Logo e-Learning

Is deze mail onleesbaar?
Bekijk de webversie.

Maandelijkse nieuwsbrief vrijdag 28 maart 2014

Nieuwe rubriek: Bloggers
Bloggers is een nieuwe rubriek op de homepage van e-Learning.nl. Een aantal toonaangevende Nederlandse bloggers op het gebied van leren en technologie, is gevraagd om met enige regelmaat te verwijzen naar (een selectie van) de bijdragen op hun weblog. Naast Headlines is dit de tweede nieuwe rubriek die dit jaar op e-Learning.nl verschijnt. Headlines geeft een overzicht van het nieuws op Engelstalige sites. Bloggers een overzicht van wat er op Nederlandse webblogs verschijnt. Het past in het streven van e-Learning.nl om een zo volledig mogelijk beeld te geven van wat er gebeurt op het gebied van leren en technologie. Suggesties zijn altijd welkom.

 

Call for Proposals Online Educa Berlijn
Dit jaar vindt de 20ste editie van de Online Educa Berlijn van 3 tot en met 5 december plaats. Het thema is ‘Changing Learning’. Tot 2 juni aanstaande kun je voorstellen voor bijdragen leveren.

Meer op e-Learning.nl

 

Nieuwe naam elearningeuropa
De portal elearningeuropa.info gaat voortaan door het leven als Open Education Europa, the gateway to European innovative learning. Dankzij meer Web2.0-mogelijkheden krijgen gebruikers betere faciliteiten voor het opzetten van communities. De portal biedt informatie, reflectie en een overzicht van onderzoek en activiteiten op het gebied van onderwijs en ICT. Verder is de toegang tot het archief met eLearning-papers verbeterd.

 

Agenda

08/4 ILIAS in de praktijk
09/4 ICT innoveert Onderwijs
16/4 Next Learning Event 2014
15/5 Quick Start Adobe Connect Pro
15/5 Online Moodle Moot
02/6 Online Leren Faciliteren


e-Learning Awards 2014: de finale nadert

16 kandidaten zijn nog in de race voor de e-Learning Awards 2014, een initiatief van e-Learning.nl. De vakjury heeft bij alle inzenders een kijkje in de keuken genomen. Deze week rondt de jury de beoordeling af.

Zondag 30 maart wordt bekend wie de genomineerden zijn in beide categorieën. De presentatie van de kandidaten staat online: - Smarter Learning e-learning award
- Creative Startup e-learning award

De e-Learning Awards worden op 16 april uitgereikt op het Next Learning Event 2014 in ’s-Hertogenbosch.

 

Next Learning 2014: ruim 250 deelnemers

Nog zo’n twee weken te gaan, tot het jaarlijkse congres op het snijvlak van leren en technologie. Op 16 maart wordt in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in Den Bosch Next Learning 2014 gehouden. Ook dit jaar weer bestaat het event uit een congres en een plaza. Deelnemers aan het congres hebben automatisch toegang tot de plaza, een beursvloer waar leveranciers zich presenteren en waar kennis kan worden gemaakt met nieuwe en vernieuwende oplossingen. De plaza kan ook apart worden bezocht.

Al meer dan 250 bezoekers hebben zich ingeschreven voor het congres. Deelname is nog steeds mogelijk. Meer informatie te vinden op de site van Next Learning 2014.

 

St. Elisabeth kiest voor HEAD

Van PAT Learning Solutions

Het St. Elisabeth Ziekenhuis zet de e-learning-opleiding Financieel fundament in de Zorg – CURE in als onderdeel van een nieuw leiderschapsprogramma. De opleiding is ontwikkeld door de vereniging HEAD.
Het St. Elisabeth ziekenhuis heeft een elektronische leeromgeving – het Elisabeth Leerplein – die de mogelijkheid biedt om naast klassikale, ook online opleidingen te volgen. Voor het onderdeel Financiën, Planning & Control, stond het ziekenhuis voor de keuze om zelfstandig een module te ontwikkelen of gebruik te maken van Financieel fundament in de Zorg. De opleiding wordt opgenomen in Pulseweb, de door PAT Learning Solutions ontwikkelde leeromgeving die binnen veel ziekenhuizen wordt ingezet.

 

Het Nieuwe Leren

Van HEMA academie

Toets op internet ‘Het Nieuwe Leren’ in en je treft vele hits. Wat opvalt, is dat in veel artikelen opnieuw de discussie wordt aangegaan over de voor- en nadelen van Het Nieuwe Leren en inherent daaraan Het Nieuwe Werken. Voorstanders benadrukken de inzet van het talent van ieder individu, tegenstanders beroepen zich op onderzoeken waaruit blijkt dat medewerkers tegenwoordig te weinig inhoudelijke kennis en dus expertise hebben. Het Nieuwe Leren inmiddels uitgegroeid tot een containerbegrip. Het wordt op vele manieren beschreven en omschreven.

De volledige blogpost van Chantal Weimer is te lezen op e-Learning.nl.

 

ILIAS is volwassen

Van Future Learning

Toen ILIAS in de jaren ‘90 van de vorige eeuw werd ontwikkeld aan de Universiteit van Keulen, was de doelgroep de universiteit zelf. Ook toen men een paar jaar later ILIAS publiceerde onder het GPL licentiemodel, bleef de voornaamste doelgroep de universitaire wereld. Natuurlijk waren ook bedrijven en andere instellingen geïnteresseerd in ILIAS; het was ten slotte een kwalitatief uitstekend systeem, en het was gratis. 25 jaar later is ILIAS een volwassen product voor een brede markt. Het volledige artikel is te lezen op e-Learning.nl.

 

Toegevoegde waarde onderwijskundige

Van Atrivision

Als onderwijskundige maak je kennis toegankelijk door lesmateriaal te ontwikkelen dat zowel in vorm als niveau bij de doelgroep aansluit. Dat betekent dat je je verdiept in het onderwerp met behulp van inhoudsdeskundigen, je inleeft in de doelgroep en ervoor zorgt dat het ontwikkelde materiaal de lerende in staat stelt vooruitgang te boeken.

Een leeroplossing kan nog zo mooi zijn, zonder hulp van een onderwijskundige is de kans heel groot dat de lerende er te weinig van opsteekt. In onze blog is onderwijskundige Nicole de Kuyper aan het woord over de toegevoegde waarde van een onderwijskundige in een leertraject.

De volledige bijdrage is te lezen op het blog van Nicole de Kuyper

 

Suggesties?

Beschikt u zelf over interessant nieuws op het gebied van e-learning? Neem dan contact met onze nieuwsredactie via redactie@e-learning.nl zodat u in aanmerking kunt komen voor free publicity in de nieuwsrubriek.


Case van de maand:

De praktijkcase in deze nieuwsbrief is een verkorte versie van het hoofdstuk Gedragsverandering door business-simulaties uit het boek Serious Gaming, Leren door te ervaren.
Klik hier om direct naar de case te gaan.

 

 

Headlines

Headlines: een kleine selectie uit het aanbod van de afgelopen periode.

Trends
E-Learning Market Trends 2014-2016
Flipped Class Surpasses Other Trends

Tools
Going 'Google' in the Classroom
22 Awesome Moodle Site Themes
10 Tools Collaborative Learning
Top 6 LMS Implementation Mistakes
LMS Proposals

MOOCs
MOOC Report 4: Free Courses
A MOOC Mystery: Where Do Students Go?

Infographics
SCORM Explained [INFOGRAPHIC]
Infographic: Guide to Social Media

Achtergrond
Technology Energizes Online MBA
Case Studies Gamification in_HR

Blended learning
Tips And Features Blended Learning
Visual Guide to Blended Learning

Gaming
Evolution of Gamification Infographic
Learning Games Part of Strategy

Big data
Big Data Analytics Actionable?
Learning analytics a key feature

Boeken
Books For Learning Designers
Book: Secret to Effective Games

Instructional design
The power of learning communities
Informal-Social Learning Designer

Diversen
The Mobile Learning Shift | LearnDash
Time Estimates for Development

 

Laten leren, is laten beleven

Van HEMA academie

Het doel van de eerste ontwikkelmarkt van de gemeente Den Helder was medewerkers bewust maken van hun individueel loopbaanbudget en laten beleven wat persoonlijke ontwikkeling voor hen kan betekenen. Tijdens de eerste editie van de ontwikkelmarkt kregen alle medewerkers deze kans. “We hebben een enorm goede sfeer gecreëerd waarin ontwikkeling centraal staat en waar men concreet hun budget kon uitgeven,” vertelt Martin van der Veen, initiatiefnemer en programmamanager van de ontwikkelmarkt in februari 2014.

Het volledige interview is te lezen op e-Learning.nl.

 

ProfPortaal Zorg biedt e-learning-platform

Van PAT Learning Solutions

Tien grote ziekenhuizen en zorginstellingen starten samen ProfPortaal Zorg, een nieuw initiatief op het gebied van e-learning. Zij ontwikkelen content voor en met de zorg. Hierdoor hoeft niet elke instelling zelf content te maken of in te kopen, wat kostbaar en inflexibel is. ProfPortaal Zorg is een gezamenlijk initiatief van het Landsteiner Instituut (namens Ziekenhuis Bronovo, Groene Hart Ziekenhuis en Medisch Centrum Haaglanden), De Zorgboog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, St. Elisabeth Ziekenhuis, Zorgpartners Friesland (namens Zorggroep Noorderbreedte, Medisch Centrum Leeuwarden en Tjongerschans Ziekenhuis Heerenveen). Het volledige artikel is te lezen op e-Learning.nl.


Colofon
Deze nieuwsbrief is een initiatief van e-Learning.nl, een onafhankelijke portal met als doel het informeren van alle betrokkenen en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod.

Contact:
Postbus 14797
1001 LG Amsterdam

T. 06 53 64 03 78
F. 084 87 56 967
E. info@e-learning.nl

Wilt u onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Log in op e-Learning.nl een schrijf u uit voor de nieuwsbrief.

Gedragsverandering door business-simulaties

Opdrachtgever: The University of Texas Health Science Center
Opdrachtnemer: Gaming Works
Klantvraag: introduceren nieuw ITSM-tool
Oplossing: business-simulatie

De ICT-afdeling van The University of Texas Health Science Center in San Antonio stapt over op de ITIL-werkwijze. Een nieuw ITSM Tool moet de diensten beter beheersbaar maken. Als onderdeel van dit project is de business-simulatie 'Apollo 13 – an ITSM case experience'™ van Gaming Works gebruikt.

Een nieuwe manier van werken
De leerdoelen van de business-simulatie zijn afhankelijk van wat een organisatie wil bereiken. Bij de ICT-afdeling van het Health Science Center gaat een team van 190 medewerkers de nieuwe tool gebruiken. Er is weerstand. Aan de hand van het 8-velden model van Kessels en Smit is de situatie geanalyseerd. Daaruit kwam o.a. naar voren:

Probleem

 • Wordt er niets gedaan aan het gedrag van de medewerkers, dan levert de investering geen waarde op.
 • Een ziekenhuis werkt aan het verbeteren en redden van de levens van patiënten. De ICT- dienstverlening mag geen levens in gevaar brengen.
 • Er is de nodige weerstand tegen de nieuwe manier van werken. Medewerkers moeten weer aan gemotiveerd worden.

Werksituatie

 • De teamleiders en de procesmanager zijn de drijvende krachten achter de verbetering. Zij moeten de procesgerichte werkwijze ondersteunen en de toepassing van het tool realiseren.
 • Medewerkers moeten zich houden aan de afgesproken werkwijze. Dat zorgt voor een standaardwijze van werken, waardoor de diensten beter voorspelbaar en repeteerbaar worden.

De aanpak
De aanpak bestond uit vijf stappen. Verkort weergegeven:

Stap 1: Het ontwikkelen van de gemeenschappelijk gewenste werksituatie. Wensgedragingen opgesteld door kernteam medewerkers.

Stap 2: Het ontwerpen en uitzetten van een vragenlijst betreffende de wenssituatie. Eerste meting van de wenssituatie (N=110)

Stap 3: Uitvoeren van een serie Apollo 13 business-simulaties voor de ICT-teams.

Een team van trainers is klaargestoomd om de simulatie te verzorgen. Samen met de trainers heeft Gaming Works een uitvoeringsplan gemaakt voor de business-simulaties. Elke sessie werd begeleid door een trainer en een teamleider/procesmanager. De toevoeging van de teamleider/procesmanager kwam voort uit de wens om hun rol en betrokkenheid verder te ontwikkelen. Tijdens de simulaties werd de 'wenssituatie' centraal gesteld door na elke speelronde enkele specifieke vragen te verkennen, zoals:

 • Welke voorbeelden van procesmatig werken heb je ontdekt?
 • Wat was het effect van deze werkwijze op de kwaliteit van de dienstverlening?
 • Op welke wijze heb je je gericht op de klant?
 • Heb je je afspraken gerealiseerd? Zo nee, hoe kwam dat?
 • Op welke wijze heb je de tool gebruikt om je diensten te leveren zoals was afgesproken?
 • Als je in je normale functie zou moeten werken zoals vandaag, zou dat werken? Waarom wel of waarom niet?
 • Welke problemen verwacht je in je werksituatie?
 • Wat moet er eerst worden veranderd in je werksituatie voordat dit gaat werken?

De procesmanagers hebben de reflectieronden begeleid en het team geholpen om verbeteringen door te voeren en de 'lessons learned' aan het einde van de sessie te verzamelen.

Stap 4: Gedurende één maand werken op de wijze zoals afgesproken in de ‘wenssituatie’.

Stap 5: De tweede meting aan de hand van de vragenlijst. De resultaten van de tweede meting.

De eerste voorzichtige conclusies na de tweede meting luidden dat er een betere klantgerichtheid was. Er was meer begrip voor elkaars rollen. Het proces werd beter gevolgd en er was meer betrokkenheid van het lijnmanagement. Een aantal opvallende resultaten:

 1. Mijn werk is effectiever en efficiënter 50% score hoger dan 7
 2. Het project laat resultaten zien 40% score hoger dan 7
 3. Het project heeft mijn werk verbeterd 50% score hoger dan 7

Conclusies en bevindingen
Het project is uitvoering besproken, waarbij de volgende conclusies zijn getrokken:

 1. Met een relatief geringe inspanning is een goede start gemaakt met de invoering van procesmatig werken en het gebruik van de nieuwe tool.
 2. Er is veel meer betrokkenheid van het gehele team.
 3. De business-simulaties hebben op een speelse en ongedwongen wijze de medewerkers betrokken bij dit project.
 4. Door de simulaties aan te pakken volgens de voor-, tijdens- en na-fases, kon het programma door metingen worden ondersteund. Dat leverde het belangrijke informatie op, waarmee het leadership team beter kon sturen en zich kon richten op de juiste interventies. Het gebruik van het achtvelden instrument biedt de mogelijkheid om alle aspecten voor een consistent trainingsprogramma te verzamelen en te vertalen naar een effectieve en efficiënte training.
 5. De initiële vraag van deze klant was: “Wat kost een Apollo 13 simulatie?” Daarmee koos de klant voor een ‘leerinterventie’. Door gezamenlijk de vraag achter die leerinterventie te verkennen, kwamen we uit op bovenstaande aanpak. Waarschijnlijk had sec het spelen van een simulatie niet hetzelfde effect gesorteerd.

Bovenstaande case is een verkorte versie van het hoofdstuk Gedragsverandering door business-simulaties uit het boek Serious Gaming, Leren door te ervaren.


Informatie over de game:
E office@gamingworks.nl
T +31 (0) 172 615169

Informatie over boek Serious Gaming:
E info@trophonios.nl
T +31 (0) 6 28330001

Column

0 reacties
Van Let’s Learn! 09-10-2023

Retentie en AI

Helma van den Berg van Let's Learn! beluisterde de bijdrage van Jeanne Bakker aan de podcastserie BrainBakery. Bakker vertelde over de bedreiging en kansen die we nu en in de toekomst van AI kunnen verwachten. In de podcast sprak zij haar verwachtingen uit voor de toekomst van AI in leren. Helma is het met haar eens. Zoals de gedachte om AI voor gepersonaliseerd leren te gebruiken.