Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 17-03-2023 | Article Rating | (0) reacties

Bloemlezing elf over ChatGPT

In 1974 zong Bachman Turner Overdrive het al: You Ain’t Seen Nothing Yet. Bijna vijftig jaar later lijkt deze uitspraak op te gaan voor toepassingen op het gebied van generatieve AI, zoals ChatGPT. ChatGPT is eind 2022 beschikbaar gekomen voor een breed publiek. De afgelopen week is een nieuwe versie uitgekomen met GPT-4 onder de motorkap. Het aantal publicaties over ChatGPT is niet bij te houden. In deze elfde bloemlezing doe ik toch een bescheiden poging.

Potentie ChatGPT neemt toe

Ik heb de afgelopen week een aantal keer vragen gesteld aan de meest recente versie van ChatGPT. Bijvoorbeeld:

  • Schrijf een essay over Dick Nanninga in de stijl van een dertienjarige. Deze vraag had ik ChatGPT eerder gesteld. Het essay bevatte toen behoorlijk wat foute en twijfelachtige informatie. Ik heb toen geen verbetersuggesties gedaan. Het essay dat de nieuwe versie produceerde was echter van een veel betere kwaliteit (maar nog niet helemaal foutloos).
  • Ik heb een tentamenvraag geschiedenis havo uit 2022 gebruikt, en ChatGPT gevraagd feedback te geven op het model antwoord. ChatGPT deed dat en wist het model antwoord te verbeteren.
  • Eind 2022 heb ik ChatGPT gevraagd sterke en zwakke punten van online proctoring te benoemen. ChatGPT ging toen niet in op het benadelen van studenten met een donkere huidskleur. Mogelijk omdat deze zwakte pas vrij recent aan het licht is gekomen. Ik heb ChatGPT nu gevraagd: Benadeelt de online proctoring tool Proctorio studenten met een donkere huidskleur in vergelijking met studenten met een witte huidskleur? Het antwoord was correct.

Deze voorbeelden illustreren m.i. dat toepassingen als ChatGPT in de loop van de tijd verbeteren. Volgens TechCrunch overtreft deze versie van ChatGPT de vorige versie op vijf punten:

  1. GPT-4 kan beelden zien en begrijpen
  2. GPT-4 is moeilijker te misleiden
  3. GPT-4 heeft een langer geheugen
  4. GPT-4 is meertaliger
  5. GPT-4 heeft verschillende “persoonlijkheden”

Zie ook:

Twee andere interessante bijdragen die de toenemende potentie van ChatGPT onderstrepen zijn:

Bright laat zien hoe Microsoft deze versie gebruikt binnen Office-programma’s zoals Word of Powerpoint. Dit Big Tech-bedrijf gebruikt de metafoor van een vliegtuig waarin AI de rol van copiloot vervult. De meeste gebruikers van Office krijgen overigens pas in de komende maanden toegang tot ‘Copilot’.

Donald Clark gaat in op de integratie van GPT-4 in de populaire taal app Duolingo. Duolingo maakt al langere tijd gebruik van AI om het leren van een taal te personaliseren. GPT-4 maakt het nu mogelijk om uitgebreider in te gaan op gemaakte fouten, en om conversaties te voeren met lerenden. Volgens Clark wordt deze toepassing een ‘game changer‘ op het gebied van taalonderwijs:

Personalised, tutor-led learning, in any subject, anywhere, at any time for anyone. That has suddenly become real.

Zie ook: Introducing Duolingo Max, a learning experience powered by GPT-4

ChatGPT Advanced tutorial for teachers #chatgpt #ai

Russel Stannard bespreekt in deze video meer geavanceerde, creatieve, toepassingen van ChatGPT. ChatGPT kan bijvoorbeeld verschillende teksten met enkele verschillen over een onderwerp produceren die je aan diverse groepen lerenden voor kunt leggen. Bijvoorbeeld: produceer een verhaal over twee jongeren die proberen het milieu te beschermen etc. Een ander voorbeeld is het maken van fictieve ooggetuigenverslagen. De auteur laat ook zien dat je teksten op verschillende taalniveaus kunt laten produceren. Je kunt dus beginnen met, bijvoorbeeld, A2-niveau en daarna B2-niveau.
Een volgende toepassing is het produceren van een interview (bijvoorbeeld met de minister-president) met vragen en antwoorden. De vragen en antwoorden kun je vervolgens in een quiz-applicatie invoeren.
Het gaat wel om het geven van goede instructies aan ChatGPT. Stannard geeft ook de tip om geproduceerde teksten van onderop te kopiëren.

ChatGPT Isn’t the Only Way to Use AI in Education

Volgens Nabeel Gillani moeten we niet alleen oog hebben voor ChatGPT als AI-ontwikkeling, en moeten we ons ook niet alleen focussen op het gebruik van AI voor het het beheersen van leerinhouden (‘content mastery‘). Er spelen namelijk heel wat factoren een rol bij den ontwikkeling van een lerenden (zoals sociale netwerken). Je moet dus ook kijken naar de vraag hoe je AI kunt gebruiken om inclusieve netwerken te cultiveren die een grotere impact hebben op het leven van lerenden dan alleen het verbeteren van testscores.
AI kan volgens de auteur helpen bij het ontwerpen van een rechtvaardiger schooltoewijzingsbeleid dat meer diversiteit en integratie op scholen bevordert, bijvoorbeeld door steun te verlenen aan planningsinspanningen op districtsniveau om de “school attendance zones” – d.w.z. de verzorgingsgebieden die bepalen welke buurten naar welke scholen gaan – zo in te richten dat onderliggende patronen van residentiële segregatie worden afgezwakt zonder grote reiskosten en andere ongemakken voor gezinnen. Algoritmen kunnen een anders moeizaam proces van onderzoek van een schijnbaar oneindig aantal mogelijke grenswijzigingen helpen vereenvoudigen om potentiële trajecten naar inclusieve scholen vast te stellen, waarbij een aantal concurrerende doelstellingen (zoals reistijden van gezinnen en verandering van school) in evenwicht zijn. Ze kunnen ook worden gecombineerd met systemen voor machine learning – bijvoorbeeld systemen die proberen de keuze van gezinnen bij grenswijzigingen te voorspellen – om realistischer in te schatten hoe veranderend beleid de schooldemografie zou kunnen beïnvloeden. Gillani stelt dat dergelijke AI-toepassingen niet zonder risico zijn, en bespreekt ook diverse risico’s.

Andere bronnen over ChatGPT (geen tijd om kort te beschrijven of Nederlandstalig)

En ik ben nog lang niet klaar met mijn verzameling bronnen over ChatGPT…

Mijn eerdere bijdragen over ChatGPT

The post Bloemlezing elf over ChatGPT first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.
Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: