Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 03-07-2024 | Article Rating | (0) reacties

Meest recente innovaties op het gebied van generatieve AI leiden waarschijnlijk tot nog meer aanpassingen van het onderwijs

Volgens Jeffrey R. Young van EdSurge leiden de meest recente veranderingen van generatieve AI-toepassingen ertoe dat docenten nog kritischer moeten kijken naar het aanpassen van opdrachten en manieren van lesgeven. Zijn bijdrage bevat m.i. twee interessante spanningsvelden.

3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art
Dall-E:3D render of artificial intelligence on a hype cycle, on a dark purple background, digital art

Een van de meest ingrijpende veranderingen is volgens Young OpenAI’s aankondiging dat hun nieuwste generatie chatbot, GPT-4o, gratis beschikbaar zal zijn voor iedereen. Voorheen was alleen een oudere versie, GPT-3.5, gratis, terwijl toegang tot het nieuwste model minimaal $20 per maand kostte. Deze nieuwe versie accepteert niet alleen tekst, maar ook gesproken en visuele invoer, waardoor gebruikers bijvoorbeeld een foto of een screenshot kunnen delen met de chatbot voor feedback.

Volgens Marc Watkins, docent schrijven en retoriek aan de University of Mississippi, zal deze verandering menigeen echt bewust maken van de kracht van deze technologie. Lerenden en docenten kunnen met deze geavanceerde chatbots spreken in plaats van alleen typen. Daarom maken meer mensen zich zorgen dat het nog moeilijker wordt om opdrachten te ontwerpen die niet eenvoudigweg door deze AI-bots kunnen worden uitgevoerd. Docenten moeten bovendien hun manier van lesgeven heroverwegen nu lerenden AI-tools kunnen gebruiken om bijvoorbeeld samenvattingen van instructievideo’s te maken.

Young schrijft ook zowel Google als OpenAI op onderwijs als een “killer application” voor AI-chatbots beschouwt. Deze voorspelling is overigens vaker gedaan, als het gaat om digitale technologie. AI-bedrijven zouden het onderwijs beschouwen als een geweldige gebruikscase en als een enorme markt.

Volgens Young zijn het niet alleen grote technologiebedrijven die met hun AI-applicaties het onderwijs beïnvloeden. Veel kleinere bedrijven hebben de afgelopen maanden tools uitgebracht die specifiek gericht zijn op onderwijs. Een voorbeeld hiervan is Turbolearn, dat een video op TikTok heeft gepost die meer dan 100.000 keer is bekeken. Hierin legt een jonge vrouw uit hoe ze tijdens haar tijd aan Harvard University een tool gebruikte die automatisch aantekeningen, flashcards en quizvragen maakte van haar opnames.

Dergelijke tools worden gepresenteerd als hulpmiddelen zodat lerenden beter kunnen luisteren tijdens bijeenkomsten. Toch maakt docent Marc Watkins zich zorgen dat het overslaan van het maken van aantekeningen ertoe kan leiden dat lerenden niet actief betrokken blijven bij het verwerkingsproces van een instructie. Generatieve AI maakt leren dan tot een meer passief en daarmee minder effectief proces. Het zelf maken van aantekeningen, flashcards en quizvragen is immers leerzamer dan het laten maken van deze producten door een AI-tool, om vervolgens deze content te bestuderen. Volgens Watkins moeten docenten daarom meer actieve leermethoden tijdens hun sessies integreren, zoals discussies en het gebruik van handgeschreven annotaties.

Bonni Stachowiak, decaan onderwijs en leren aan Vanguard University, adviseert docenten om de introductie van AI in het onderwijs langzaam en doordacht aan te pakken. Ze pleit voor een reflectieve en experimentele benadering, waarbij fundamentele onderwijsprincipes in acht worden genomen, vooral omdat het bijhouden van alle nieuwe AI-ontwikkelingen praktisch onhaalbaar is gezien de vele andere taken die docenten hebben.

De snelle opkomst van nieuwe AI-tools brengt aanzienlijke uitdagingen met zich mee voor het onderwijs. Volgens Watkins moeten onderwijsinstellingen systematische veranderingen in onderwijs en op het gebied van beoordelen overwegen. Deze ontwikkeling kan ook nieuwe financiële investeringen vereisen, aangezien AI mogelijk de volgende grote kostenpost voor onderwijsinstellingen wordt (ook al gebruiken onderwijsinstellingen nu nog vaak de ‘gratis’ versies).

Volgens Jeffrey R. Young zijn er ook nieuwe AI-tools die beloven tijd te besparen. Sommige producten maken het mogelijk om leerstof snel aan te passen aan het leesniveau van lerenden. Dit kan lerenden met leerproblemen helpen. Tegelijkertijd roept dit ook de vraag op of lerenden hierdoor minder zelf zullen lezen en verwerken.

Hij haalt Dan Meyer van Amplify aan die waarschuwt voor de hype rond AI-tools die beweren opdrachten te personaliseren op basis van interesses van lerenden. Meyer betwijfelt de effectiviteit van dergelijke tools en stelt dat de grootste uitdaging is om manieren te vinden om lerenden actief betrokken te houden terwijl ze worden voorbereid op een arbeidsmarkt die snel AI-tools adopteert.

Bowen hoopt dat onderwijsinstellingen manieren vinden om lerenden de vaardigheden bij te brengen die ons menselijk maken, nu AI routinetaken van veel witteboorden-beroepen overneemt. Hij concludeert dat dit misschien het moment is waarop we de waarde van de ‘geesteswetenschappen’ opnieuw inzien.

Mijn opmerkingen

Wat ik interessant aan deze bijdrage vind, is het spanningsveld tussen generatieve AI-toepassingen die het leren kunnen versterken, maar ook het leren maar passief kunnen maken. En het spanningsveld tussen generatieve AI-toepassingen die docenten werk uit handen kunnen nemen, maar die ook een investering vergen in het aanpassen van je onderwijs en het wijs leren gebruiken van generatieve AI. De waarschuwing om niet achter elke hype op dit terrein aan te rennen, maar om ook tijd te nemen voor reflectie op deze ontwikkeling, is mij ook uit het hart gegrepen. Want dat het belangrijk is om generatieve AI wijs te gebruiken, staat voor mij als een paal boven water.

Andere bronnen over generatieve AI

 1. Generative AI in Education: Another mindless mistake?
 2. ChatGPT Now Has PhD-Level Intelligence, and the Poor Personal Choices to Prove It
 3. GPT-NL
 4. Exploring Use of ChatGPT Among University Students
 5. This Blind Trial Paper Raises Some Questions
 6. Language Log
 7. Perplexity AI News Updates
 8. Perplexity AI Twitter Lie Plagiarism
 9. AI Generated Exam Answers Go Undetected in Real-World Blind Test
 10. Het Einde van Asynchrone Toetsen
 11. Claude 3.5 Sonnet: Het Eerste Echte AI Alternatief Voor ChatGPT
 12. Ook OpenAI en Anthropic Negeren Robots.txt Verzoeken Om Sites Niet te Scrapen
 13. New Guide for Responsible AI Use in Higher Ed
 14. Can Generative AI Master Emotional Intelligence?
 15. Solos AirGo Vision Glasses: ChatGPT and Ray-Ban Meta Competitor
 16. Practical Ways to Deal With AI in Your Courses
 17. What Job is Most Safe From AI?
 18. How to Use ChatGPT to Digitize Your Handwritten Notes for Free
 19. Scientists Compared ChatGPT Writing Assessments to Humans: Here’s What They Found
 20. Can AI and Data Analytics Create More Personalised Educational Journeys?
 21. As More AI Tools Emerge in Education, So Does Concern Among Teachers About Being Replaced
 22. Integrating Generative AI in Adult Education: Empowering Teachers, Trainers, and Facilitators
 23. You May Not Use AI, But AI is Using You
 24. EDUCAUSE: Fostering a Data-Oriented Culture
 25. ChatGPT forces Universities to adapt or retreat
 26. Generative AI’s biggest challenge is showing the ROI
 27. AI revolution in Education: What you need to know
 28. How to Monitor AI with AI
 29. Chatbots and Conversational AI: the Differences
 30. What is ‘AI washing’ and why is it a problem?
 31. Conversational persuasiveness of Large Language Models
 32. Key Questions to Ask for Developing AI Strategy
 33. Implementing an AI Roadmap Framework
 34. AI And Gamification A Winning eLearning Combination?
 35. Give Students a Competitive Advantage Over AI
 36. The potential of Generative AI in Education
 37. Summer is for Educators Best Time to Dive into AI
 38. AI might save teachers time. But what is the cost?
 39. AI Writing Landscape: Lessons From First-Year Composition
 40. Should Chatbots Tutor? Viral AI Demo With Sal Khan and His Son
 41. Generative AI in Education: Key tools and trends
 42. Higher education has not been forgotten by generative AI
 43. What teachers want from AI
 44. Banning tech is the wrong answer for education
 45. Classroom Observations, Powered by AI
 46. Instructure: EdTech Top 40
 47. Teachers Report Increase in AI Usage
 48. AI in education – A collection of professional development resources
 49. My Assignment Help UK – Top Quality Academic Support
 50. AI algorithm detects deepfake videos with 98% accuracy
 51. Difference Between Mastodon, Bluesky, and Threads
 52. AI: companies are moving cautiously
 53. Salesforce AI Study: Reshaping the Workplace
 54. Ethan Mollick’s GPT Complexifier – Just for Fun!

Mijn bronnen over (generatieve) artificiële intelligentie

Deze pagina bevat al mijn bijdragen over (generatieve) artificiële intelligentie, zoals ChatGPT.

The post Meest recente innovaties op het gebied van generatieve AI leiden waarschijnlijk tot nog meer aanpassingen van het onderwijs first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.
Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: