Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 20-04-2022 | Article Rating | (0) reacties

Virtuele klas over activerende didactiek en leertechnologie

In het kader van de FCe Postbachelor opleiding e-Learning heb ik gisteravond een virtuele klas-sessie verzorgd over activerende didactiek en leertechnologie.

Ik had deelnemers vooraf gevraagd:

welk beeld hebben jullie bij activerende didactiek? Neem een voorwerp, zoek een foto of maak een tekening van het beeld dat jullie hebben van activerende didactiek.

 Ik zal jullie tijdens het webinar vragen dit beeld via Zoom -voor de camera- te delen.

Er is sprake van activerende didactiek als lerenden leerinhouden cognitief actief verwerken. Zoals Tine Hoof terecht schrijft: eerst selecteren lerenden belangrijkste ideeën uit een informatiebron, daarna organiseren lerenden (de betekenis van) kernideeën en verbanden tot een coherente structuur, waarna lerenden nieuwe leerstof tenslotte verbinden met hun voorkennis zodat de nieuwe kennis wordt geïntegreerd in het langetermijngeheugen. Zie ook dia 4 van onderstaande presentatie voor mijn beeld van activerende didactiek.

Daarna heb ik een opdracht toegelicht waar ik aan het eind van de sessie op terug zou komen:

Bedenk één vraag waarmee je kunt checken of een deelnemer aan dit webinar na afloop weet hoe h/zij een onderdeel van de inhoud van dit webinar kan toepassen.

Vervolgens ben ik ingegaan op drie redenen waarom ICT lang niet altijd op een effectieve, leerzame, manier wordt gebruikt:

  1. Blended learning en e-learning worden niet op een goede manier geïmplementeerd. Technische issues zijn daar een voorbeeld van.
  2. Er is sprake van een verkeerd gebruik van technologie of van het onvoldoende benutten van didactische eigenschappen van technologie (zoals het gebruik van een virtuele klas applicatie om alleen maar te zenden). Ik heb deelnemers in break out rooms laten nadenken over voorbeelden.
  3. Leertechnologie wordt niet op een didactisch goede manier ingebed. Bijvoorbeeld opgenomen hoorcolleges voor deeltijd-studenten (als vervanger van hoorcolleges).

Je zou leertechnologie meer moeten gebruiken voor een activerende didactiek. We weten namelijk mede op onderzoek dat blended learning kan leiden tot goede leerresultaten, maar dat dit afhangt van het toepassen van ‘evidence-informed’ principes.

Daar zijn we vervolgens op ingegaan, aan de hand van bouwstenen voor een effectieve didactiek (Surma cs, 2019) en First Principles op instruction (Merrill, 2002). Ik heb eerst vijf van deze bouwstenen toegelicht:

  • Laat lerenden leerstof actief verwerken
  • Voorkennis activeren
  • Gebruik leertechnologie voor toetsing als leer- en oefenstrategie.
  • Lerenden zijn betrokken bij het oplossen van realistische problemen
  • Geef feedback die lerenden aan het denken zet

Meer informatie?

Ik heb de deelnemers gevraagd in groepjes minimaal één online werkvorm op basis minimaal één van de vijf genoemde didactische principes te bedenken. Daarna heb ik nog zelf enkele voorbeelden van werkvormen gegeven.

Tenslotte ben ik ingegaan op de wisselwerking tussen leertechnologie en didactiek. Daarbij heb ik onder meer benadrukt dat je niet alleen moet kijken naar welke leeractiviteiten je kunt faciliteren met technologie, maar ook hoe leertechnologieën jou in staat stelt bepaalde leeractiviteiten te ontwikkelen.

Hieronder vind je mijn slides:

The post Virtuele klas over activerende didactiek en leertechnologie first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.
Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: