Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 06-02-2023 | Article Rating | (0) reacties

Hoe je de betrokkenheid van lerenden kunt vergroten met asynchroon online leren

Bij het vergroten van de betrokkenheid bij online leren wordt vaak gekeken naar de rol van de docent en naar live online leren. In Asynchronous pedagogy to improve student engagement beschrijft Hasti Abbasi hoe effectieve asynchrone online activiteiten kunnen worden gebruikt om de betrokkenheid van lerenden te bevorderen (gedragsmatig, emotioneel en cognitief).

De auteur adviseert om duidelijke richtlijnen te geven over:

  • het doel van de activiteiten en hun leerresultaten
  • instructies over participatie
  • de verantwoordelijkheid van lerenden voor hun leren
  • ondersteunende docent-lerende relatie
  • didactische benaderingen om diepgaand leren te bevorderen
  • authentieke en alternatieve activiteiten die kritisch en creatief denken mogelijk maken.

De auteur beschrijft vijf soorten asynchrone leeractiviteiten en hoe deze, mits goed uitgevoerd, zelfgestuurd leren van lerenden kunnen ondersteunen.

Lezen en schrijven

Zorg voor duidelijke instructies en tijdige feedback om de bereidheid van lerenden te bevorderen om hun tijd en aandacht te investeren in deelname aan activiteiten. Het helpt volgens de auteur als lerenden zich aan “regels” houden, een gevoel van erbij horen te ervaren en positieve reacties geven op activiteiten en andere lerenden. Zij gaat in de bijdrage in op verschillende taken op het gebied van lerenden die dit bevorderen (o.a. vraag lerenden om delen van de tekst samen te vatten of belangrijke boodschappen te markeren en die te delen, het artikel te annoteren of de delen die zij interessant of verwarrend vinden te markeren en daarover een discussie op gang te brengen). De docent ziet toe op hun vorderingen en neemt deel aan hun discussies.

Video’s bekijken

Abbasi adviseert om opgenomen colleges en andere instructievideo’s als korte stukjes te presenteren, en deze af te wisselen met activiteiten. Zelfgestuurd leren kan volgens haar worden bevorderd door lerenden te vragen de in de video’s besproken inhoud te verwerken, erover na te denken, te oefenen of erop te reageren. Wat volgens de auteur ook goed werkt, is om lerenden keuze en inspraak te geven in hun leerproces. Dat kan bijvoorbeeld door hen zelf video’s te maken met smartphones of tablets over het onderwerp in antwoord op de vragen of uitdagingen die door anderen in de klas naar voren zijn gebracht.

Podcasts en interviews

Interactie met externe experts of met collega’s bevordert volgens de auteur het nemen van verantwoordelijkheid voor hun leerproces. Dat kan bijvoorbeeld door podcasts te gebruiken of door lerenden interviews af te laten nemen. Andere lerenden kunnen daar dan op reageren.

Online discussies

Introduceer een onderwerp in een online forum en vraag lerenden om ideeën te brainstormen en reacties te delen. Vraag lerenden om beurt een samenvatting te maken van een lezing, podcasts of opnames van een college en deze op een forum te plaatsen om verdere discussie op gang te brengen. Neem als docent deel aan de discussie, geef feedback of beantwoord gemeenschappelijke vragen die naar voren komen.

Groepswerk

Introduceer groepsprojecten die studenten aanmoedigen om na te denken over hun eigen leer- en denkprocessen. Integreer mogelijkheden voor kennistoetsen en reflectie, zodat studenten hun begrip kunnen beoordelen, het materiaal kunnen herzien en indien nodig extra bronnen kunnen raadplegen.

Hasti Abbasi adviseert om lerenden in groepen in te delen en het te vragen een e-portfolio te maken waarin ze samen een reeks problemen behandelen en peer feedback krijgen op hun voorgestelde oplossingen of antwoorden. De docent kan dan eventuele alternatieve oplossingen delen.

Als je langer met online en blended leren werkt, dan zijn de genoemde leeractiviteiten niet nieuw. Wat wel opvalt is dat Abbasi structureel leerstof actief laat verwerken en probeert om vrijblijvendheid te voorkomen. Zij illustreert ook hoe belangrijk de rol van de docent is tijdens asynchroon online werken.

The post Hoe je de betrokkenheid van lerenden kunt vergroten met asynchroon online leren first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.
Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: