Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Sibrenne Wagenaar | 27-09-2021 | Article Rating | (0) reacties

En dan nu het geleerde toepassen in het werk. Hoe? Bingo!

Hoe maken we het leuk om met iets nieuws dat je hebt geleerd in een training of cursus in het werk aan de slag te gaan? Denk aan elkaar aanspreken of meer als adviseur het gesprek voeren. Hoe maak je die stap leuk, klein, laagdrempelig? Die vraag kwam ik in drie projecten tegen. Het antwoord? Bingo! Tijd voor een blog hiervoor.

Voorbeeld 1: Bingo voor blended leren

De afgelopen paar maanden heb ik gewerkt met 6 trainers. Het doel was om het ontwerpen en faciliteren van blended leren in de vingers te krijgen. Het was een heel praktisch traject waarin de trainers veel ervaring opdeden met allerlei toepassingen in het werk. Nadenkend over een leuk programma voor de laatste bijeenkomst ontstond het idee om niet alleen te oogsten maar ook een zetje vooruit te maken. Tot nu toe waren sessies, online opdrachtjes en onderlinge uitwisseling een stok achter de deur voor alle trainers om zich te verdiepen, uit te proberen en toe te passen. Hoe kunnen we die lijn nog wat langer voortzetten?

We hebben een ‘blended leren bingo’ gemaakt. In tweetallen bedachten de trainers elk 5 kleine opdrachten. Met als criteria: in 5 tot 10 minuten te doen en iets waar je zelf zin in hebt. Het maken van deze opdrachten vraagt om goed terug- en vooruitkijken:  waar willen we mee verder en wat is een laagdrempelige en praktische manier? Een van de trainers heeft vervolgens de bingo online gezet zodat je van elkaar kunt zien wie welke opdracht heeft gemaakt. En je hebt BINGO bij een volle kaart!

Wat maakte het krachtig? 3 ontwerpprincipes

De bingokaart werkte voor een deel van de trainers erg goed. Ze gingen voortvarend met de opdrachten aan de slag en sommigen hadden zelfs iets fanatieks in zich: wilden de eerste zijn met bingo, stuurden mij mailtjes met de opbrengst of bedachten weer nieuwe opdrachtjes. Niet iedereen deed mee, maar we hadden het ook heel vrijblijvend neergezet. Het idee dat iemand als eerste bingo kan hebben, zou ik een volgende keer sterker neerzetten. Dat verwaterde nu een beetje.

Wat maakt dat deze vorm kan werken? Er zitten drie ontwerpprincipes in die blended leren stimuleren:

  • Nudging: middels ‘een duwtje in de rug’ bepaald gedrag bevorderen. Je kent misschien het ‘fruit op ooghoogte bij de kassa van de supermarkt’? Nieuw gedrag in kleine opdrachten die je makkelijk in je werk kunt doen. En die opdrachten door jezelf bedacht.
  • Chunk: het opknippen van de inhoud in ‘hapklare brokken’. Een principe dat je sterk terug ziet in microlearning, waarbij de inhoud in drie tot vijf minuten wordt aangeboden. Je maakt het jezelf zo makkelijk mogelijk om gedurende een bepaalde tijd met iets nieuws bezig te zijn: het vergt voor je gevoel minder inspanning om elke dag even tien minuten aan iets nieuws te werken, dan om je eens goed te verdiepen in…
  • Spaced practice: herhaling stimuleren om zo nieuw gedrag te oefenen. Hoe vaker je iets herhaald, hoe meer blijft hangen voor de lange termijn. Op die manier creëer je herinneringen in je brein. Waarbij het niet gaat om hetzelfde herhalen, maar om een cyclus van herhalen, reflecteren, herhalen.

Voorbeeld 2: elke dag een kleine opdracht

Bij een team van leeradviseurs in een zorgorganisatie heb ik een soortgelijke aanpak gebruikt. We hadden in een aantal sessies hard gewerkt aan steviger in je rol komen als adviseur. Het kwam nu aan op toepassen in het eigen werk en we besloten dit toepassen kleiner te maken. Voor een periode van 3 weken hebben we een bingokaart gemaakt met daarin 15 opdrachten. Voor elke werkdag een opdracht.

Wat voor dit team heel goed werkte was een gezamenlijke appgroep. Elke week waren 2 leeradviseurs ‘in de lead’ om de opdrachtjes van die week onder de aandacht te brengen. En er waren een paar opdrachten bij waarin ze elkaar nodig hadden: bereid samen een gesprek voor, vraag feedback aan een collega, bespreek in het teamoverleg…  Deze opdrachten gaven echt ‘swung’ aan het geheel.

Kan het ook mislukken?

Ja! Of wat is mislukken.. uiteindelijk vraagt het van de deelnemers wel volhouden. Kijk naar je doelgroep en naar het werk wat ze doen. Hoe kun je kleine opdrachten goed inpassen? En wat stimuleert hen om 2 of 3 weken met het thema bezig te zijn? Ze hebben misschien aanmoediging nodig van jou als begeleider. Het is fijn als opdrachtjes ook bijdragen aan succes en voortgang in het werk. Hoe maak je dat zichtbaar gedurende deze periode? En sommigen hebben veel baat bij zogeheten ‘social proof’: ervaringen delen, met collega’s samen optrekken, samen lachen om een grappig filmpje, een waardevolle bron even vlot met elkaar delen. In sommige groepen is het makkelijker om zo’n interactieve sfeer op gang te brengen dan in andere groepen. Er is over het algemeen wel wat werk ‘achter de schermen’ te verzetten als begeleider.

Nog een derde voorbeeld: advent-kalender bij een gemeente

Dit derde voorbeeld betreft een afdeling van een gemeente waar 25 mensen werkzaam zijn. Onlangs zijn 2 teams gefuseerd tot deze afdeling en een van hun wensen is om elkaars kennis beter te benutten. Wat is daarvoor nodig? Ze willen elkaar beter leren kennen, makkelijker vragen aan elkaar stellen en elkaar feedback geven op het werk. Maar.. hoe krijgen we deze beweging op gang? Het mag best een beetje leuk en vlot. Praktisch en klein ook, want iedereen heeft het ontzettend druk. Met een klein groepje hebben we een soort ‘eindopdracht’ ontwikkeld: iedereen vraagt 1 keer feedback op zijn of haar functioneren aan een collega en iedereen drinkt met drie minder voor de hand liggende collega’s een kopje koffie. Ter ondersteuning hebben we een ‘advent kalender’ gemaakt: een kalender bestaande uit 10 inspirerende bronnen (een video, een cartoon, hulpvragen, een testje) waarvan elke dag een nieuwe bron beschikbaar komt.

Een leuke tool hiervoor is  overigens MyAdvent. Deze tool werkt heel makkelijk. Het komt vooral aan op het bedenken en ontwikkelen van aantrekkelijke inhoud! Ken je dat gevoel ‘advent-kalender-gevoel’: spannend om elke dag weer te ontdekken wat voor lekker chocolaatje of wat voor mooie spreuk er achter het volgende deurtje zit…

Hoe heeft deze ‘advent-kalender’ uitgepakt? We zitten nog in het staartje van de tweede week, maar mensen zijn al aardig in beweging gekomen bij de gemeente. Men spreekt met elkaar af, oefent met aanspreken. Niet iedereen is even actief, maar we hadden als doel dat er beweging ontstaat en dat lijkt zeker te gebeuren. Als een soort notificatie sturen we ongeveer om de dag een stimulerend mailtje. Anders kun je de advent-kalender wel heel gemakkelijk vergeten…   Over 2 weken komen we bij elkaar en maken we de oogst van deze periode samen op. Als input vragen we iedereen om 1 weetje uit een gesprek met een collega aan ons door te geven. Maken we daar een echte bingo van voor tijdens de teamsessie.

Resumerend…

DE aanpak heb ik nog niet ontdekt. Bij elk van deze drie voorbeelden waren er dingen die werkten en onderdelen die nog beter kunnen. Maar wat ik er zeker in zal houden zijn vier punten:

  • Laat de deelnemers de opdrachten bedenken
  • Hou de opdrachten klein en praktisch
  • Geef het leerproces een sociaal karakter, bijvoorbeeld met een whatsapp groep
  • Vier de bingo en laat er iets van terugkomen tijdens een sessie

Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: