Bloggers

Een overzicht van blogs geschreven door aanbieders die zich hebben aangesloten bij e-Learning.nl.


Van Wilfred Rubens (redactie) | 01-06-2021 | Article Rating | (0) reacties

Waarom we kritisch moeten zijn over LinkedIn Learning Hub

Ik werd gisteren geattendeerd op de bijdrage LinkedIn maakt de L&D afdeling overbodig. Dit artikel stelt dat LinkedIn met de LinkedIn Learning Hub bezig is het HR landschap drastisch te veranderen. De toonzetting van deze bijdrage is nogal juichend. Ik vind dat we ook oog moeten hebben voor de beperkingen van dit initiatief.

LinkedIn Learning Hub is een Learning Experience Platform (LXP) dat gratis beschikbaar komt voor LinkedIn Learning Pro klanten. Een LXP stelt de lerende meer centraal bij het ontdekken van relevante leermaterialen (een cursus of andere content), mede op basis van een gebruikersprofiel en gedrag, en met behulp van AI. Een LXP maakt ook content (en experts) van derden toegankelijk. De ontwikkelaars van LXP’s leggen veel nadruk op de gebruikservaring. LXP’s worden vaak in combinatie met leermanagement systemen (LMS) gebruikt, al kruipen deze leertechnologieën functioneel ook naar elkaar toe.

LinkedIn Learning Hub ontsluit content van LinkedIn Learning (het voormalige Lynda) en content van uitgevers zoals O’Reilly of MOOC-aanbieders als edX. Daarnaast is het mogelijk om LMS-en zoals Cornerstone of SuccesFactors te koppelen aan LinkedIn Learning Hub zodat je ook cursussen uit je LMS binnen dit LXP kunt gebruiken. Tenslotte is het ook mogelijk om zelf ontwikkelde content binnen dit LXP te gebruiken.

Daarnaast komt LinkedIn met de Skills Taxonomy, een database van vaardigheden die gekoppeld kunnen worden aan banen, leeraanbod en personen. LinkedIn maakt daarbij gebruik van de vele data die zij in de loop der jaren hebben verzameld. Zij publiceren bijvoorbeeld al verschillende jaren onderzoeken naar ontwikkelingen op het gebied van vaardigheden.

Dankzij de combinatie van data over banen, vaardigheden, een databank met professionals en leeraanbod heeft LinkedIn met de Learning Hub een grote strategisch voorsprong ten opzichte van concurrerende LXP’s zoals StreamLXP, Degreed of Thrive. Het gratis beschikbaar stellen aan LinkedIn Learning Pro-klanten vergroot deze voorsprong nog verder. Daar komt bij dat LinkedIn Learning Hub, net als LinkedIn Learning nu, ongetwijfeld geïntegreerd zal worden binnen Microsoft Viva.

Josh Bersin schrijft hierover:

Business leaders and HR buyers want solutions that address this new world. We need to hire people in a very competitive market, look for people who are both remote and local, and simultaneously reskill, upskill, and redeploy people in the company today. And we want an irresistible employee experience along the way, so people stay productive, engaged, and committed.

Bersin denkt dat integratie met Salesforce er vervolgens toe leidt dat een volledig geïntegreerd platform voor ‘human capital management’ ontstaat.

Toch zijn er ook beperkingen aan deze ontwikkeling:

  • Ik weet niet hoe het eigenaarschap is geregeld van de content die je zelf toevoegt aan de LinkedIn Learning Hub. Dat is in elk geval iets om goed in de gaten te houden. Vooral als het om bedrijfskritische of privacygevoelige content gaat.
  • Wat gaat LinkedIn doen met de data die zij via LinkedIn Learning Hub verzamelen? Data zijn de nieuwe olie, met name voor een bedrijf als LinkedIn. Is LinkedIn bereid een verwerkersovereenkomst in het kader van de AVG af te sluiten? Op basis van welke grondslag worden data opgeslagen en gedeeld? Kunnen werknemers daar ook geen toestemming voor geven?
  • Om gebruik te kunnen maken van LinkedIn Learning Hub zul je als werknemer vermoedelijk ook geregistreerd moeten zijn als lid van LinkedIn. Er zijn mensen die daar bewust niet voor kiezen. Werkgevers kunnen dit ook niet afdwingen.
  • Welke managementinformatie wordt binnen LinkedIn Learning Hub verzameld, en wie krijgt daar toegang toe. In landen als Nederland en Duitsland accepteren we veel minder dat werknemers door hun leidinggevenden worden gemonitord dan in een land als de VS.
  • We worden steeds afhankelijker van een beperkte groep technologie oligarchen. Deze tech giganten zijn dikwijls allesbehalve maatschappelijk verantwoordelijk bezig, en hebben weinig op met publieke waarden. Uber, Amazon, Booking.com. Voorbeelden te over. Het is geen goede zaak als we ook op het gebied van L&D afhankelijk worden van één technologie platform.
The post Waarom we kritisch moeten zijn over LinkedIn Learning Hub first appeared on WilfredRubens.com over leren en ICT.
Lees het hele artikel


Hoe waardeert u deze bijdrage?
Reacties

Plaats hieronder uw reactie.

Naam (verplicht)

E-mail (verplicht)

CAPTCHA Afbeelding
Voer de hierboven staande code in: