Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 16-06-2021 | Article Rating | (0) reacties

Wat zijn de belangrijkste technologische trends van dit moment, en wat is de mogelijke impact van deze trends?

McKinsey heeft een analyse gemaakt van de belangrijkste tien technologische trends van dit moment. Daarbij kijkt het adviesbureau onder meer naar het durfkapitaal dat in technologie wordt geïnvesteerd, naar het aantal patenten en naar de implicaties voor het concurrerend vermogen en de prestaties van organisaties. Hebben deze technologische trends ook gevolgen voor leren, opleiden en onderwijs? Een fors aantal wel.

McKinsey kijkt daarbij naar de technologische volwassenheid (wordt nog fundamenteel onderzoek gedaan of wordt de technologie al breed toegepast?) en naar de brede toepabaarheid (niche of dwars door sectoren toegepast?).

Per trends beschrijven zij:

 • Wat het is?
 • Investeringen (in miljarden).
 • Aantal nieuwsvermeldingen (in duizenden).
 • Aantal toegekende patenten (in duizenden).
 • Momentumscore (op basis van investeringen, nieuws, patenten, bedrijven, onderzoekspublicaties, en zoektrends).
 • Waarom deze trend belangrijk is.
 • Disruptieve gevolgen van de toepassing.
 • Toepassingen.
 • Onderliggende trends.

De trends zijn:

 1. Procesautomatisering en virtualisatie gaan naar een volgend niveau (dankzij slimme robotisering, Internet of Things, digital twins, 3D en 4D-printing). Routinematige taken worden gestroomlijnd, de efficiëntie van de operatie verbetert en producten kunnen sneller naar de markt worden gebracht. Dit betekent onder meer dat sociale, emotionele (?) en technologische bekwaamheden voor werknemers belangrijker worden.
 2. De toekomst van connectiviteit. Cellulaire breedbandnetwerken van de vijfde generatie (5G) en Internet of Things maken snellere connectiviteit over grotere afstanden mogelijk. Er is sprake van exponentieel snellere downloads. De latency (de tijd die het kost om gegevens op te halen) zal tot nagenoeg nul worden gereduceerd.
 3. Gedistribueerde infrastructuur. De combinatie van cloud computing en ‘edge computing‘ helpt organisaties hun rekenkracht verder naar de rand van hun netwerken te verplaatsen. Apparaten die veel data nodig hebben, hebben minder last van latency. Deze trend vergemakkelijkt samenwerking tussen ver van elkaar verwijderde locaties. Je kunt data meer geavanceerd analyseren en tot snellere besluitvorming komen.
 4. De volgende generatie computers. McKinsey doelt hierbij op steeds krachtiger wordende apparaten, mede dankzij quantum computing. Hiermee worden simulaties en machine learning bijvoorbeeld makkelijker toepasbaar.
 5. Toegepaste AI. Artificiële intelligentie wordt steeds breder toegepast. Computers leren van het gebruik. AI wordt gebruikt om patronen te herkennen, te interpreteren en zelfs acties te ondernemen. Bijvoorbeeld op basis van video’s en beelden (o.a. gezichtsherkenning), tekst (natural language programming) en audio.
 6. De toekomst van programmeren. Programmeren zal in toenemende mate gebeuren door computers. Programmeurs zullen software vooral op maat maken. Dat gaat op een makkelijkere en iteratieve manier.
 7. Infrastructuur van vertrouwen (Trust Infrastructure). We hebben in toenemende mate te maken van cyberaanvallen. Er zal geïnvesteerd worden in architecturen van vertrouwen die structuren bieden voor het verifiëren van de betrouwbaarheid van apparaten als data door netwerken, API’s en applicaties stromen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar blockchain-technologie.
 8. Biorevolutie. De combinatie van ontwikkelingen binnen de biologische wetenschap en de snellere ontwikkeling van diverse digitale toepassingen leiden tot innovaties op dit terrein. De versnelde ontwikkeling van vaccins is daar een voorbeeld van.
 9. Materialen van de volgende generatie. Er worden onder meer slimme, responsieve en lichtgewicht materialen ontwikkeld die leiden tot nieuwe producten. Deze materialen zijn minder belastend voor het milieu.
 10. Toekomst van schone technologieën. Daarbij gaat het om technologie die veel minder energie verbruikt.

Hebben deze trends ook gevolgen voor leren, opleiden en onderwijs?

 1. Deze trends hebben gevolgen voor tal van sectoren. Werknemers (van de toekomst) zullen ook weet moeten hebben van deze technologische trends, en in staat zijn de betreffende technologieën toe te passen. Daarnaast zullen werknemers moeten leren hoe zij het beste kunnen interacteren met computers en robots. Zij worden ook geconfronteerd met ethische vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van AI. Hoe daar mee om te gaan? Dat impliceert dat de curricula van veel opleidingen aangepast zal moeten worden, als gevolg van deze trends. Verder hebben veel van deze trends flinke gevolgen voor de inhoud van IT-opleidingen.
 2. De toekomst van connectiviteit zal leiden tot veel betere verbindingen waardoor technologische problemen bij live online leren zullen verdwijnen. Ook vergemakkelijkt deze ontwikkeling het gebruik van real-time studiedata en de toepassing van ‘telepresence‘. Het publiceren en gebruiken van online video wordt ook eenvoudiger, evenals de toepassing van augmented reality. Een veel krachtigere connectiviteit kan ook leiden tot toepassingen die we nu nog niet kennen.
 3. De gedistribueerde infrastructuur zal leiden tot meer geavanceerde toepassingen van learning en business analytics. Dit vraagt wel om andere bekwaamheden van medewerkers (eigenlijk is dat nu al het geval). Daarnaast kunnen onderzoeken hiermee verstrekt worden, die een beroep doen op veel rekenkracht.
 4. De volgende generatie computers zal eveneens leiden tot nieuwe didactische toepassingen. Ik denk bijvoorbeeld aan meer toegankelijke toepassingen van simulaties en virtual reality.
 5. AI zal ook voor leren, opleiden en onderwijs worden gebruikt. Ik heb daar vaak over geschreven. Ik verwacht dat de invloed op termijn aanzienlijk zal zijn (automatische notificaties versturen, chatbots, semi-automatisch nakijken van open opdrachten, adaptieve leerrpaden, etc).
 6. Verder hebben onderwijsinstellingen en ongetwijfeld ook opleiders te maken met cyberaanvallen.Trust Infrastructure is dan ook zeer relevant voor deze sector.
The post Wat zijn de belangrijkste technologische trends van dit moment, en wat is de mogelijke impact van deze trends? first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.
Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: