Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 29-06-2021 | Article Rating | (0) reacties

Drie recente bijdragen over AI (en onderwijs)

In deze blogpost wil ik kort aandacht besteden aan drie recente bijdragen over artificiële, kunstmatige, intelligentie. Twee bijdragen kijken specifiek naar AI en onderwijs, terwijl de andere bijdrage ontwikkelingen op het gebied van AI in het algemeen bespreekt.

Driving The Next Generation of Artificial Intelligence (AI)

Deze bijdrage beschrijft dat er al decennia aandacht wordt besteed aan AI. Dat gaat met pieken en dalen. Waarom zou AI nu wel zo’n grote invloed krijgen? Dat komt door een aantal belangrijke digitale trends:

 • De explosieve groei van Big Data (AI kan niet zonder data).
 • De lagere kosten voor gegevensopslag.
 • Krachtigere Graphical Processing Units (GPUs) maken deep learning meer schaalbaar.
 • De veranderende aard van de gegevens en de plaats van interactie met AI. Gegevens worden gegenereerd aan de rand van het netwerk (op het apparaat), dichter bij de gebruiker (met minder vertraging als gevolg).
 • 5G-netwerken bevorderen een drastische toename van de connectiviteit van apparaten (Internet of Things).
 • AI raakt steeds meer sectoren en aspecten van het dagelijks leven van mensen.
 • De noodzaak om bijna real-time analyses en reacties mogelijk te maken zal leiden tot AI Deep Learning-technieken die efficiënter zijn met kleinere datasets.
 • We zullen AI moeten ontwikkelen die ook het vermogen tot causaliteit en transparantie bezit, en tegelijk de veiligheid van de gegevens en privacywaarborgen moet garanderen.
 • AI, zoals natural language processing, zelf wordt steeds krachtiger.

 EDUCAUSE QuickPoll Results: Artificial Intelligence Use in Higher Education

Met behulp van een ‘QuickPoll’ heeft de Educause aan de hand van categorieën van AI-toepassingen gekeken op welke schaal AI in het hoger onderwijs wordt gebruikt voor organisatorische, het bevorderen van studiesucces en ondersteuning, en en voor het geven van onderwijs. Zij concluderen dat het hoger onderwijs vooralsnog bescheiden stappen zet als het gaat om het incorporeren van AI, ondanks de aandacht en energie die aan AI wordt besteed. AI wordt vooral gebruikt voor online proctoring en voor het opsporen van plagiaat. AI wordt het minst gebruikt voor organisatorische taken. Een groot aantal respondenten weet niet wat de status is van AI binnen hun instelling. Volgens Educause vormen onvolwassen data governance, bezorgdheid over ‘bias’ bij algoritmen en ineffectief databeheer en -integratie de grootste uitdagingen voor de implementatie van AI in het hoger onderwijs. Zij stellen:

For now, the hype surrounding the revolutionary impact of AI on higher education appears to be just that—hype.

AI in onderwijs

Op 24 juni j.l. organiseerde de leergemeenschap ASGARD (Applied Sciences Group for Artificial Intelligence and Data Sciences) een lunchsessie over AI met Pierre Gorissen van het iXperium/CoE als spreker. Justine van den Berg van het iXperium heeft hier een impressie over geschreven.

Bij academie Educatie van de HAN kijken ze naar de volgende drie deelaspecten van AI:

 1. AI als hulpmiddel tbv het leerproces van de student/leerling. Bijvoorbeeld door AI te gebruiken voor het analyseren van studiedata en inzicht te geven in het leerproces van de student of leerling.
 2. Kennis over AI ten behoeve van leven, leren en werken. Docenten professionaliseren zodat zij mee kunnen praten over de inzet van AI in het onderwijs. Docenten in opleiding ontwikkelen bijvoorbeeld zelf een chatbot.
 3. De organisatie van AI binnen het onderwijs. Daarbij gaat het over zaken als nadenken over studiedata, privacy, of ethische vraagstukken.

Pierre gaat er vanuit dat alles wat door AI overgenomen kán worden ook door AI overgenomen zal worden. Met name de menselijke relatie tussen docent en lerende kun je niet zomaar door AI laten vervangen.

The post Drie recente bijdragen over AI (en onderwijs) first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.
Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: