Columns

Een overzicht van columns geschreven door de redactie en medewerkers van aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van SkillsTown | 21-09-2017 | Article Rating | (0) reacties

Leren niet leuk? Overweeg Corporate PE-punten

Leren niet leuk? Overweeg Corporate PE-punten

Door Kasper Boon  (eerder verschenen in de nieuwsbrief van juni 2017)
SkillsTown

Het grootste probleem bij e-learning voor organisaties blijft helaas dikwijls onderbelicht. En dat probleem is dat velen leren niet leuk vinden. Toen we jaren geleden het concept van een corporate academy invoerden, trokken we de vergelijking dat zo’n groot aanbod aan e-learnings te vergelijken was met het plaatsen van een volledig ingerichte bibliotheek. Maar dat maakt ook een probleem duidelijk: iedereen voelt aan dat het zomaar plaatsen van een bibliotheek binnen een organisatie de mensen toch echt niet tot lezen zal brengen. Er zijn in mijn ogen maar 3 redenen waarom mensen gaan leren:

  1. intrinsieke motivatie
  2. vanuit een carrière perspectief
  3. vanuit een verplichting

Het zonder een weloverwogen beleid invoeren van een corporate academy zal nooit tot een groot succes leiden, want leren is voor de meesten nu eenmaal niet leuk… Alle reclameslogans van de aanbieders ten spijt. In deze weblog bespreek ik een idee dat in ieder geval een houvast voor een beleid zou kunnen bieden: het invoeren van Corporate PE-punten.

Branchevereniging en PE-punten
Op de site van Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, afgekort tot NBA, lezen we ‘Als accountant moet u voldoen aan vakbekwaamheidseisen. Het verrichten van permanente educatie (PE)-activiteiten is verplicht. Permanente educatie is erop gericht de basiskennis van de RA en de AA binnen het vakgebied waarop hij werkzaam is te onderhouden en de ontwikkelingen binnen dit vakgebied bij te houden’.

Er zijn veel verenigingen waar PE-punten zijn ingevoerd
Maar wat hier staat voor de Beroepsvereniging van Accountants geldt evengoed voor docenten, huisartsen, registercontrollers, tolken en vertalers. Al deze brancheverenigingen, want daar gaat het hier om, stellen eisen met betrekking tot Permanente Educatie. Dat is natuurlijk niet vreemd want een bestuur van zo’n branchevereniging weet dat het invoeren van zo’n PE-regeling de branche sterker maakt.

Permanente Educatie als herkenbaar begrip binnen organisaties
Maar wat te zeggen van een willekeurige organisatie? Bijvoorbeeld een commercieel bedrijf als … of een overheidsinstelling als de Gemeente … ? We hebben de namen maar weggelaten. Al die grotere organisaties worstelen dus met het probleem dat ze enerzijds ontplooiingsmogelijkheden willen bieden door het aanbieden van een corporate academy en anderzijds moeite hebben om een beleid rond het gebruik van zo’n academie te formuleren. Nogmaals, vrijwel alle onderzoekers wijzen op het feit dat er altijd een grote groep is die leren nu eenmaal niet leuk vindt en die dus geen gebruik maakt van zo’n corporate academy. Ook worden we geconfronteerd met stellingnames als zouden de bonden iedere verplichting tegenhouden.

Hebben PE-punten en de wil tot leren iets met elkaar te maken?
Vraag, zouden al die docenten, huisartsen, registercontrollers, tolken en vertalers ook zonder de verplichting om PE-punten te halen, wel af en toe iets willen leren? Nee natuurlijk en dus wordt die verplichting via de branchevereniging afgedwongen. Vervolgens dringt zich de vraag op of grote organisaties er niet verstandig aan zouden doen om een eigen beleid te maken rond de eigen PE-punten. Omdat de PE-punten nu betrekking hebben op de organisatie zelf, spreken we hier van Corporate PE-punten.

2. PE-punten als basis voor een beleid
Corporate PE-punten maken in ieder geval duidelijk dat een organisatie een beleid heeft Bij SkillsTown horen we bijvoorbeeld vanuit het veld opmerkingen als ‘wat moeten we doen, de één wil iets met een taal doen en de ander wil zich verbeteren op gebied van Excel… hoe formuleer je dan een beleid?’ Antwoord: met PE-punten. Stel als organisatie dat je van medewerkers verwacht dat ze zich ook verder willen ontplooien.

Het gaat om een beleid met een verplichtend karakter
In deze tijd is het zich verder ontplooien bijna een verplichting voor iedereen. Onze tijd wordt immers vooral gekenmerkt door de snelheid waarin allerlei veranderingen plaatsvinden en het daadwerkelijk tonen van ‘bereidheid tot ontplooiing’ moet gewaardeerd worden, sterker nog, moet altijd onderdeel zijn van een gezond HR-beleid. Veel onderzoekers onderstrepen het belang van ‘een lerende organisatie’ maar maken volstrekt niet duidelijk hoe dat te bereiken. Corporate PE-punten vormen in die zin dé oplossing. En invoering van een eenvoudig herkenbaar beleid met PE-punten is even gemakkelijk als bij de branchevereniging!

3. Hoe om te gaan met PE-punten?
Wat zijn de voordelen van Corporate PE-punten? In het bovenstaande hebben we in feite al geattendeerd op het grote voordeel van Corporate PE-punten: het maakt duidelijk dat de organisatie een duidelijk beleid heeft op dit gebied. Sterker nog, met het instrument PE-punten zijn duidelijke doelen te bereiken.

Vul als bedrijf de waarde in die een bepaalde cursus heeft
Laten we allereerst duidelijk stellen dat er niets op tegen is dat iemand tegen de vakantieperiode zin heeft om een korte cursus Spaans te doen. Maar we kunnen het volgen van een korte cursus Spaans wel een ander gewicht meegeven dan een lange cursus Spaans, of nog duidelijker, een cursus Business English. En we zouden ook bepaalde curricula kunnen benoemen. Bijvoorbeeld voor leidinggevende met onderdelen als: hoe geef ik feedback, hoe kan ik proberen het ziekteverzuim terug te dringen, time management, communicatiestijl en conflicthantering. Zo’n intern curriculum zal behoorlijk wat PE-punten opleveren waarmee ook duidelijk zal zijn dat iedere organisatie accenten kan leggen op het volgen van gewenste cursussen/curricula.

Verplichting of niet
We komen nog even terug op de stellingname van sommige bedrijven dat het afdwingen om cursussen te volgen tot grote problemen leidt. We komen dat idee vooral bij overheidsorganisaties tegen. Het idee is eenvoudig: nee, het is geen verplichting maar bij onze organisatie geldt wel dat als je verder wilt komen, je in ieder geval aan de hand van PE-punten toont dat je aan je eigen ontplooiing werkt.

De waarde van een cursus in PE-punten
Een aantal cursussen is vrij eenvoudig in een paar uur te doen. Een organisatie kan bijvoorbeeld aangeven dat bepaalde cursussen ook in de tijd van de baas gedaan kunnen worden, als dat ook werkelijk uitkomt. Neem een cursus als Lean. Typisch een cursus die door veel organisaties als belangrijk zal worden gezien. Geef die cursus bijvoorbeeld 3 PE-punten (als je het certificaat behaalt, krijg je dus 3 PE-punten). Voor eenvoudige cursussen als bijvoorbeeld Engels voor beginners krijg je 1 PE-punt. Een bedrijf kan zelf aangeven hoeveel punten een cursus waard is. Een bepaald curriculum kan wel 20 PE-punten waard zijn. Het is maar om een idee te krijgen.

Kasper Boon, SkillsTown
(Deze blog is voor een deel overgenomen van mijn persoonlijke site: www.kasperboon.nl)


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

Website

Meest gelezen columns

09-10

Retentie en AI

Door: Let’s Learn!