerd wordt. 

Oplossing
De e-learning is actief opgezet. Er is gekozen voor een oplossing die ervoor zorgt dat er voor iedere doelgroep iets interessants te halen is. De inhoud is een combinatie van theorie en praktijk. Overzichtelijk en inzichtelijk gepresenteerd. Het leren is veilig en transparant: het gebruik wordt geanalyseerd, maar er worden geen persoonlijke gegevens verzameld of bewaard. 

De e-learning bestaat uit vier hoofdonderdelen: 
1. Een introductie op IE
2. Theoretisch gedeelte met stapsgewijze uitleg van negen rechtsgebieden
3. Casuïstiek waarin de deelnemer aan de hand van zes cases leert hoe IE in de praktijk werkt
4. Quiz-gedeelte waarmee de deelnemer zelf een toets kan samenstellen, op een basis- en verdiepend niveau. De uitslag is persoonlijk. 

De e-learning is rond de zomerperiode 2015 voor iedereen toegankelijk. 

E  natasja@splintt.nl
T +31 85 401 06 20
W  www.splintt.nl


Vacatures in de markt

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.