Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Sibrenne Wagenaar | 16-12-2021 | Article Rating | (0) reacties

Duik in je doelgroep: verschillende typen deelnemers in je blended training

Help! Ik heb een deelnemer in een trainingssessie die niet te stoppen is: hij antwoordt onmiddellijk op elke vraag die in het forum gesteld word en vaak niet met een kort bericht 🙂 Ik heb de indruk dat het andere deelnemers nu een beetje tegenhoudt om ook te gaan reageren. Onbewust legt hij de lat voor anderen wel hoog denk ik. En ik heb in de groep ook wel wat deelnemers die af en toe twijfelen of ze het online wel goed doen. Hoe kan ik hier goed mee omgaan? 

Herken je zo’n situatie? Er zijn natuurlijk nog allerlei andere situaties te bedenken bij online en blended leren waarin je grote verschillen ziet tussen deelnemers. De een heeft er zin in, voor de ander hoeft dat online niet zo nodig. Of denk aan deelnemers die heel leergierig zijn op de inhoud en allerlei blogs, video’s en artikelen verslinden en anderen die vooral op zoek zijn naar leren en werken in sociaal verband: groepswerk, sparren met collega-deelnemers en met jou als begeleider. 

Bij het maken van een ontwerp is de eerste stap vaak een analyse van je doelgroep. Wij zijn wel fan van het maken van één of meer persona’s, maar je kunt ook denken aan een empathymap. Allemaal manieren om goed in je doelgroep te duiken en daar gevoel voor te krijgen. Een derde manier die we in onze leergangen ook regelmatig gebruiken is je verplaatsen in bepaald ’type’ deelnemers. We hebben ons laten inspireren door deze blog waarin de auteur 11 typen deelnemers onderscheidt. Dat vonden wij wat veel. We hebben er vier van gemaakt: 

Niet-gemotiveerde deelnemer

Misschien komt deze deelnemer wel online, maar het enthousiasme spat er niet vanaf. Hij maakt de opdracht wel, maar antwoord heel summier en beperkt zich tot dat wat echt noodzakelijk is om te doen. Hij zal niet snel reageren op een vraag of het werk van een collega-deelnemer. Hij vindt de inhoud niet boeiend of hij gelooft niet dat hij iets leert van zo online werken. Hij kiest de meest makkelijke route om het leertraject te doorlopen.

Wat je kunt doen:

 • Laat zien (wellicht door collega’s) wat het op kan leveren in het werk
 • Gebruik oefeningen uit de werkpraktijk
 • Biedt keuzemogelijkheden aan
 • Nodig uit tot meedenken
 • Wissel af in type opdrachten (ook qua tijd)

Emotionele deelnemer

Deze deelnemer is gevoelig voor sfeer. Het online platform moet prettig aanvoelen. Hij vindt het belangrijk om een goed contact te hebben met de trainer en andere deelnemers. Hij wil heel graag actief aan het werk en vindt uitwisseling en samenwerking cruciaal. Hij is loyaal aan de groep en de te maken opdrachten. Waarderende feedback stelt deze deelnemer zeer op prijs en motiveert hem extra.

Wat kun je doen:

 • Maak bewust gebruik van kleur en beeld (foto’s van afgelopen sessie?)
 • Faciliteer en stimuleer groepswerk
 • Geef je berichten een persoonlijk tintje (‘Lees mee met Kees, fantastisch werk!, hier een leuke video’)
 • Zorg dat je regelmatig aanwezig bent online

Afhankelijke deelnemer

Sommige deelnemers vinden online leren best spannend: is mijn antwoord wel goed? Het staat er nu zo zwart of wit? Zit ik wel op de goede weg? Een afhankelijke deelnemer kan heel ijverig zijn en wil het graag goed doen, maar voelt zich daar onzeker over. Online kan overweldigend zijn voor een afhankelijke deelnemer en zonder duidelijke focus kan hij de weg wat kwijt raken. Hij kan structuur en ondersteuning gebruiken. En vlotte feedback en vinger aan de pols van jou als trainer.

Wat kun je doen:

 • Tussendoor even polsen hoe het gaat
 • Deelnemers aan elkaar laten vertellen hoe ze online leren aanpakken
 • De deelnemer vragen om een casus in te brengen (en je denkt even mee)

Risiconemer

Deze deelnemers willen graag nieuwe vaardigheden leren. Ze zien een leertraject als een van de hulpmiddelen om hun doelen te bereiken en zijn vaak goed in staat om zelf richting te geven aan hun leerproces. Ze zijn creatief in zichzelf uitdagen en experimenteren graag met nieuwe tools en gedrag. Ze houden wel van een uitdagende vraag waar je even op moet kauwen en ze denken graag mee bij vragen uit de praktijk van andere deelnemers.

Wat kun je doen:

 • Biedt ‘verdiepend werk’ aan
 • Vraag ze om mee te denken, een casus inbrengen, een expert uitnodigen
 • Misschien willen ze iets delen over hun experiment, ideeën, inzichten?
 • Gebruik ‘pull’ om ze te prikkelen

Hoe kun je deze vier typen deelnemers gebruiken?

Een leuke oefening kan zijn om eens vanuit deze vier typen deelnemers naar je ontwerp te kijken. Per type vind je hier wat tips, maar je kunt je wel voorstellen dat er veel meer aanpakken te bedenken zijn. Sommige tips kun je meenemen in de inrichting van je online leerplek. Denk aan sfeer, structuur en type opdrachten. Andere tips gaan over de manier van begeleiden. Wat we in onze leergang ook wel eens doen: werk in tweetallen en een van jullie is een bepaald type deelnemer en de ander gaat als ontwerper/begeleider met je in gesprek. Dit levert vaak heel waardevolle inzichten en ideeen op! 


Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: